Nedeľa, 14. apríl 2024 | meniny má Justína , zajtra Fedor
Predplatné
Nedeľa, 14. apríl 2024 | meniny má Justína , zajtra Fedor

Test: Civilný mimosporový poriadok - Konanie o dedičstve

 • najpravo.sk

Konanie o dedičstve podľa nového Civilného mimosporového poriadku.

Na konanie o dedičstve je v prvom rade miestne príslušný súd, v ktorého obvode

Na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný

Poverenie udelené notárovi sa nevzťahuje na

Ak v priebehu konania zomrie dedič poručiteľa

Správca dedičstva je účastníkom len ak

Notár umožní nahliadnuť do závetu len

Uznesenie o zastavení konania o dedičstve z dôvodu, že poručiteľ nezanechal žiadny majetok sa doručuje

Upovedomenie o dedičskom práve, ak nie je vykonané do zápisnice

Notár nie je povinný nariadiť pojednávanie

Spor o dedičské právo

Na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa notár zistí aj

Proti uzneseniu vydanému notárom ako súdnym komisárom

Notár schvaľuje dohodu dedičov o vyporiadaní dedičstva

Konvokácia

Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty a ten, kto sa postaral o pohreb poručiteľa s prevzatím majetku nesúhlasí

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1891

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: