Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
Predplatné
Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Náležitosti námietky zaujatosti

najpravo.sk • 27.10. 2021, 16:54

Rozhodujúcim prvkom pri posudzovaní námietky zaujatosti zákonného sudcu je to, či obava účastníka konania je objektívne oprávnená a relevantná. Relevantnou je len taká obava z nedostatku nestrannosti, ktorá sa zakladá na objektívnych, dostatočne konkrétnych a závažných skutočnostiach.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 12. 8. 2021, sp. zn. 9Nc/7/2021, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

1. V konaní o úpravu rodičovských práv a povinností vedenom na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 23P/323/2016 a po podanom odvolaní na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 7CoP/64/2021 vzniesla matka maloletého dieťaťa dňa 14. mája 2021 námietku zaujatosti voči sudkyni Krajského súdu v Košiciach JUDr. Frederike Zozuľákovej (ktorá je predsedníčkou senátu v uvedenej veci), ako aj voči všetkým sudcom Krajského súdu v Košiciach, Okresného súdu Košice I, Okresného súdu Košice II a Okresného súdu Košice - okolie. Dôvodom pre pochybnosť o nezaujatosti predsedníčky senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej má byť jej údajný blízky priateľský vzťah k právnej zástupkyni otca JUDr. Jolane Fuchsovej, o ktorom sa dozvedela sprostredkovane tak, že stará matka maloletého dieťaťa bola oslovená neznámou osobou, ktorá mala mať vedomosť o prebiehajúcom súdnom konaní v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú, a táto osoba ju upozornila na to, že advokátka otca maloletej JUDr. Jolana Fuchsová a predsedníčka Krajského súdu v Košiciach JUDr. Frederika Zozuľáková majú dlhoročný blízky priateľský vzťah na úrovni najlepších priateliek, často sa navštevujú, trávia spolu čas a absolvovali aj spoločné dovolenky. Matka maloletého dieťaťa preto zastáva názor, že vo veci existujú objektívne okolnosti, ktoré vzbudzujú pochybnosť o nestrannosti a nezaujatosti sudkyne Krajského súdu v Košiciach JUDr. Frederika Zozuľákovej a rovnako aj ostatných sudcov Krajského súdu v Košiciach, Okresného súdu Košice I, Okresného súdu Košice II a Okresného súdu Košice - okolie, pretože možno dôvodne predpokladať, že aj iní sudcovia majú blízky priateľský vzťah s advokátkou JUDr. Jolanou Fuchsovou a stýkajú sa s ňou, resp. mohli byť účastní spoločných dovoleniek či iných spoločných aktivít. Na základe týchto skutočností preto matka maloletej navrhuje, aby JUDr. Frederika Zozuľáková a všetci sudcovia Okresného súdu Košice I, Okresného súdu Košice II, Okresného súdu Košice - okolie a Krajského súdu v Košiciach boli vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 23P/323/2016. Zároveň navrhuje, aby v zmysle § 39 ods. 1 Civilného sporového poriadku) bola vec z dôvodu nutnosti prikázaná Okresnému súdu Brezno a pre účely odvolacieho konania Krajskému súdu v Banskej Bystrici.

2. K okolnostiam uvádzaným v uplatnenej námietke zaujatosti sa vyjadrila namietaná sudkyňa JUDr. Frederika Zozuľáková, ktorá je predsedníčkou senátu v prebiehajúcom odvolacom konaní vedenom na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 7CoP/64/2021. Uviedla, že právnu zástupkyňu otca JUDr. Jolanu Fuchsovú pozná ako dlhoročnú advokátku, ktorá pomerne často zastupuje účastníkov konania v rodinnoprávnej agende. Mimo profesionálneho styku nikdy neudržiavali blízke priateľské vzťahy, nenavštevovali sa, netrávili spolu dovolenky ani sa na dovolenke náhodne nestretli, nemajú žiadne spoločné aktivity. V prejednávanej veci nezistila ani iný dôvod, pre ktorý by mala byť vylúčená z konania a rozhodovania.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2264
PoUtStŠtPiSoNe
: