TlačPoštaZväčšiZmenši

72/2017 Z. z.

18.4. 2017, 11:41 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

Na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.

 

Keďže zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov je tzv. organickým zákonom, teda zákonom ktorého existenciu výslovne predvída Ústava  Slovenskej republiky, je potrebné v prípade zmeny príslušných článkov ústavy vykonať zodpovedajúce úpravy aj v tomto zákone.

 

Na rokovanie vlády Slovenskej republiky je súčasne predložený návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý je takouto zmenou ústavy.

Cieľom návrhu ústavného zákona je, ako vyplýva zo všeobecnej časti dôvodovej správy k nemu, zveriť Národnej rade Slovenskej republiky právomoc zrušiť amnestiu alebo individuálnu milosť a zároveň zveriť Ústavnému súdu Slovenskej republiky právomoc preskúmať ústavnosť tak zrušenia amnestie alebo individuálnej milosti Národnou radou Slovenskej republiky, ako aj ústavnosť samotnej udelenej amnestie alebo individuálnej milosti.

 

V nadväznosti na uvedené je potrebné v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanoviť nový druh konania, a to konanie o súlade uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení individuálnej milosti alebo amnestie.

Na toto konanie sa budú subsidiárne vzťahovať tak všeobecné ustanovenia o konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ako aj ustanovenia upravujúce konanie o súlade právnych predpisov, pričom nevyhnutné špecifiká nového druhu konania sa navrhuje upraviť výslovne.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

Prijatie navrhovaného zákona nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana.

 

Návrh ústavného zákona sa predkladá podľa § 27 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z uvedeného dôvodu nebol návrh zákona predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

 

B.            Osobitná časť

 

K čl. I

 

Bod 1

 

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novelizačným bodom  2.

 

Bod 2

 

V nadväznosti na navrhované zverenie právomoci Ústavnému súdu Slovenskej republiky  rozhodovať o súlade uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o  zrušení amnestie alebo individuálnej milosti vydaného podľa čl. 86 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi je potrebné ustanoviť samostatné konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

 

Navrhuje sa na toto nové konanie subsidiárne aplikovať všeobecné ustanovenia o konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ako aj ustanovenia upravujúce konanie o súlade právnych predpisov, pričom nevyhnutné špecifiká nového druhu konania sa navrhuje upraviť výslovne.

Špecifikom navrhovaného konania je, že na rozdiel od iných konaní sa nebude začínať na návrh, ale  začne sa dňom  vyhlásenia uznesenia schváleného Národnou radou Slovenskej republiky podľa č. 86 písm. i) Ústavy  Slovenskej republiky v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

 

Vzhľadom na uvedené sa navrhuje, aby

             jediným účastníkom konania bola Národná rada Slovenskej republiky, o uznesení ktorej sa bude konať a

             vedľajším účastníkom konania bola vláda Slovenskej republiky zastúpená Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ak bude konať o uznesení, ktorým sa zrušila amnestia a prezident Slovenskej republiky, ak sa bude konať o uznesení, ktorým sa zrušila individuálna milosť.

 

V nadväznosti na uvedené sa ďalej navrhuje, aby si predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky mohol vyžiadať stanovisko účastníka konania a vedľajšieho účastníka konania, ktoré budú nevyhnutným podkladom na rozhodnutie vo veci samej.

 

Spôsob rozhodovania vyplýva  z návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Taktiež sa navrhuje, aby bol formou rozhodnutia nález.

 

V záujme zabezpečenia právnej istoty osôb dotknutých uznesením Národnej rady Slovenskej republiky schváleným na základe čl. 86 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky sa navrhuje Ústavnému súdu Slovenskej republiky ustanoviť lehotu na rozhodnutie 60 dní, plynúcu odo dňa začatia konania vo veci samej, ktorým je vyhlásenie takého uznesenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

 

 

 

 

K čl. II

 

Z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ako aj vzhľadom na navrhovanú účinnosť v čl. II návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov sa navrhuje účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 15. marec 2017

 

 

 

 

 

 

 

Robert Fico, v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 772
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd SR by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/najvyssi-spravny-sud-sr-by-mal-plni/502603-clanok.html

Okrem rozhodovania v správnej agende by naň mali z Ústavného súdu prejsť kompetencie v ...

Kováčiková: Je nežiaduce, aby Dušan K. zastával funkciu prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/vkovacikovaje-neziaduce-aby-dusa/502556-clanok.html

Kováčiková rozhodla o dočasnom pozastavení výkonu funkcie špeciálneho prokurátora Dušana ...

Dôvera v súdnictvo patrí na Slovensku k najnižším v EÚ, výdavky na súdy sú nadpriemernéhttps://www.webnoviny.sk/dovera-v-sudnictvo-patri-na-slovensku-k-najnizsim-v-eu-vydavky-na-sudy-su-nadpriemerne/

Slovensko je na posledných priečkach v EÚ medzi obyvateľmi i firmami v ukazovateľoch vnímania ...

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: