Nájdených výsledkov: 366

242/2019 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA Všeobecná časť Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. ...
Procesné práva poškodeného v trestnom konaní so zameraním na právo podať dovolanie

Procesné práva poškodeného v trestnom konaní so zameraním na právo podať dovolanie

Z informácií, poskytnutých ministerstvom spravodlivosti SR vyplýva, že poškodení sú najčastejšie nespokojní s výškou uloženého trestu odsúdenému páchateľovi
Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 3/2019

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 3/2019

Pozrite si právne vety publikovaných rozhodnutí. V závere prehľadu nájdete link na toto číslo zbierky v plnom znení.
Hmotnoprávny vzťah po rozsudku ukladajúcom povinnosť vypratať byt po zabezpečení bytovej náhrady

Hmotnoprávny vzťah po rozsudku ukladajúcom povinnosť vypratať byt po zabezpečení bytovej náhrady

Konštitutívnym rozsudkom súdu, ktorým sa privoľuje k výpovedi z nájmu bytu a ukladá žalovanému povinnosť byt vypratať po zabezpečení bytovej náhrady, sa súčasne zakladá nový ...

Interpretácia pojmu škoda podľa § 442 OZ; nemajetková ujma

Občiansky zákonník v § 442 pojem „škoda“ síce priamo nedefinuje, ale vymedzuje ju nepriamo, a to tým spôsobom, že ustanovuje rozsah jej náhrady (nahrádza sa skutočná škoda a ušlý ...
Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť náhrady možno ustáliť skúmaním výšky sumy ...

Viazanosť civilného súdu výrokom rozsudku trestného súdu o schválení dohody o vine a treste (§ 193 CSP)

Právoplatný rozsudok schvaľujúci dohodu prokurátora o vine a treste obvineného nevedie automaticky k záveru, že škoda bola spôsobená iba ním - jeho výlučným zavinením v zmysle § 441 ...
PoUtStŠtPiSoNe
: