Nájdených výsledkov: 2496
JUDIKATÚRA: Oddlženie a náhrada škody spôsobená Sociálnej poisťovni

JUDIKATÚRA: Oddlženie a náhrada škody spôsobená Sociálnej poisťovni

Najvyšší správny súd sa v rozhodovanej veci venoval otázke nedotknuteľnosti pohľadávok v konkurznom konaní a viazanosti Sociálnej poisťovne rozsudkom súdu v trestnom konaní.
JUDIKATÚRA: Dovolanie proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých

JUDIKATÚRA: Dovolanie proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých

Ústavný súd SR sa vyjadril k otázke možnosti podať dovolanie voči uzneseniam vydaným v konaniach o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých.
JUDIKATÚRA: Povinnosť správneho orgánu oznamovať začatie konania tomu, na čí návrh sa začalo

JUDIKATÚRA: Povinnosť správneho orgánu oznamovať začatie konania tomu, na čí návrh sa začalo

Je správny orgán povinný za každých okolnosti oznamovať začatie správneho konania navrhovateľovi? Najvyšší správny súd sa vyjadril k oznamovacej povinnosti správnych orgánov.
JUDIKATÚRA: Odmietnutie správnej žaloby (v sociálnych veciach) bez postúpenia príslušnému orgánu

JUDIKATÚRA: Odmietnutie správnej žaloby (v sociálnych veciach) bez postúpenia príslušnému orgánu

Aký postup musí správny súd zvoliť v prípade, ak mu príde žaloba, ktorá nepatrí do právomoci správneho súdu? Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k povinnosti postúpenia podania ...
JUDIKATÚRA: Aplikovateľnosť slovenského zákona o sociálnom poistení na cudzích štátnych príslušníkov v zmysle pravidiel EÚ

JUDIKATÚRA: Aplikovateľnosť slovenského zákona o sociálnom poistení na cudzích štátnych príslušníkov v zmysle pravidiel EÚ

Najvyšší správny súd sa v spracovanom rozhodnutí zaoberal otázkou, akým právom poriadkom sa spravuje sociálne poistenie osoby, ktorá podniká a pracuje v dvoch rôznych členských ...
Ušetrite čas pri práci s právnymi dokumentmi | ASPI

Ušetrite čas pri práci s právnymi dokumentmi | ASPI

Všetky potrebné podklady nájdete na jednom mieste, cez pár klikov. Dokumenty sú vzájomne prepojené, môžete si doplniť vlastné poznámky a dokumenty vrátane nich môžete poslať kolegom ...
JUDIKATÚRA: Prístup k informáciám o konečných užívateľoch výhod podnikateľských subjektov

JUDIKATÚRA: Prístup k informáciám o konečných užívateľoch výhod podnikateľských subjektov

Môže akákoľvek osoba pristupovať k údajom konečných užívateľov výhod podnikateľských subjektov? Súdny dvor sa vyjadril k otázke, či je prístup k informáciám konečných ...
PoUtStŠtPiSoNe
: