Nájdených výsledkov: 2592

Dôvodová správa k zákonu č. 366/2022 Z. z.

A. Všeobecná časť Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú ...
JUDIKATÚRA: Zastupovanie v sporoch medzi podnikateľmi

JUDIKATÚRA: Zastupovanie v sporoch medzi podnikateľmi

Najvyšší súd SR sa zaoberal otázkou, aké právne účinky vyvolávajú úkony vykonané zástupcom, o ktorom bolo neskôr rozhodnuté ako o neprípustnom zástupcovi v sporoch medzi ...

Dôvodová správa k zákonu č. 350/2022 Z. z.

Všeobecná časť Cieľom vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú ...

Dôvodová správa k zákonu č. 339/2022 Z. z.

A.Všeobecná časť Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone ...

Dôvodová správa k zákonu č. 338/2022 Z. z.

A.Všeobecná časť Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný ...
JUDIKATÚRA: Rozhodnutie o neodkladnom opatrení ako rozhodnutie vo veci samej

JUDIKATÚRA: Rozhodnutie o neodkladnom opatrení ako rozhodnutie vo veci samej

Môže byť rozhodnutie o neodkladnom opatrení rozhodnutím vo veci samej, ktoré je preskúmateľné v dovolacom konaní? Najvyšší súd sa vyjadril k povahe rozhodnutia o neodkladnom opatrení ...

Dôvodová správa k zákonu č. 331/2022 Z. z.

D ô v o d o v á    s p r á v a A. Všeobecná časť Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s ...
PoUtStŠtPiSoNe
: