Nájdených výsledkov: 822
Bulletin slovenskej advokácie 10/2018

Bulletin slovenskej advokácie 10/2018

Časopis Slovenskej advokátskej komory.
Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 7/2018

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 7/2018

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal siedmu tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, a to vo veciach trestných.
Kladivom na veriteľov alebo ako normotvorca ignoruje Ústavný súd SR pripravovanou novelou Občianskeho zákonníka

Kladivom na veriteľov alebo ako normotvorca ignoruje Ústavný súd SR pripravovanou novelou Občianskeho zákonníka

Okrem toho navrhovaná úprava pôsobí aj retroaktívne, keď neprípustným spôsobom zasahuje do majetkových práv veriteľov zo spotrebiteľských zmlúv a to takým zásadným spôsob, že ich ...
Postup pri aplikácii § 257 CSP

Postup pri aplikácii § 257 CSP

Napriek doslovnému zneniu ustanovenia § 257 nepriznanie sa môže týkať všetkých trov alebo len ich časti... Na účely moderácie nie je rozhodujúce, na základe akej zásady boli trovy ...
Justičná revue 8-9/2018

Justičná revue 8-9/2018

Časopis pre právnu prax.
Neodkladné opatrenie a kvalifikovaná poučovacia povinnosť podľa § 337 CSP

Neodkladné opatrenie a kvalifikovaná poučovacia povinnosť podľa § 337 CSP

V prípade, ak súd nariadi neodkladné opatrenie pred začatím konania a navrhovateľovi povinnosť podľa § 336 ods. 1 CSP neuloží, je súčasne povinný poučiť strany vo výrokovej časti ...
Odplata za dojednanie záväzku poskytnúť úver

Odplata za dojednanie záväzku poskytnúť úver

Súd, ktorý vyhlasuje dojednanie tejto odplaty v spotrebiteľskej zmluve, hoci odplata je vyjadrená určito, jasne, zrozumiteľne, prípadne bola individuálne dojednaná, za neprijateľnú zmluvnú ...
PoUtStŠtPiSoNe
: