Nájdených výsledkov: 680

Predmet incidenčného konania iniciovaného veriteľom popretej pohľadávky

Jediným oprávneným subjektom na preskúmanie pohľadávok prihlásených v konkurze je ustanovený správca konkurznej podstaty. Pri preskúmavaní prihlásených pohľadávok je správca povinný ...

Vykonávanie dokazovania v dovolacom konaní, relatívne neúčinný dôkaz

Civilný sporový poriadok výslovne nevylučuje vykonávanie dokazovania v dovolacom konaní, ako to upravoval predchádzajúci procesný predpis (§ 243a ods. 2 O.s.p.). Naopak, podľa § 438 ods. 1 ...

Vykonávanie dokazovania v dovolacom konaní, relatívne neúčinný dôkaz

Civilný sporový poriadok výslovne nevylučuje vykonávanie dokazovania v dovolacom konaní, ako to upravoval predchádzajúci procesný predpis (§ 243a ods. 2 O.s.p.). Naopak, podľa § 438 ods. 1 ...
Justičná revue 1/2017

Justičná revue 1/2017

Časopis pre právnu prax
Obchodný zákonník. Veľký komentár. I. a II. zväzok

Obchodný zákonník. Veľký komentár. I. a II. zväzok

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predkladá odbornej verejnosti prvé vydanie Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku ako najrozsiahlejší a najkomplexnejší výklad ustanovení Obchodného ...
Ústavná sťažnosť ako prostriedok na zjednocovanie judikatúry všeobecných súdov

Ústavná sťažnosť ako prostriedok na zjednocovanie judikatúry všeobecných súdov

Ak všeobecný súd vo viacerých konaniach obdobnú či rovnakú problematiku odlišne právne posúdi, neznamená to, že každá taká odlišnosť je porušením základného práva v rovine ...
Súťaž: Marec – mesiac knihy 2017 s Wolters Kluwer

Súťaž: Marec – mesiac knihy 2017 s Wolters Kluwer

Marec sa už dlhodobo spája s prívlastkom „Mesiac knihy“.
PoUtStŠtPiSoNe
: