Nájdených výsledkov: 723

Zodpovednosť konateľa za porušenie povinností spoločnosťou

Záver súdu o zodpovednosti konateľa z dôvodu, že ako štatutárny zástupca „zodpovedá aj za prípadné „konania“ spoločnosti“, ignoruje zmysel § 135a Obchodného zákonníka, podľa ...
Justičná revue 8-9/2017

Justičná revue 8-9/2017

Časopis pre právnu prax.
Právne postavenie prokurátora v trestnom konaní ako určitá schizofrénia?

Právne postavenie prokurátora v trestnom konaní ako určitá schizofrénia?

Zákonná úprava postavenia prokurátora v trestnom konaní je mimoriadne zaujímavá, pretože v nej možno pozorovať premeny jeho postavenia v jednotlivých štádiách trestného konania.

Účinky rozhodnutia o vyslovení neprijateľnosti zmluvnej podmienky

Právo súdu vysloviť v konkrétnom prípade neprijateľnosť zmluvnej podmienky ostalo aj po nadobudnutí účinnosti Civilného sporového poriadku zachované, ale na rozdiel od rozhodnutia ...

Účinky rozhodnutia o vyslovení neprijateľnosti zmluvnej podmienky

Právo súdu vysloviť v konkrétnom prípade neprijateľnosť zmluvnej podmienky ostalo aj po nadobudnutí účinnosti Civilného sporového poriadku zachované, ale na rozdiel od rozhodnutia ...

Pasívna vecná legitimácia a poučovacia povinnosť súdu vo veciach zodpovednosti štátu za škodu

Ak bol žalobcom (sťažovateľom) v žalobe ako žalovaný označený len orgán oprávnený v mene štátu konať (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), pričom z iných častí žaloby ...

Pasívna vecná legitimácia a poučovacia povinnosť súdu vo veciach zodpovednosti štátu za škodu

Ak bol žalobcom (sťažovateľom) v žalobe ako žalovaný označený len orgán oprávnený v mene štátu konať (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), pričom z iných častí žaloby ...
PoUtStŠtPiSoNe
: