Nájdených výsledkov: 1164
JUDIKATÚRA: Prístup k informáciám o konečných užívateľoch výhod podnikateľských subjektov

JUDIKATÚRA: Prístup k informáciám o konečných užívateľoch výhod podnikateľských subjektov

Môže akákoľvek osoba pristupovať k údajom konečných užívateľov výhod podnikateľských subjektov? Súdny dvor sa vyjadril k otázke, či je prístup k informáciám konečných ...
JUDIKATÚRA: Forma starostlivosti o dieťa a nárok na materské

JUDIKATÚRA: Forma starostlivosti o dieťa a nárok na materské

Najvyšší správny súd SR sa vo svojej rozhodovacej praxi zaoberal otázkou, aká forma starostlivosti o dieťa sa vyžaduje, pokiaľ rodič žiada o priznanie nároku na materské.
JUDIKATÚRA: Vyhostenie ťažko chorého občana tretej krajiny

JUDIKATÚRA: Vyhostenie ťažko chorého občana tretej krajiny

Je možné ťažko chorého občana tretej krajiny vyhodiť v prípade, ak by mu v krajine, do ktorej má byť vyhostený, hrozilo nezvratné zvýšenie bolesti? Súdny dvor sa vyjadril k otázke ...
JUDIKATÚRA: Späťvzatie protestu prokurátora a ujma na právach účastníka

JUDIKATÚRA: Späťvzatie protestu prokurátora a ujma na právach účastníka

Môže späťvzatie protestu prokurátora znamenať ujmu na právach účastníka konania? Najvyšší správny súd SR sa vo svojom rozhodnutí venoval otázke prieskumu uznesenia, ktorým bolo ...
JUDIKATÚRA: Odstúpenie od zmluvy (uzavretej podľa zákona o poľovníctve) ktorej platnosť je podmienená schválením

JUDIKATÚRA: Odstúpenie od zmluvy (uzavretej podľa zákona o poľovníctve) ktorej platnosť je podmienená schválením

Najvyšší správny súd SR sa vo svojom rozhodnutí venoval otázke záväznosti zmluvy, jej platnosti, schváleniu príslušným orgánom a viazanosti strán zmluvy prejavom ich vôle.
JUDIKATÚRA: Odpor podpísaný len jedným z konateľov konajúcich spoločne

JUDIKATÚRA: Odpor podpísaný len jedným z konateľov konajúcich spoločne

Ústavný súd SR vyslovil nálezom porušenie práv sťažovateľky, ktorej odpor bol odmietnutý z toho dôvodu, že nebol podpísaný druhým konateľom, spolu s ktorým musia konať v mene ...
JUDIKATÚRA: Ochrana dôverného zaobchádzania v oblasti verejného obstarávania

JUDIKATÚRA: Ochrana dôverného zaobchádzania v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor vo svojom rozsudku spresňuje rozsah a uplatniteľnosť zákazu, vzťahujúceho sa na verejných obstarávateľov, zverejniť informácie, ktoré im oznamujú záujemcovia a uchádzači v ...
PoUtStŠtPiSoNe
: