Nájdených výsledkov: 711
Odôvodnenie rozsudku prvoinštančného súdu po zrušení rozsudku odvolacím súdom

Odôvodnenie rozsudku prvoinštančného súdu po zrušení rozsudku odvolacím súdom

Ak odvolací súd zruší rozsudok prvostupňového súdu a vráti mu vec na ďalšie konanie, prvostupňový súd nesmie odôvodnenie svojho nového rozsudku koncipovať tak, že iba doplňuje ...
Judikatúra vo veciach dobrých mravov

Judikatúra vo veciach dobrých mravov

Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. aplikácii právnych noriem a, samozrejme, aj v rozhodovacej praxi súdov.

Zavrhnutia hodné konanie proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle (§ 469 OZ)

O zavrhnutia hodné konanie proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle môže ísť len v prípade konania, ktorým sa dedič snaží vyvolať usporiadanie dedičskej postupnosti v rozpore s ...
Splnenie dlhu po začatí konania a procesný úspech žalovaného?

Splnenie dlhu po začatí konania a procesný úspech žalovaného?

Má súd upustiť od formálneho chápania pojmu pomer úspechu vo veci a v rámci materiálneho chápania zohľadniť dôvody zamietnutia žaloby pri rozhodovaní o trovách konania?
Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu

Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu

Rozhodnutia súdov zaoberajúce sa zodpovednosťou advokáta za právny názor a hranicami tejto zodpovednosti vo vzťahu k zodpovednosti advokáta za neznalosť.
Bulletin slovenskej advokácie 6/2017

Bulletin slovenskej advokácie 6/2017

Časopis Slovenskej advokátskej komory.
Justičná revue 5/2017

Justičná revue 5/2017

Časopis pre právnu prax.
PoUtStŠtPiSoNe
: