Nájdených výsledkov: 734

Neplatnosť súhlasného vyhlásenia o určení otcovstva z dôvodu obchádzania zákona

Keďže Zákon o rodine otázku platnosti právnych úkonov, akým je aj súhlasné vyhlásenie rodičov o otcovstve, neupravuje, treba potom použiť príslušné ustanovenia Občianskeho ...

279/2017 Z. z.

Dôvodová správa.

264/2017 Z. z.

Dôvodová správa k novele Obchodného zákonníka 2017
MS SR: Situácia si vyžaduje prijatie nového zákona o Ústavnom súde SR

MS SR: Situácia si vyžaduje prijatie nového zákona o Ústavnom súde SR

Účelom navrhovanej právnej úpravy je komplexné sprehľadnenie a precizovanie normatívneho textu spojené so zavedením obsahových zmien, rešpektujúc a nadväzujúc na znenie Ústavy ...

Nevedomosť odvolacieho súdu o návrhu na odpustenie zmeškania lehoty

Ak v dôsledku pochybenia súdu prvej inštancie odvolací súd rozhodol o odvolaní skôr, než bolo súdom prvej inštancie rozhodnuté o návrhu na odpustenie zmeškania lehoty na podanie ...

274/2017 Z. z.

dôvodová správa k zákonu o obetiach trestných činov
Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 6/2017

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 6/2017

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal šiestu tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, a to vo veciach trestných.
PoUtStŠtPiSoNe
: