Nedeľa, 21. júl 2024 | meniny má Daniel , zajtra Magdaléna
Predplatné
Nedeľa, 21. júl 2024 | meniny má Daniel , zajtra Magdaléna
TlačPoštaZväčšiZmenši

Chyba v dátume doručenia uvedenom na doručenke (§ 111 ods. 1 CSP)

najpravo.sk • 19.11. 2018, 16:41

Ustanovenie § 111 ods. 1 CSP priznáva doručenke status verejnej listiny, v dôsledku čoho sa údaje v nej obsiahnuté sa považujú za pravdivé, ak nebol preukázaný opak.

Verejnou listinou je doručenka len vtedy, ak obsahuje všetky náležitosti vyžadované právnymi predpismi. V takomto prípade potom každý, kto namieta správnosť týchto údajov znáša bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno, že tieto údaje sú nepravdivé. Za predpokladu, že doručenka právnymi predpismi vyžadované náležitosti nemá, nemôže mať povahu verejnej listiny a dôkazné bremeno zaťažuje orgán, ktorý doručenie vykonal, a ktorý v prípade pochybností musí preukázať spôsob doručenia a správnosť údajov uvedených na doručenke.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. 10. 2018, sp. zn. 5Cdo/65/2018, zdroj: nsud.sk, právna veta a spracovanie: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Nové Mesto nad Váhom (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo 4. mája 2017 č.k. 9 P 63/2016-149 konanie o návrhu otca na úpravu styku zastavil, zmenil rozsudok Okresného súdu Trenčín z 3. júla 2007 č.k. 31 P 107/2007-30 v časti určenia výživného tak, že otcovi maloletej s účinnosťou od 15. apríla 2016 zvýšil vyživovaciu povinnosť k maloletej zo sumy 66,39 € mesačne na sumu 150 € mesačne, ktorú mu uložil platiť vždy do 15. dňa v každom mesiaci vopred k rukám matky maloletej. Otcovi uložil povinnosť splácať nedoplatok na zameškanom výživnom za obdobie od 15. apríla 2016 do 4. mája 2017 v celkovej sume 1022,11 € v mesačných splátkach po 70 € spolu s bežným výživným počnúc právoplatnosťou rozsudku pod stratou výhody splátok a žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania. Proti výrokom II. a III. rozsudku súdu prvej inštancie podal odvolanie otec maloletej.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 4222

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: