Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu (vzor návrhu)

Admin 3 • 15.5. 2024, 11:13

Vzor návrhu na zrušenie výživného na plnoleté dieťa slúži na zrušenie výživovacej povinnosti voči tomu plnolotému dieťaťu, ktoré je schopné sa o seba postarať.

Všeobecne k výživovacej povinnosti

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je ich zákonnou povinnosťou, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. Suma životného minima sa aktualizuje vždy k 01.07. príslušného kalendárneho roka.

 
 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Pri určení výživného súd prihliadne na odôvodnené pomery oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča. Súd prihliada napr. aj na to, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu, rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktorý povinný na seba berie.

Zrušenie vyživovacej povinnosti z dôvodu dovŕšenia 18 rokov

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť (teda nie do času, kým dieťa dovrší 18 rokov!). Absolvovanie povinnej školskej dochádzky automaticky neznamená, že dieťa nadobudlo schopnosť samo sa živiť, ale musí reálne aj schopné byť sa živiť (napr. možnosť zamestnať sa).

Kedy nastane právny stav „schopnosti sám sa živiť,“ závisí od okolností konkrétneho prípadu. Súd posudzuje každý prípad diferencovane podľa okolností konkrétneho prípadu. Schopnosť samostatne sa živiť býva interpretovaná extenzívne ako schopnosť samostatne (z vlastných zdrojov) uspokojovať všetky potreby resp. relevantné životné náklady. Vyžaduje sa, aby schopnosť napĺňala požiadavku trvalosti tohto stavu. Príjem náhodného charakteru nemožno považovať za nadobudnutie schopnosti samostatne sa živiť. 

Príslušnosť súdu 

Miestna príslušnosť je vymedzená v § 3 CMP. Vecná príslušnosť čerpá svoj základ v § 12 CSP. Na konanie v prvom stupni sú zásadne príslušné okresné súdy. Vo všeobecnosti je na konanie príslušný súd účastníka, proti ktorému návrh smeruje (odporca), t.j. princíp miestnej príslušnosti podľa všeobecného súdu odporcu. Všeobecným súdom odporcu je súd, v obvode ktorého má občan bydlisko, a ak nemá bydlisko, súd v obvode ktorého sa zdržuje. Táto zásada je v osobitných prípadoch prelomená; ide o špecifické prípady, ktoré výslovne ustanovuje CMP. Na konanie o výživnom na maloleté dieťa je príslušný súd, v obvode ktorého má maloletý na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností svoje bydlisko (tzv. výlučná miestna príslušnosť podľa § 112 ods. 1 CMP).

Ako upraviť návrh

Aby bola úprava návrhu pre Vás jednoduchá a prehľadná, vzor návrhu obsahuje zvýraznené časti, ktoré musia byť upravené. 

 
 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 6577

Nový príspevok

ukončenie výživneho

Dobrý deň.Moja dcéra ukončila strednú školu.Dovršila 23 r.Poberá invalidný dôchodok a je pravdepodobne zamestnaná.Dokedy mám platiť výživné?Ona mi tvrdí že do 25 r.života.

Juraj | 02.01.2018 21:00
Ukoncenie vyplácania pozostalostnej úrazovej renty

Dobržý den.Potrebujem poradit.Synovi bola priznaná pozostalostná renta ,ktorú mu platit vrah jeho otca,z basy.Navrh som vtedy podávala ja ako zakonný zastupca maloletého.Syn ma už 21 rokov.Zmaturoval v roku 2015.Vrah k pourazovej rente mal platit aj dlh co mu sud dal spätne zaplatit,takže v januari tohoto roku má všetko vyplatené.Už aj písal z basy,ci syn studuje,že sa može sam o seba starat a podobne.....teraz neviem ci on,alebo už moj syn má podat navrh na zrušenie vyplácania poz.renty,alebo ja ako jeho matka,kedze momentálne je v zahranicí.Dakujem za rýchlu odpoved.....

Ukoncenie vyplácania pozostalostnej úrazovej renty

Dobržý den.Potrebujem poradit.Synovi bola priznaná pozostalostná renta ,ktorú mu platit vrah jeho otca,z basy.Navrh som vtedy podávala ja ako zakonný zastupca maloletého.Syn ma už 21 rokov.Zmaturoval v roku 2015.Vrah k pourazovej rente mal platit aj dlh co mu sud dal spätne zaplatit,takže v januari tohoto roku má všetko vyplatené.Už aj písal z basy,ci syn studuje,že sa može sam o seba starat a podobne.....teraz neviem ci on,alebo už moj syn má podat navrh na zrušenie vyplácania poz.renty,alebo ja ako jeho matka,kedze momentálne je v zahranicí.Dakujem za rýchlu odpoved.....

Ukončenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa

Dobrý deň! Prosím o radu a odpoveď na nasledujúcu otázku: Je nevyhnutné podať žiadosť o ukončenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa na súd, alebo sa dá vykonať ústnou, príp. písomnou dohodou medzi oboma účastníkmi? Vzťah medzi otcom a dcérou je bezproblémový, veľmi dobrý. Ide o moju vnučku, ktorá v júni t.r. úspešne ukončila štúdium na strednej škole. Dňa 1.7. 2015 nastupuje do zamestnania. Ďakujem za odpoveď.

Helena | 19.06.2015 17:58
vyzivne

moj syn maturuje v juni po maturite sa prihlasi na urade prace ako nezamestnany.chcem sa opytat dokedy ma exmanzel vyzivovaciu povinnost?je to do skoncenia strednej skoly ked dalej nenastupuje na vysoku a prihlasi sa na urad prace alebo vyzivovacia povinnost je do 25 roka dietata?dakujem za odpoved

toma | 28.01.2015 20:40
RE: vyzivne

Zákon hovorí, že vyživovacia povinnosť trvá dokým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Zákon o rodine nepozná žiadnu presnú vekovú hranicu. Za nadobudnutie schopnosti dieťaťa samé sa živiť sa považuje ukončenie prípravy na budúce povolanie, teda ukončenie školy. Aj prihlásenie na úrad ako nezamestnaný znamená, že dieťa je schopné samé sa živiť. Tam ide o objektívnu schopnosť - už neštuduješ, môžeš robiť, tak končí vyživovacia povinnosť. Samotná skutočnosť, že nieto v konkrétnom regióne práca a dieťa bude nezamestnané, nie je podstatná. Odpoveď na otázku teda je, že dňom ukončenia školskej dochádzky, teda vo vami opísanom prípade dňom maturity sa končí vyživovacia povinnosť otca.

Maja | 01.02.2015 11:18
zrušenie výživného

Dobrý deň ! Potrebujem poradiť ako postupovať, kedže môj syn ukončil VŠ a už je aj zamestnaný ako treba postupovať, čo sa týka výživovacej povinnosti jeho otca. Kto má podať návrh na súd môj syn alebo jeho otec. Nestýkalú sa vôbec spolu vlastne skoro od malička . Ďakujem a pekný deň.

ajka | 04.06.2014 09:41
RE: zrušenie výživného

Vo vyššie uvedenom vzore je ako navrhovateľ uvedený otec dieťaťa, lebo jemu by predovšetkým malo záležať na tom, aby došlo k zrušeniu vyživovacej povinnosti, ale nie je ničím výnimočné, že tak urobí aj samotné dieťa, a to napríklad z dôvodu, aby mohlo poberať dávku v hmotnej núdzi a podobne a nemalo vykazovaný príjem vo forme výživného. Odpoveď na vašu otázku je teda: Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti otca k plnoletému dieťaťu môže podať ako otec, tak aj samotný plnoletý potomok. Ten druhý bude potom označený v návrhu ako tzv. odporca. Za návrh sa neplatia žiadne poplatky. Príslušným súdom je súd odporcu - teda súd, v obvode ktorého má bydlisko protistrana. Ale keď to podáte na hociktorý súd, oni si to medzi sebou postúpia a upovedomia vás o tom, kde to postúpili. Takže žiaden stres, nie je to zložité. Ešte podotýkam, že matka už plnoleté dieťa nezastupuje automaticky, teda návrh si musí podať samotné dieťa, matka ho môže zastupovať len na základe splnomocnenia.

Maja | 04.06.2014 14:53
PoUtStŠtPiSoNe
: