Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľa (vzor)

Stanislava Ďurišová • 24.1. 2024, 16:13

Sťažnosť voči uzneseniu vyšetrovateľa je riadnym opravným prostriedkom, ktorý môže oprávnený osoba podať voči doručenému uzneseniu.

Všeobecne o sťažnosti

Opravným prostriedkom proti uzneseniu je sťažnosť. Sťažnosťou možno napadnúť každé uznesenie policajta okrem uznesenia o začatí trestného stíhania. Uznesenie súdu alebo prokurátora možno sťažnosťou napadnúť len v tých prípadoch, v ktorých to zákon výslovne pripúšťa, a ak rozhoduje vo veci v prvom stupni. 

Prípady, v ktorých zákon umožňuje uznesenie napadnúť sťažnosťou, sú vymedzené v Trestnom poriadku.

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Lehota na podanie sťažnosti

Sťažnosť sa podáva orgánu, proti ktorého uzneseniu smeruje, a to do troch pracovných dní od oznámenia uznesenia, s výnimkou sťažnosti proti uzneseniam podľa § 83 ods. 2; ak sa koná podľa § 204 ods. 1, sťažnosť sa podáva do skončenia skráteného vyšetrovania. Ak sa uznesenie oznamuje tak obvinenému, ako aj jeho zákonnému zástupcovi alebo obhajcovi, plynie lehota od toho oznámenia, ktoré bolo vykonané najneskoršie.

Osobám, ktoré môžu podať sťažnosť v prospech obvineného, končí sa lehota na podanie sťažnosti tým istým dňom ako obvinenému; prokurátorovi však plynie lehota vždy samostatne.

Kto môže podať sťažnosť

Ak neustanovuje zákon niečo iné, môže sťažnosť podať osoba, ktorej sa uznesenie priamo týka alebo ktorá na uznesenie dala návrh, na ktorý ju zákon oprávňuje; proti uzneseniu súdu môže podať sťažnosť aj prokurátor, a to aj v prospech obvineného. V prospech mladistvého obvineného môžu podať sťažnosť, a to aj proti jeho vôli, zákonný zástupca, obhajca, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; lehota na podanie opravného prostriedku im plynie samostatne.

Vzor sťažnosti

Vzor sťažnosti obsahuje poznámky a zvýraznené častí, ktoré je nutné upraviť. V poznámkach nájdete stručný návod, čo je nutné do sťažnosti doplniť, upraviť zmeniť a ako uvdenú sťažnosť upraviť. Úprava sťažnosti tak bude pre Vás omnoho jednoduchšia.

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 4801
Súvisiace články

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: