Štvrtok, 18. júl 2024 | meniny má Kamila , zajtra Dušana
Predplatné
Štvrtok, 18. júl 2024 | meniny má Kamila , zajtra Dušana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Vrátenie daru

Ondrej Randiak • 4.4. 2024, 18:09

Otázka čitateľa

Obraciam sa na vás s otázkou týkajúcou sa vrátenia daru. Pred niekoľkými rokmi som od svojej sestry dostala ako dar veľký kus pozemku. Teraz, v dôsledku rodinných nezhôd, chce sestra dar vrátiť späť. Je to právne možné?

 

Odpoveď

Úprava problematiky vrátenia daru je upravená v Občianskom zákonníku, ktorý upravuje zároveň podmienky, ktoré musia byť na vrátenie daru splnené. Občiansky zákonník výslovne zakotvuje, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Pojem dobré mravy, aj napriek tomu, že zákon ho používa často, nie je legálne definovaný. Judikatúra a súdna prax však zhodne za dobré mravy považujú všeobecne uznávané pravidlá morálky, ktoré predstavujú fundamentálny hodnotový poriadok spoločnosti. Tieto dobré mravy je nutné hodnotiť v každom prípade individuálne so zreteľom na všetky okolnosti prípadu. Konanie v rozpore s dobrými mravmi však musí byť objektívne zistené, pričom nestačí, ak je darca subjektívne presvedčený o takomto konaní obdarovaného. Z judikatúry môžeme vyvodiť, že konaním v rozpore s dobrými mravmi je napríklad spáchanie úmyselného trestného činu voči darcovi alebo členom jeho rodiny, fyzické násilie či hrubé  urážky. Z vašej otázky však nie je zrejmé, o aké správanie by malo ísť, preto sa ani k prípadnému porušeniu dobrých mravov nevieme vyjadriť. Súčasne, správanie v rozpore s dobrými mravmi musí smerovať voči darcovi alebo členom jeho rodiny.

Výzva na vrátenie daru je jednostranným úkonom, ktorý adresuje darca obdarovanému. Zákon nedefinuje spôsob a ani formu, akou musí žiadať darca o vrátenie daru. Z dôvodu právnej istotu by však darca mal túto výzvu realizovať písomnou formou, pričom z výzvy musí byť zrejmá vôľa daru o vrátenie daru. Pokiaľ by obdarovaný nevrátil dar darcovi, jedinou cestou darcu je žiadať o vrátenie daru súdnou cestou, pričom tak musí urobiť pred uplynutím trojročnej premlčacej lehoty.

-----------------------

Na otázku čitateľa odpovedal

JUDr. Ing. Ondrej Randiak, advokát

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 69
PoUtStŠtPiSoNe
: