Piatok, 14. jún 2024 | meniny má Vasil , zajtra Vít
Predplatné
Piatok, 14. jún 2024 | meniny má Vasil , zajtra Vít
TlačPoštaZväčšiZmenši

Pôžička (vzor zmluvy o pôžičke)

Milan Ficek • 24.1. 2024, 16:14

Zmluvu o pôžičke upravuje § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ide o jeden z najpouživanjších zmluvných typov, priktorom je však nutné dbať na množstvo detailov. Nižšie Vám prinášame bližšie informácie o zmluve o pôžičke a jej vyplnení.

Všeobecne o zmluve o pôžičke

Zmluva o pôžičke je dokument, ktorým sa stanovuje podmienky poskytnutia peňažných prostriedkov medzi dvomi stranami - veriteľom a dlžníkom. Zmluva by mala obsahovať informácie o výške pôžičky, úrokových sadzbách, termíne splatnosti a pravidlách pre prípad neplatenia. Dôležité sú aj podrobné informácie o postupe pri predčasnom splatení pôžičky, zodpovednosti zmluvnách strán a práva jednotlivých strán. Pred podpisom zmluvy by si obe strany mali starostlivo prečítať a pochopiť všetky ustanovenia. Správne vypracovaná zmluva zabezpečí, že pôžička bude poskytnutá bez problémov a obidve strany budú chránené pred prípadnými porušeniami zmluvy.

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

 

Úroky pri zmluve o pôžičke

Zmluva o pôžičke môže byť úročná alebo bezúročná. Ak sa zmluvne strany nedohodnú na úroku, platí, že sa uzatvorila zmluva o pôžičke bez úrokov. Úrok predstavuje cenu za poskytnutie pôžičky. Pre veriteľa znamená zisk za to, že sa dočasne, po dobu splatnosti pôžičky, vzdáva dispozície s požičanými vecami, ktoré by mohol využívať a zhodnocovať, ak by ich nepožičal a mal by ich tak vo svojej dispozícii.

Vyplnenie zmluvy o pôžičke

Aby bola úprava zmluvy o pôžičke pre Vás jednoduchá a prehľadná, vzor zmluvy o pôžičke obsahuje zvýraznené všetky časti, ktoré musia byť upravené, spolu popisom, ako zmluvu o pôžičke upraviť.

Zmluvné strany 

Pokiaľ ide o označenie zmluvných strán, zmluvné strany sa označujú nasledovne.

Pri fyzických osobách – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska.

POZOR! Z dôvodu ochrany osobných údajov a zásady minimalizácie údajov by zmluva nemala obsahovať viac osobných údajov o fyzických osobách, než je na uzatvorenie zmluvy potrebné

Pri fyzických osobách podnikateľoch – obchodné meno, IČO, miesto podnikania, miesto zápisu (živnostenský register, profesijný komora a pod.).

Pri právnických osobách – obchodné meno, sídlo, IČO, miesto zápisu (obchodný register, register občianskych združení a pod.), osobu oprávnenú konať v mene spoločnosti s uvedením funkcie/pozície.

Podpisy na zmluve

Zákon výslovne špecifikuje, v ktorých prípadoch je nutné podpisy overiť. Pri zmluve o pôžičke zákon nevyžaduje, aby podpis ktorejkoľvek zmluvnej strany musel byť overený. Na platné uzatvorenie stačia aj neoverené podpisy zmluvných strán.

TIP: Z dôvodu opatrnosti alebo v prípade, že si neviete totožnosť podpisujúcej osoby overiť (napr. zaslanie zmluvy o pôžičke poštou), odporúčame požadovať overenie podpisu druhej zmluvnej strany.

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 5267

Nový príspevok

odpoved

Zmluva takéto ustanovenie nemusí obsahovat. neuvedenie rozhodcovskej doložky nema vplyv na platnost zmluvy o pozicke. Ide len o moznost dohodnut si rozhodcovky sud v prípade sporu. Ak si ho strany nedohodli v pripade sporu bude na konanie prislusny klasicky všeobecný sud.

jaja | 18.08.2016 12:07
Otázka

Dobrý deň prajem, požičala som kamarátke peniaze, ale od toho momentu záhadne so mnou nekomunikuje. Máme spísanú aj zmluvu o pôžičke, ale do záverečného ustanovenia som nedala rozhodcovsky sud, ako som to neskôr našla na vzore s internetu. Chcem sa opytat či je to problém, či takýto bod musí obsahovať zmluva o pôžičke? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Dagmara

Daga | 15.08.2016 15:54
PoUtStŠtPiSoNe
: