Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
Predplatné
Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zákonník práce. Komentár

najpravo.sk • 29.2. 2020, 19:17

ŠVEC, M. – TOMAN, J. a kolektív. Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. Zväzok I a II. Bratislava : Wolters Kluwer SR s. r. o. 2019, 2196 s. ISBN: 978-80-571-0105-5. tvrdá väzba

Komentár k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní predstavuje najdetailnejší právny výklad, aký bol v československom pracovnoprávnom priestore spracovaný k predmetným právnym predpisom. Snahou autorského kolektívu bolo zrozumiteľným a praktickým, nie však laicizujúcim spôsobom predstaviť právny výklad k problematike realizácie jednotlivých pracovnoprávnych inštitútov.

 

Popri teoretickom právnom výklade autorský kolektív priorizoval vlastný odborný text na úkor uvádzania výpočtu relevantnej judikatúry, ktorú možno nájsť v príslušných elektronických systémoch, a primárne sa orientoval na praktické prípady a uvádzanie právnych riešení sporných situácií s cieľom prehĺbiť pochopenie obsahu komentovaného ustanovenia čitateľom. Relevantné súdne rozhodnutia národných i medzinárodných súdov, ktoré bolo nevyhnutné uviesť buď pre potvrdenie argumentačnej línie, alebo uvedenie spornosti nahliadania na konkrétnu vec, sú priamo zapracované vo vlastnom autorskom diele v podobe komentára.

 

Predkladaný komentár sa od ostatných diel líši samotným prístupom k jeho spracovaniu, a to aj s ohľadom na zloženie autorského kolektívu. Predstavuje istú generačnú výpoveď osôb, ktoré sa pracovnému právu začali profesionálne venovať okolo roku 2000 a neskôr, a teda sú už ovplyvňované aj inými právno-teoretickými prístupmi, právom Európskej únie a pod. Komentár netvorí len súbor textov od rôznych autorov, ale je to kolektívny výsledok postavený na vnútornej kritike s cieľom dosiahnutia výsledného kompromisu aj za cenu rozsiahlejšieho právneho výkladu s potrebnými zdôvodneniami.

 

Komentár k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je určený odbornej i laickej verejnosti, zamestnancom, zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, advokátom a všeobecne osobám zodpovedným za realizáciu individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.

 

Autorský kolektív:

 • doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
 • JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.
 • prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
 • JUDr. Jana Žuľová
 • JUDr. Peter Tonhauser, PhD.
 • Ing. Mikuláš Hamuľák
 • Mgr. Michal Drobný
 • JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.
 • JUDr. Ján Horecký, PhD.
 • doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

Recenzenti:

 • doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.
 • doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Rukopis prešiel posudzovacím procesom Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu.

 

 • Obsah a ukážku publikácie -obidva zväzky ako aj možnosť zakúpenia komentára nájdete TU (VSTUP DO OBCHODU)

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1113

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: