Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Náhrada trov v prípade ak výška plnenia závisela od úvahy súdu

najpravo.sk • 29.1. 2012, 17:46

Úvaha súdu o výške plnenia sa musí opierať o hmotné právo, spravidla o právne normy, v ktorých je rozsah nároku upravený vymedzením právne relevantných kritérií a jeho samotné určenie (vyčíslenie) vyplýva z konkrétnych okolností danej veci. Ako príklad takéhoto určenia výšky plnenia v závislosti od úvahy súdu sa aj v odbornej právnickej literatúre uvádza rozhodovanie súdu o priznaní náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa § 13 ods. 3 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého súd určí výšku náhrady nemajetkovej ujmy s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo (viď Občiansky súdny poriadok - Komentár, Eurounion, s.r.o., Bratislava 2010, str. 555).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 5. augusta 2010, sp. zn. 3 M Cdo 14/2009)

Z odôvodnenia:

Navrhovateľ sa v konaní o ochranu osobnosti domáhal, aby odporkyňa bola súdom zaviazaná: a/ ospravedlniť sa mu za nepravdivé informácie v článku, ktorý bol uverejnený v týždenníku P., ročník X., č. X. z 5. augusta 2005 na stranách 8 až 11 s titulom „Bude už dobrý?" a podtitulom „M. R., muž spájaný s podsvetím a päť rokov hľadaný Interpolom, je znovu vonku aj vďaka F. novele Trestného poriadku", b/ zaplatiť mu náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch vo výške 2 000 000 Sk, c/ nahradiť mu trovy konania.

Okresný súd Bratislava V rozsudkom z 19. februára 2007 č.k. 11 C 293/2005-179 návrhu navrhovateľa v časti týkajúcej sa ospravedlnenia v celom rozsahu vyhovel, lebo žiadnym z dôvodov prepustenia M. R. z väzby na slobodu nebola novela Trestného poriadku iniciovaná navrhovateľom. Návrhu v časti, týkajúcej sa náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch vyhovel sčasti – navrhovateľovi priznal náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch vo výške 1 000 000 Sk, ktorú považoval za primeranú tak okolnostiam, za ktorých došlo k neoprávnenému zásahu do osobnosti navrhovateľa, ako aj dôsledkom vyvolaným týmto zásahom. Vo zvyšku návrh zamietol. Odporkyňu zaviazal zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov konania 198 614 Sk s odôvodnením, že i keď mal navrhovateľ v konaní úspech len čiastočný, bolo potrebné priznať mu plnú náhradu trov konania, lebo išlo o prípad, na ktorý sa vzťahuje § 142 ods. 3 O.s.p.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 954

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: