Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
Predplatné
Piatok, 21. jún 2024 | meniny má Alojz , zajtra Paulína
Deň kvetov
TlačPoštaZväčšiZmenši

Osvedčenie skutočností odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia

najpravo.sk • 3.11. 2012, 17:05

Preukázanie alebo aspoň osvedčenie skutočností odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia sa posudzuje tak podľa obsahu návrhu, pripojených listín a skutkových okolností z nich vyplývajúcich, ale aj dôvodnosti návrhu z hľadiska právneho posúdenia veci. Účelom predbežného opatrenia je totiž rýchle a pružné riešenie tej situácie, ktorá vyžaduje okamžitý zásah súdu.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. 7. 2010, sp. zn. 2 M Cdo 3/2010)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Prešov uznesením z 13. mája 2009 č.k. 3 C 59/2004- 186 nariadil predbežné opatrenie, ktorým zakázal JUDr. L. J., bývajúcemu v R. realizovať výkon záložného práva k zálohu na nehnuteľnostiach v k.ú. B. - objekt obchodného strediska súp. č. X., postaveného na parcele K. - zastavaná plocha o výmere X. m2, parcele K. - zastavaná plocha o výmere X. m2 , parcele K. - ostatná plocha o výmere X. m2, parcele K. - zastavaná plocha o výmere X. m2, do právoplatného skončenia súdneho konania vedeného na tunajšom súde pod sp.zn.

3 C 59/04 (určenie neplatnosti záložnej zmluvy). V odôvodnení po citácii ustanovení § 102 ods. 1 O.s.p., § 76 ods. 1 písm. f/ O.s.p., ods. 2, 4 O.s.p. uviedol, že vzhľadom k uvedenému dospel k záveru, že navrhovateľ (žalobca) dostatočným dôvodom osvedčil dôvody na nariadenie predbežného opatrenia.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2441

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: