Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
Predplatné
Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
TlačPoštaZväčšiZmenši

Podklad pre konanie o zmenenej žalobe

najpravo.sk • 26.1. 2012, 17:47

Úvaha súdu v zmysle § 95 ods. 2 O.s.p., či výsledky doterajšieho konania nemohli byť podkladom pre konanie o zmenenej žalobe, súvisí s predbežným hodnotením dôkazov a je výsledkom vnútorného presvedčenia súdu a jeho myšlienkového postupu; správnosť tejto úvahy z hľadiska výskytu vady v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. dovolací súd nemôže prehodnocovať.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. 9. 2010, sp. zn. 6 Cdo 99/2010)

Z odôvodnenia:

Žalobca v návrhu na začatie konania, doručenom súdu 25.7.2007, si uplatnil právo na ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy. Ochranu osobnosti žiadal poskytnúť rozsudkom, ktorým by žalovanej bola uložená povinnosť uverejniť v 5 x po sebe idúcich vydaniach týždenníka P. na svoj náklad text : „Slovenská informačná služba, so sídlom v Bratislave, Vajnorská 39 sa ospravedlňuje Ing. P. M., bytom v Č. za to, že o ňom rozširovala nepravdivé informácie a donútila ho pod psychickým nátlakom opustiť svoje zamestnanie pracovníka Slovenskej informačnej služby". Zároveň rozsudkom navrhol žalovanej uložiť povinnosť zaplatiť mu nemajetkovú ujmu 200 000,-- Sk (6 638,78 eur) za spôsobenú škodu šírením nepravdivých informácií a poškodením vážnosti žalobcu.

Okresný súd Čadca rozsudkom z 1. júla 2008 sp.zn. 7 C 98/2007 zamietol žalobu a žalovanej nepriznal náhradu trov konania. Rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 11 a § 13 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka a tým, že žalovaná nezasiahla neoprávnene do osobnosti žalobcu. Vychádzal zo skutočnosti, že žalovaná tvrdením skutočností prednesených ústne na pojednávaní 21.1.2005 s vylúčením verejnosti a aj písomne v doplnení vyjadrenia k žalobe z 24.1.2005, adresovaných Krajskému súdu v Žiline v predchádzajúcom konaní medzi účastníkmi konania vo veci skončenia služobného pomeru pred Krajským súdom v Žiline vo veci sp.zn. 25 S 58/2004, uplatnila subjektívne procesné právo účastníka súdneho konania – právo na obhajobu. Psychický nátlak na žalobcu zo strany žalovanej v súvislosti so skončením služobného pomeru nezistil, keď vychádzal v zmysle § 135 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku z právoplatných rozhodnutí iných súdov, rozsudku Krajského súdu v Žiline z 31.1.2005 sp.zn. 25 S 58/2004 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 14.3.2006 sp.zn. 5 Sž-o-KS/65/2005. Vychádzajúc z ustanovenia § 8 ods. 1 Trestného poriadku podnet žalovanej na začatie trestného stíhania proti žalobcovi za trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa a za trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla vyhodnotil plnením zákonnej oznamovacej povinnosti žalovanej. Rozhodnutie o práve na náhradu trov konania odôvodnil ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. a neuplatnením náhrady trov konania žalovanou.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1004

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: