Nedeľa, 21. júl 2024 | meniny má Daniel , zajtra Magdaléna
Predplatné
Nedeľa, 21. júl 2024 | meniny má Daniel , zajtra Magdaléna
TlačPoštaZväčšiZmenši

Prechod práv a povinností z exekučného titulu

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:37

Zo systematiky a jednotlivých ustanovení Exekučného poriadku vyplýva, že tento zákon rozlišuje viaceré štádiá exekučného konania. V štádiu, pri ktorom súd skúma, či žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu nie sú v rozpore so zákonom (§ 44 ods. 2 Exekučného poriadku) sa vychádza z tvrdení oprávneného v návrhu na vykonanie exekúcie a z exekučného titulu. Pokiaľ účastník exekučného konania tvrdí, že došlo k prechodu práva alebo povinnosti z exekučného titulu, súd neskúma, či prechod skutočne nastal; v tomto štádiu je postačujúce, pokiaľ je prechod dostatočne osvedčený okolnosťami vyplývajúcimi zo spisu, vrátane do neho založených aj len neoverených fotokópií listín a časti ich príloh. Tým prirodzene nie je dotknutá otázka prípadne neskôr nastolenej potreby dôsledného skúmania (verifikácie pravdivosti tvrdeného) prechodu práva alebo povinnosti v neskorších štádiách exekučného konania (napríklad pri posudzovaní opodstatnenosti prípadných námietok povinného proti exekúcii alebo pri posudzovaní dôvodov pre zastavenie exekúcie).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. 8. 2010, sp. zn. 5 M Cdo 16/2009)

Z odôvodnenia:

Dňa 23. apríla 2008 podala obchodná spoločnosť Z. K. s.r.o. na exekútorskom úrade súdneho exekútora JUDr. V. K. návrh na vykonanie exekúcie vymožením sumy 10 627,-- Sk a jej príslušenstva na základe exekučného titulu - platobného výmeru z 24. mája 2005 č. 455/2005, vydaného správcom konkurznej podstaty úpadcu P. so sídlom v B.. V návrhu na vykonanie exekúcie Z. K. s.r.o. tiež uviedla, že pohľadávka z predmetného platobného výmeru jej bola postúpená pôvodným veriteľom zmluvou zo 7. júla 2005.

Podaním doručeným Okresnému súdu Nové Mesto nad Váhom (exekučný súd) 2. mája 2008 požiadal súdny exekútor o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1827

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: