TlačPoštaZväčšiZmenši

23/2015 Z. z.

23.6. 2015, 17:19 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona sa predkladá v súvislosti s prijatím nového nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014). Toto nariadenie nahrádza doterajšie nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008. Okrem iného, nové nariadenie už neupravuje dočasne vyslaných pracovníkov, rovnako už neupravuje ani pomoc súvisiacu s právami priemyselného vlastníctva (v doterajšom nariadení Komisie č. 800/2008 čl. 33).

Predkladaný materiál je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi Slovenskej republiky a právom Európskej únie.

Predkladaný materiál nepredpokladá vplyvy na nárast výdavkov z rozpočtu verejnej správy, nepredpokladá vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.

B. Osobitná časť

K bodom 1 a 4

Zmena terminológie súvisiaca s novými definíciami pojmov v nariadení Komisie (EÚ) č. 651/2014.

K bodom 2, 8, 10 a 12

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s prijatým novým nariadením (EÚ) č. 651/2014.

K bodu 3

Vzhľadom na potrebu určenia okruhu možností poskytovania štátnej pomoci podľa zákona o stimuloch ako jednej zo schém štátnej pomoci je v súlade s novým nariadením (EÚ) č. 651/2014 potrebné negatívne vymedziť pôsobnosť zákona.

K bodom 5 až 7

V súvislosti s nariadením č. (EÚ) 651/2014 sa vypúšťajú stimuly na zabezpečenie ochrany priemysleného vlastníctva a stimuly na dočasné pridelenie vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja.

Vypúšťa sa definícia štúdie technickej realizovateľnosti a zavádza sa odkaz na definíciu štúdie uskutočniteľnosti. Doterajšie nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 používalo pojem "štúdia technickej realizovateľnosti", pričom definícia takej štúdia v nariadení upravená nebola. Až nariadenie (EÚ) č. 651/2014 upravuje aj definíciu, zároveň však už používa pojem "štúdia uskutočniteľnosti". Vzhľadom na priamu uplatniteľnosť nariadenia je osobitná definícia štúdie obsoletná.

K bodu 9

Vzhľadom na skutočnosť, že zákon o stimuloch je schémou štátnej pomoci, pri ktorej už nie sú potrebné osobitné notifikácie orgánom EÚ a vzhľadom na snahu zachovať tento princíp je potrebné v súlade s nariadením (EÚ) č. 651/2014 ustanoviť podmienky uchovávania dokumentácie súvisiacej s poskytovaním stimulov.

K bodom 11, 15, 17 až 22

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s bodmi 5 a 7.

K bodom 13 a 14

Úprava súvisiaca so skutočnosťou, že oprávnené náklady na štúdiu uskutočniteľnosti priamo vymedzuje nariadenie (EÚ) č. 651/2014 ako "náklady vynaložené na štúdiu". Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodmi 5 a 7.

K bodu 16

V žiadosti o stimuly sa dopĺňa aj veľkosť podniku v súvislosti s druhmi žiadateľov podľa § 3 ods. 5.

K čl. II

Účinnosť sa navrhuje na 1. 3. 2015 zohľadňujúc harmonogram schôdzí Národnej rady SR.

 

Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky 5. novembra 2012.

 

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Peter Pellegrini, v. r.

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 563
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Prezidentka predĺžila výkon funkcie 6 sudcom nad 65 rokov, 14 odvolalahttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-predlzila-vykon-funkcie-6/502446-clanok.html

Súdna rada SR schválila na septembrovom zasadnutí návrh na odvolanie 82 sudcov, ktorí dosiahli ...

Zákaz vychádzania platí aj pre súdne pojednávania, ministerstvo ich odporúča zrušiť či odročiťhttps://www.webnoviny.sk/zakaz-vychadzania-plati-aj-pre-sudne-pojednavania-ministerstvo-ich-odporuca-zrusit-ci-odrocit/

Výnimka zo zákazu vychádzania a obmedzenia pohybu neplatí pre súdne pojednávania, verejné ...

Zadržanému Kováčikovi pozastavili výkon funkcie, prokurátori ho vyzvali k rezignáciihttps://www.webnoviny.sk/zadrzanemu-prokuratorovi-kovacikovi-pozastavili-vykon-funkcie-urad-si-docasne-preberie-biro/

Generálna prokuratúra SR potvrdila pozastavenie funkcie prokurátora obvinenému špeciálnemu ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: