TlačPoštaZväčšiZmenši

Posledné personálne zmeny v súdnych funkciách (6/2020)

22.6. 2020, 19:59 |  najpravo.sk

Prinášame vám v bodoch prehľad personálnych zmien v súdnych funkciách na slovenských súdoch za posledné mesiace. Kto sa stal novým predsedom či podpredsedom súdu, kto sa funkcie vzdal, kto bol preložený alebo dočasne pridelený na iný súd alebo komu funkcia sudcu zanikla?

 

Personálne zmeny v súdnych funkciách

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Stanislavu Semanovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Spišská Nová Ves s účinnosťou od 1. júna 2020.

JUDr. Marian Tengely, podpredseda Okresného súdu Rožňava, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 30. marca 2020 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu. Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministerke spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikne uplynutím 31. marca 2020.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 41 k 38 ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 57/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal JUDr. Katarínu Bartalskú z funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava I s účinnosťou od 25. marca 2020.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Mariana Tengelyho do funkcie predsedu Okresného súdu Rožňava s účinnosťou od 1. apríla 2020.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. apríla 2020:

 • Mgr. Annu Križákovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava V,
 • JUDr. Antóniu Salayovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Dunajská Streda,
 • JUDr. Milana Trylča do funkcie predsedu Okresného súdu Senica,
 • Mgr. Magdalénu Andreánsku do funkcie predsedníčky Okresného súdu Liptovský Mikuláš,
 • JUDr. Janku Majerčíkovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Ružomberok,
 • JUDr. Petra Zachara do funkcie predsedu Okresného súdu Rimavská Sobota.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval JUDr. Borisa Tótha do funkcie predsedu Krajského súdu v Bratislave s účinnosťou od 1. marca 2020. V tejto súvislosti sa menovaný vzdal funkcie podpredsedu Krajského súdu v Bratislave.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval:

 • JUDr. Tomáša Nováka do funkcie podpredsedu Okresného súdu Prešov s účinnosťou od 1. marca 2020,
 • Mgr. Róberta Veterníka do funkcie podpredsedu Okresného súdu Martin s účinnosťou od 1. apríla 2020.

JUDr. Radoslav Rusnák, podpredseda Okresného súdu Spišská Nová Ves, sa listom doručeným ministrovi spravodlivosti 21. februára 2020 vzdal výkonu funkcie podpredsedu menovaného okresného súdu z dôvodu jeho vymenovania do funkcie predsedu Okresného súdu Spišská Nová Ves. Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu súdu zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu súdu doručené ministrovi spravodlivosti. Na základe uvedeného jeho funkcia podpredsedu súdu zanikla uplynutím 29. februára 2020.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. apríla 2020:

 • JUDr. Petra Heinricha do funkcie predsedu Okresného súdu Nitra,
 • JUDr. Roberta Šorla, PhD. do funkcie predsedu Okresného súdu Prievidza,
 • JUDr. Miroslava Račka do funkcie predsedu Okresného súdu Lučenec,
 • JUDr. Erika Uhlára do funkcie predsedu Okresného súdu Stará Ľubovňa.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. marca 2020:

 • JUDr. Romana Fitta do funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava III,
 • Mgr. Patriciu Kepeňovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Trenčín,
 • JUDr. Radoslava Rusnáka do funkcie predsedu Okresného súdu Spišská Nová Ves.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenoval s účinnosťou od 1. februára 2020:

 • JUDr. Dagmar Cabadajovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Žiline,
 • JUDr. Róberta Bebčáka do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Žiline,
 • JUDr. Agátu Štefaničovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Michalovce,
 • JUDr. Lenku Kováčovú do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Nitre.

Vzdania sa funkcie sudcu

JUDr. Ladislav Tomčovčík, sudca Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 9. júna 2020 vzdal funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2020.

JUDr. Vincent Svoboda, sudca Okresného súdu Michalovce, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 8. júna 2020 vzdal funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2020.

JUDr. Dušan Pagáč, sudca Okresného súdu Martin, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 5. júna 2020 vzdal funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2020.

JUDr. Monika Jankovská, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 5. júna 2020 vzdala funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2020.

Ján Bodnár a JUDr. Alena Ondrejová sudcovia Okresného súdu Rimavská Sobota, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 3. júna 2020 vzdali funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, menovaným funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2020. 

JUDr. Alica Gavalcová sudkyňa Okresného súdu Brezno, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 3. júna 2020 vzdala funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. júna 2020.

JUDr. Pavol Polka, sudca Krajského súdu v Žiline, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. mája 2020 vzdal funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. mája 2020.

JUDr. Alica Beňová a JUDr. Oľga Lichnerová, sudkyne Krajského súdu v Trenčíne, ktoré majú podľa § 24 ods. 4 zákona č. prerušený výkon funkcie sudcu, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. apríla 2020 vzdali funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, menovaným funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2020.

JUDr. Elena Ondrišová, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. mája 2020 vzdala funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. mája 2020.

JUDr. Ján Petreás, sudca Okresného súdu Zvolen, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 25. mája 2020 vzdal funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2020.

Mgr. Eva Jombíková, sudkyňa Okresného súdu Zvolen, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 25. mája 2020 vzdala funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2020.

JUDr. Mária Podhorová, sudkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 14. mája 2020 vzdala funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2020.

JUDr. Alojz Palaj, sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 13. mája 2020 vzdal funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2020.

JUDr. Miroslava Štannerová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava V, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 12. mája 2020 vzdala funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2020.

JUDr. Anna Lisá, sudkyňa Okresného súdu Humenné, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. apríla 2020 vzdala funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. apríla 2020.

Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. a JUDr. Drahomíra Dibdiaková, sudcovia Krajského súdu v Banskej Bystrici, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. apríla 2020 vzdali funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, menovaným funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. apríla 2020.

Nasledovní sudcovia sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky vzdali funkcie sudcu:

Krajský súd v Bratislave

 •     JUDr. Beáta Trandžíková (list doručený 14. apríla 2020),
 •     JUDr. Daša Filová (list doručený 14. apríla 2020),

Okresný súd Bratislava II

 •     JUDr. Milan Staněk (list doručený 15. apríla 2020),
 •     JUDr. Katarína Fakanová (list doručený 15. apríla 2020),

Krajský súd v Nitre

 •     JUDr. Ján Bzdúšek (list doručený 15. apríla 2020),

Okresný súd Levice

 •     JUDr. Gertrúda Rennerová (list doručený 8. apríla 2020),

Krajský súd v Banskej Bystrici

 •     JUDr. Ján Bobor (list doručený 22. apríla 2020),
 •     JUDr. Alena Križanová (list doručený 22. apríla 2020),
 •     JUDr. Slavoj Sendecký (list doručený 23. apríla 2020),
 •     JUDr. Daniela Maštalířová (list doručený 24. apríla 2020),

Najvyšší súd Slovenskej republiky

 •     Mgr. Viliam Pohančeník (list doručený 24. apríla 2020).

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, menovaným funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. apríla 2020.

JUDr. Oľga Maľová, sudkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 6. apríla 2020 vzdala funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. apríla 2020.

JUDr. Nadežda Tomanicová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava IV, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 3. apríla 2020 vzdala funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 30. apríla 2020. 

Nasledovní sudcovia sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky vzdali funkcie sudcu:

Krajský súd v Košiciach

•  JUDr. Jozef Kuruc (list doručený 30. marca 2020),

•  JUDr. Milan Konček (list doručený 30. marca 2020),

•  JUDr. Viera Bodnárová (list doručený 30. marca 2020),

•  JUDr. Andrej Šalata (list doručený 30. marca 2020),

•  JUDr. Ladislav Cakoci (list doručený 30. marca 2020),

•  JUDr. Evžen Kelij (list doručený 31. marca 2020),

•  JUDr. Alexander Husivarga (list doručený 31. marca 2020),

•  JUDr. Zoltán Szalay (list doručený 31. marca 2020),

• JUDr. Jozef Vanca (list doručený 31. marca 2020),

•  JUDr. Janka Kočišová (list doručený 31. marca 2020),

•  Mgr. Mária Hlaváčová (list doručený 31. marca 2020),

Okresný súd Košice – okolie

JUDr. Ľubica Nemcová (list doručený 31. marca 2020),

Okresný súd Trebišov

JUDr. Eliška Čonková (list doručený 31. marca 2020),

Okresný súd Stará Ľubovňa

•  JUDr. Oľga Bitalová (list doručený 30. marca 2020),

Najvyšší súd Slovenskej republiky

•  JUDr. Ľubomíra Kúdelová (list doručený 31. marca 2020),

•  JUDr. Emil Franciscy (list doručený 31. marca 2020),

•  JUDr. Daniela Sučanská (list doručený 31. marca 2020),

•  JUDr. Elena Siebenstichová (list doručený 31. marca 2020),

•  JUDr. Helena Haukvitzová (list doručený 31. marca 2020).

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, menovaným funkcia sudcu zanikla uplynutím 31. marca 2020.

JUDr. Andrej Kubinský, sudca Okresného súdu Kežmarok, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. marca 2020 vzdal funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020.

JUDr. Vladimír Kotus, sudca Okresného súdu Košice II, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. marca 2020 vzdal funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020.

JUDr. Diana Chlebovič Solčányová, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. marca 2020 vzdala funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020.

JUDr. Marianna Hrabovecká, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. marca 2020 vzdala funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020.

JUDr. Juraj Sopoliga, sudca Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. marca 2020 vzdal funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020.

JUDr. Imrich Volkai, sudca Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 27. marca 2020 vzdal funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020. Na základe vyššie uvedeného menovanému zanikla funkcia predsedu Krajského súdu v Košiciach uplynutím 31. marca 2020.

JUDr. Katarína Javorčíková, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, ktorá má podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. prerušený výkon funkcie sudcu, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 20. marca 2020 vzdala funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020.

JUDr. Richard Molnár, sudca Krajského súdu v Bratislave, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 18. marca 2020 vzdal funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020.

Mgr. Zuzana Maruniaková, sudkyňa Okresného súdu Bratislava V, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 18. marca 2020 vzdala funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020.

JUDr. Eva Feťková, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 10. marca 2020 vzdala funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020.

JUDr. Eva Triznová, sudkyňa Okresného súdu Lučenec, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 9. marca 2020 vzdala funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. marca 2020.

JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa Okresného súdu Nitra, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 12. februára 2020 vzdala funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 29. februára 2020.

JUDr. Eva Baranová, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, sa listom doručeným Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky 12. februára 2020 vzdala funkcie sudcu. Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jej funkcia sudcu zanikne uplynutím 29. februára 2020.

Dočasné pridelenia sudcov

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila JUDr. Ivicu Čelkovú, sudkyňu Krajského súdu v Trenčíne, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. júna 2020 do 31. mája 2021 (uznesenie č. 155 zo 26. mája 2020).

Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pridelila:

JUDr. Mariána Mačuru, sudcu Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove na obdobie od 1. marca 2020 do 31. augusta 2020 (uznesenie č. 14 z 28. januára 2020),

JUDr. Zuzanu Stolárovú, sudkyňu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020 (uznesenie č. 39 z 24. februára 2020),

JUDr. Janu Raganovú, sudkyňu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd  v Košiciach na obdobie od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020 (uznesenie č. 40 z 24. februára 2020),

JUDr. Luciu Baňackú, PhD., sudkyňu Okresného súdu Košice II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. mája 2020 do 31. decembra 2020 (uznesenie č. 35 z 24. februára 2020),

JUDr. Natáliu Štrkolcovú, sudkyňu Okresného súdu Košice - okolie, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. mája 2020 do 31. decembra 2020 (uznesenie č. 36 z 24. februára 2020),

JUDr. Janu Dudíkovú, sudkyňu Okresného súdu Košice - okolie, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. júna 2020 do 31. decembra 2020 (uznesenie č. 41 z 24. februára 2020),

JUDr. Branislava Gazdaga, sudcu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. júna 2020 do 31. decembra 2020 (uznesenie č. 34 z 24. februára 2020),

JUDr. Sandru Veľkú, sudkyňu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. októbra 2020 do 31. marca 2021 (uznesenie č. 37 z 24. februára 2020),

JUDr. Oľgu Mičietovú, sudkyňu Okresného súdu Košice II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. októbra 2020 do 31. marca 2021 (uznesenie č. 38 z 24. februára 2020).

Preloženia sudcov

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

JUDr. Patrika Príbelského, PhD., sudcu Krajského súdu v Trenčíne, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júna 2020 (uznesením č. 154 z 26. mája 2020),

Mgr. Mareka Anovčina, sudcu Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne s účinnosťou od 1. septembra 2020 (uznesením č. 109 z 26. mája 2020).

Súdna rada Slovenskej republiky preložila s účinnosťou od 1. júna 2020:

JUDr. Adriánu Považanovú, sudkyňu Okresného súdu Zvolen, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici (uznesením č. 80 z 11. mája 2020),

Mgr. Miloša Greguša, sudcu Okresného súdu Košice I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach (uznesením č. 81 z 11. mája 2020),

JUDr. Tatianu Sabadošovú, sudkyňu Okresného súdu Michalovce, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach (uznesením č. 82 z 11. mája 2020),

JUDr. Petru Vysaníkovú, sudkyňu Okresného súdu Košice II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach (uznesením č. 83 z 11. mája 2020).

Prerušenie výkonu funkcie sudcu

Vláda Slovenskej republiky vymenovala Mgr. Michala Novotného, podpredsedu Krajského súdu v Trnave do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júna 2020.  Podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa výkon funkcie sudcu prerušuje dňom, keď sa sudca stal štátnym tajomníkom. V súvislosti s vyššie uvedeným sa menovaný vzdal funkcie podpredsedu Krajského súdu v Trnave.

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Márii Špánikovej, sudkyni Okresného súdu Pezinok s účinnosťou od 1. júna 2020.

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Bianke Gelačíkovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave s účinnosťou od 1. júna 2020.

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Gabriele Buľubášovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava I s účinnosťou od 1. mája 2020.

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudcu JUDr. Jarmile Urbancovej, sudkyni Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. apríla 2020. V súvislosti s vyššie uvedeným menovanej zanikla funkcia podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. 

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Kajetánovi Kičurovi, sudcovi Okresného súdu Čadca s účinnosťou od 24. marca 2020.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Dušanovi Srogončíkovi, sudcovi Okresného súdu Bratislava V s účinnosťou od 1. apríla 2020.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Zdenke Kleimanovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava V s účinnosťou od 1. februára 2020.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušil výkon funkcie sudcu JUDr. Márii Prikrylovej, sudkyni Krajského súdu v Trenčíne s účinnosťou od 1. februára 2020.

Zdroj: www.justice.gov.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 237
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Nadobudnutie vlastníckeho práva na základe absolútne neplatného právneho úkonu a iné

I. Povinnou náležitosťou dovolania v prípade uplatnenia dovolacieho dôvodu podľa ustanovenia § 432 C.s.p. (namietaného nesprávneho právneho ...

Užívanie pozemných komunikácií, právomoc súdu

Otázky užívania pozemných komunikácií nemôžu prejednávať a rozhodovať súdy v občianskom súdnom konaní, ale príslušné správne ...

K povinnosti Najvyššieho súdu SR aktivovať veľký senát

bez analytickej právnej vety

Právo na zákonného sudcu a nepredloženie veci na zjednotenie právnych názorov

Mezi dílčí složky práva na zákonného soudce patří i povinnost senátu vrcholného soudu předložit věc jinému, zákonem předvídanému ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kolíková uvažuje o zmene právnej úpravy v oblasti sexuálneho násiliahttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-uvazuje-o-zmene-pravnej-up/555415-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Kľúčové je rozprávať sa o tom, či definícia v Trestnom zákone, ktorá sa orientuje na ...

Advokácia je kľúčová pre fungovanie právneho štátu, Kolíková riešila aj zodpovednosť pri právnych pochybeniachhttps://www.webnoviny.sk/advokacia-je-podla-kolikovej-klucova-pre-fungovanie-pravneho-statu-riesila-aj-zodpovednost-pri-pravnych-pochybeniach/

S otázkou nastavenia správnych mechanizmov voči advokácií sa šéfka rezortu spravodlivosti ...

V Bratislavskom kraji sa vymenilo vedenie piatich okresných prokuratúr, kandidátov bolo málohttps://www.webnoviny.sk/v-bratislavskom-kraji-sa-vymenilo-vedenie-piatich-okresnych-prokuratur-kandidatov-bolo-malo/

Okresné prokuratúry v Pezinku a v bratislavských obvodoch I, II, III a V majú nové vedenie.

Žilinka hovoril na samite prokurátorov o korupcii, Slovensko má tiež nárast prípadov detskej pornografiehttps://www.webnoviny.sk/zilinka-sa-samite-prokuratorov-upozornil-ze-slovensko-malo-vlani-viac-pripadov-detskej-pornografie/

Na Slovensku v roku 2020 zaznamenali o 30 percent viac trestných stíhaní v súvislosti s detskou ...

Exekútori volajú po väčšej stabilite exekučnej legislatívyhttps://www.teraz.sk/slovensko/slovenska-komora-exekutorov-vola-po-v/555280-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Slovenská komora exekútorov (SKE) volá po väčšej stabilite exekučnej legislatívny na ...

Návštevy a telefonáty v kolúznej väzbe začali schvaľovať elektronickyhttps://www.teraz.sk/slovensko/navstevy-a-telefonaty-v-koluznej-va/555274-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Súhlasy s návštevami a telefonátmi obvineným v kolúznej väzbe sú od štvrtka schvaľované ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 4/2021

Justičná revue 4/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2021

Justičná revue 3/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: