TlačPoštaZväčšiZmenši

Otvára COVID-19 v zdravotníctve dvere schránkovým firmám?

16.4. 2020, 17:35 |  PR

Pandémia vírusového ochorenia COVID-19 vyžaduje podniknutie rýchlych krokov na obstaranie ochranných pomôcok, zdravotníckeho materiálu, ako aj iných tovarov, služieb a stavebných prác na účely zabezpečovania ochrany života a zdravia obyvateľstva. Ako sa obstaráva v čase mimoriadnej situácie? Môže COVID-19 priniesť nevýhodné nákupy a návrat schránkových firiem? Na túto tému sme sa rozprávali s JUDr. Jánom Azudom, advokátom a partnerom advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Ako sa obstaráva v časoch pandémie?

Zákon o verejnom obstarávaní počíta s potrebou rýchleho obstarávania pri výskyte mimoriadnych udalostí. Pre tieto situácie je možné použiť postup priameho rokovacieho konania. Priame rokovacie konanie je výnimočným, tzv. nesúťažným spôsobom zadávania zákaziek, ktorý zákon o verejnom obstarávaní síce pozná, ale rozhodne nepreferuje. Tento inštitút totiž dáva verejným obstarávateľom priestor na to, aby sami a bez akejkoľvek verejnej súťaže vybrali budúceho dodávateľa. Je to súčasne najmenej formalizovaný postup zadávania zákazky, keďže nevyžaduje zdĺhavú prípravu súťažnej dokumentácie ako pri iných typoch obstarávania.

 

 

Na prvý pohľad sa jedná o nástroj, ktorý je pomerne jednoducho zneužiteľný.

Pri priamom rokovacom konaní samozrejme existuje riziko jeho zneužitia. Zmluvy uzatvorené formou priameho rokovacieho konania nemusia byť vždy výhodné. Preto môžu byť v očiach verejnosti vnímané kontroverzne, ako napríklad zmluva na milión eur za odpratanie sutín po výbuchu plynu v bytovom dome v Prešove. Priame rokovacie konanie je však nástroj, ktorý má v zákone svoje opodstatnenie a ak sa použije správnym spôsobom, prináša benefity. Pri snahe odvrátiť pandémiu sa počíta každý jeden deň, a preto prirodzene nie je čas na postup podľa štandardných foriem verejného obstarávania.

Ako sa k takýmto nákupom obvykle stavia Úrad pre verejné obstarávanie?

Ako vždy, keď ide o nesúťažný postup, teda ešte pozornejšie ako inokedy. Všetky výnimky z obstarávania treba vnímať prísne reštriktívne. Priame rokovacie konanie je možné použiť na zabezpečenie tovarov, služieb, stavebných prác, ak ich potreba vyplynula priamo z mimoriadnej udalosti, sú nevyhnuté na jej okamžité riešenie, ich potreba sa nedala predvídať a priamo súvisia s mimoriadnou situáciou a vzhľadom na ich akútnu potrebu sa nedajú súťažiť pomocou klasických, hoc aj zrýchlených postupov vo verejnom obstarávaní.

Kto sa za mimoriadnej situácie môže dostať k zdravotníckym zákazkám?

Priame rokovacie konanie začína výzvou jednému alebo viacerým vybraným dodávateľom. Je na rozhodnutí verejného obstarávateľa, koho vyzve a či spolu s výzvou požiada vybraného záujemcu aj na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Ak verejný obstarávateľ o predloženie dokladov nepožiada, budúci dodávateľ nemusí preukázať napríklad svoje prechádzajúce referencie alebo solventnosť. Nie je teda vylúčené, že k zdravotníckym zákazkám sa v dobe mimoriadnej situácie dostanú aj firmy, ktoré by nemali v štandardnej súťaži šancu uspieť. K zákazkám sa najnovšie môžu opäť dostať schránkové firmy s nejasným vlastníckym pozadím, ktoré nie sú zapísané v registri partnerov verejného sektora.

Na schránkové firmy máme predsa register partnerov verejného sektora.

Príchod pandémie odkryl skutočnosť, že protischránková legislatíva, či už je to starý register konečných užívateľov výhod alebo súčasný register partnerov verejného sektora, nebola na mimoriadne situácie vôbec pripravená. Pri kritickom nedostatku vybraných ochranných a zdravotníckych pomôcok na svetových trhoch štát musí prirodzene konať rýchlo a nemôže podmieňovať svoje nákupy zápisom dodávateľov do registra partnerov verejného sektora. Zákonodarca v snahe vyriešiť tento problém rozviazal verejným obstarávateľom ruky a vylúčil podmienku zápisu dodávateľa do registra partnerov verejného sektora. Takto nechtiac opäť otvoril dvere schránkovým firmám.

Na ktoré obstarávania platí výnimka z povinnosti zápisu v RPVS?

Zákonom č. 62/2020 Z.z., o mimoriadnych opatreniach v justícii v súvislosti s COVID-19 bolo novelizované ustanovenie § 11 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré upravuje výnimky zo zákazu uzavrieť zmluvu s dodávateľmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ale v tom momente nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Nová výnimka je aplikovateľná výhradne počas núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie a vzťahuje sa na zmluvy uzatvárané na účely zabezpečovania ochrany života a zdravia, ak sú zároveň splnené podmienky podľa § 81 písm. c) alebo § 115 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, alebo ak ide o zákazky s nízkou hodnotou. Pri všetkých zákazkách okrem tých s nízkou hodnotou sa teda vyžaduje splnenie podmienok priameho rokovacieho konania podľa písm. c) vyššie uvedených ustanovení, ktoré predpokladajú, okrem iného, výskyt časovej tiesne. Pri zákazkách s nízkou hodnotou sa ale splnenie podmienok priameho rokovacieho konania nevyžaduje. Nemocnice, ale aj iné subjekty ako mestá či obce tak môžu počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu napríklad nakupovať akýkoľvek zdravotnícky materiál v hodnote do 70 000 EUR od kohokoľvek, vrátane schránkových firiem, a to v princípe aj zdravotnícky materiál, ktorý nemá priamy súvis s bojom proti pandémii.

Ako vnímate túto novelu zákona?

Register partnerov verejného sektora v čase pandémie skutočne limitoval možnosti štátu obstarať v čo najkratšej dobe potrebné ochranné a zdravotnícke pomôcky. Vylúčenie podmienky zápisu dodávateľa v registri partnerov verejného sektora je preto v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu legitímne. Prijatá novela zákona o verejnom obstarávaní sa s týmto nedostatkom veľmi jednoducho a pomerne efektívne vysporiadala. Zostáva iba veriť, že štát v tejto mimoriadnej situácií vynaloží finančné prostriedky efektívne, a že zákazky neskončia v nesprávnych rukách.

JUDr. Ján Azud, partner, RUŽIČKA AND PARTNERS

Advokát s takmer 20-ročnou praxou sa orientuje na rôzne oblasti práva, predovšetkým so zameraním na infraštruktúrne projekty, PPP, verejné obstarávanie, právo elektronických komunikácií a projektové financovanie, ako aj obchodné právo.

Má rozsiahle skúsenosti z významných projektov v oblasti PPP a verejného obstarávania (vrátane projekt manažmentu), a to tak na lokálnej ako aj medzinárodne úrovni, pravidelne publikuje a prednáša na odborných konferenciách. Ján je od roku 2013 členom Rady Úradu pre verejné obstarávanie.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 62
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Následky nedostatočného alebo vnútorne rozporného odôvodnenia rozhodnutia

Povinnosť súdu rozhodnutie náležite odôvodniť je odrazom práva strany sporu na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia ...

K aplikácii ustanovenia § 390 CSP po zrušení rozhodnutia odvolacieho súdu Najvyšším súdom SR

Ustanovenie § 390 CSP ukladá odvolaciemu súdu povinnosť, aby sám rozhodol vo veci, ak je naplnená hypotéza tejto normy, podľa ktorej ...

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Hľadá sa šéf prokurátorov. Koalícia chce diskutovať, ale odborníkov nepočúvahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553597-hlada-sa-sef-prokuratorov-koalicia-chce-diskutovat-ale-odbornikov-nepocuva/

Výber nového generálneho prokurátora je už na pôde Národnej rady.

Čaputová: Prezident sa podieľa na určení postu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/caputova-prezident-sa-podiela-na-ur/472202-clanok.html

Prezidentka poukázala tiež na to, že téma generálnej prokuratúry by sa nemala zužovať len na ...

Generálny prokurátor odmieta zasahovanie do trestnej veci kauzy Búrkahttps://www.teraz.sk/slovensko/generalny-prokurator-odmieta-zasahovan/471794-clanok.html

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár odmieta akékoľvek zasahovanie do trestnej veci ...

Grendel:Príslušnosť k profesii prokurátora nie je zárukou jeho kvalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/grendelprislusnost-k-profesii-prokur/471658-clanok.html

Prokuratúra je dnes podľa Grendela uzavretým systémom.

Kováčiková: O právnej kvalifikácii sa rozhoduje aj počas vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/o-pravnej-kvalifikacii-sa-rozhoduje-aj/471737-clanok.html

Policajti z NAKA zadržali 11. marca 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, ...

Za zhodenie hniezda lastovičke alebo belorítke hrozí pokuta 9958 eurhttps://www.teraz.sk/najnovsie/za-zhodenie-hniezda-lastovicke-alebo-be/471428-clanok.html

Ochranári sa o zhodení hniezd dozvedia od ľudí, ktorí im to nahlásia prostredníctvom mailu ...

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: