Nedeľa, 14. apríl 2024 | meniny má Justína , zajtra Fedor
Predplatné
Nedeľa, 14. apríl 2024 | meniny má Justína , zajtra Fedor
TlačPoštaZväčšiZmenši

Okamžité skončenie pracovného pomeru (vzor)

Monika Kiklicová • 14.11. 2023, 12:51

Vzor okamžtého skončenia pracovného pomeru slúži zamestnávateľovi na ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom.

Všeobecne k okamžitému skončeniu pracovného pomeru

Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec

a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,

b) porušil závažne pracovnú disciplínu.

Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňaodo dňa, keď tento dôvod vznikol.

 

 

Dodatok je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu. 

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Tehotná zamestnankyňa

Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke, so zamestnancom na otcovskej dovolenke alebo so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Môže však s nimi s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na otcovskej dovolenke z dôvodov uvedených v odseku 1 skončiť pracovný pomer výpoveďou.

Forma okamžitého skončenia pracovného pomeru

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

Závažné porušenie pracovnej disciplíny

Aj keď Zákonník práce bližšie nedefinuje, aké konanie zamestnanca je považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny, posudzovanie konania a vyvodzovanie zodpovednosti zaň nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Právo zamestnávateľa okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom v prípadoch závažného porušenia pracovnej disciplíny nesmie byť zneužité na škodu zamestnanca ako druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu.

Čo bude považovať zamestnávateľ za závažné porušenie pracovnej disciplíny môže byť uvedené v pracovnom poriadku. Ten sa po odsúhlasení zástupcami zamestnancov a oboznámení zamestnancov s jeho obsahom stáva záväzným dokumentom, ktorý bližšie konkretizuje ustanovenia Zákonníka práce podľa osobitných podmienok zamestnávateľa. Avšak aj v prípade, že zamestnávateľ nemá vydaný pracovný poriadok, prípadne konanie zamestnanca nenapĺňa žiadnu charakteristiku v ňom uvedených skutkov závažného porušenia pracovnej disciplíny, zamestnávateľ môže konanie zamestnanca vyhodnotiť ako závažné porušenie pracovnej disciplíny a vyvodiť z neho zodpovednosť.

 

 

Dodatok je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu. 

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 4833

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: