Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Upozornenie na neuspokojivé plnenie pracovných úloh (vzor)

Monika Kiklicová • 10.11. 2011, 15:00

Zamestnávateľ – názov/meno, sídlo/adresa, PSČ, IČO, DIČ, zastúpený konateľom/štatutárom...

 

ZAMESTNANEC

Titul, meno, priezvisko

Adresa trvalého/prechodného bydliska

V .............., dňa 4.8.2011

VEC

Písomné upozornenie na neuspokojivé plnenie pracovných úloh a výzva na ich odstránenie s upozornením na možnosť ukončenia pracovného pomeru

Na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy č. 112233/2010-OPK zo dňa 15.10.2010 vykonávate pre spoločnosť/organizáciu ( zamestnávateľa ), so sídlom ...., zastúpenej konateľom/štatutárom ..... funkciu/prácu/druh práce/pracovné zaradenie ..... Obsahom pracovnej náplne, teda Vašou pracovnou činnosťou a pracovnými povinnosťami je riadne a včasné vykonávanie prác ....., zodpovednosť za tieto práce a činnosti.

Dňa 14.7.2011 bolo Vašim priamym nadriadeným/riaditeľom/vedúcim zistené, že si neuspokojivo plníte svoje pracovné úlohy a činnosti. Konkrétne sa jedná o ...........

Vzhľadom k tomu, že ide o také nedostatky, pochybenia, nezákonnosť, ktorá/é má/majú zásadný vplyv na riadne a včasné vykonávanie si pracovných povinností a úloh, týmto Vás na ne písomne upozorňujeme. Zároveň Vás vyzývame, aby ste si v budúcnosti riadne plnili svoje pracovné úlohy, predmetné zistené nedostatky, pochybenia, nezákonnosť odstránili v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto listu.

Ak nedôjde z Vašej strany k náprave, k odstráneniu zistených a vytýkaných nedostatkov v stanovenej lehote a predmetné sa bude opakovať, týmto Vás písomne upozorňujeme, že zamestnávateľ vyvodí voči takémuto konaniu/správaniu/nečinnosti dôsledky a ukončí s Vami pracovný pomer v zmysle ustanovení Zákonníka práce.

Riaditeľ/konateľ/štatutár 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2637

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: