Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Doručovanie odvolania a vyjadrenia k odvolaniu účastníkom konania

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:18

Porušenie povinnosti doručiť odvolanie vrátane vyjadrenia k odvolaniu účastníkom konania má za následok vadu konania podľa § 237 písm. f/ O.s.p., pretože sa účastníkovi konania odníma možnosť uplatnenia procesného práva vyjadriť sa k úkonu druhého účastníka konania. Odníma sa mu tým právo na spravodlivý proces.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 9. 11. 2010, sp. zn. 5 Cdo 200/2010)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Bratislava II rozsudkom z 13. mája 2008, č.k. 10 C 197/2004-298 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi nemajetkovú ujmu 100 000,--Sk do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku náhrady nemajetkovej ujmy žalobu zamietol. Žalovaného zároveň zaviazal zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania 26 000,--Sk a náhradu trov právneho zastúpenia 91 320,50,--Sk na účet advokáta JUDr. P. M., do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. S poukazom na ustanovenie § 19b ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka dospel k záveru, že v posudzovanej veci morálne zadosťučinenie postačujúce nie je a priznaná satisfakcia vo výške 100 000,--Sk je primeraná spôsobenému zásahu a to tak z hľadiska jeho intenzity a formy, ako aj okolnostiam, za ktorých k nemu došlo. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 3 O.s.p.

Krajský súd v Bratislave na odvolanie žalobcu a žalovaného rozsudkom z 28. apríla 2010, sp.zn. 2 Co 279/2008 napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny v zmysle § 219 O.s.p. potvrdil. Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. V celom rozsahu sa stotožnil so skutkovými a právnymi závermi prvostupňového súdu a ustálil, že náhrada nemajetkovej ujmy v sume 100 000,--Sk je primeraná spôsobenému neoprávnenému zásahu do dobrej povesti žalobcu. O trovách konania rozhodol podľa § 224 ods. 1, § 142 ods. 3 O.s.p.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2164

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: