TlačPoštaZväčšiZmenši

Subjektívna vedomosť o zodpovednom subjekte pri páde a úraze na zľadovatenom chodníku

24.5. 2012, 19:36 |  najpravo.sk

Ak k pádu a úrazu došlo na zľadovatenom a neupravenom chodníku, je pre určenie zodpovedného subjektu rozhodujúcou okolnosťou vedomosť o tom, že vlastník domu, ku ktorému predmetný chodník prilieha, nezabezpečil zimnú údržbu a upratovanie. Ak v deň úrazu poškodený vedel, kde k jeho pádu došlo, nie je významné, kedy si na základe skutkových okolností, ktoré poznal, utvoril právny záver o zodpovednom subjekte alebo kedy si zaobstaral doklad o identite zodpovedného vlastníka domu.

(rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 23. mája 2007, sp. zn. 25 Cdo 1331/2005)

Z odôvodnenia:

Odvolací súd zhrnul, že žalobca už ku dňu 8. apríla 1997 (po ukončení jeho pracovnej neschopnosti) vedel, že mu vznikla škoda z titulu straty na zárobku po dobu pracovnej neschopnosti a v akej výške, a mal rovnako k dispozícii skutkové okolnosti rozhodujúce pre zistenie, kto za škodu zodpovedá. Bolo potom len v jeho dispozícii, kedy si overí vlastníka priľahlej nehnuteľnosti. Odvolací súd podotkol, že nemožno ponechať len na ľubovôli poškodeného, kedy takýto krok urobí (pokiaľ mu v tom nebránia vážne dôvody), a nemožno odvíjať plynutie premlčacej doby až od takéhoto úkonu poškodeného. Žiadne objektívne okolnosti, ktoré by žalobcovi bránili získať potrebné informácie skôr, tu neboli; žalobca po skončení pracovnej neschopnosti dochádzal do zamestnania a navyše mal právneho zástupcu. Nárok, uplatnený žalobou na súde až dňa 27. 9. 1999, je tak premlčaný.

Proti tomuto rozsudku podal žalobca dovolanie, v ktorom okrem iného uviedol, že trvá na tom, že v deň úrazu nemusel vedieť a ani nevedel, kto za škodu zodpovedá, a o tom, že by za škodu mohla zodpovedať žalovaná, sa dozvedel koncom januára 1998 pri návšteve katastrálneho úradu, a o tom, že žalovaná za škodu skutočne zodpovedá, sa dozvedel až z rozsudku súdu prvého stupňa. Dovolateľ je presvedčený, že nárok na náhradu za stratu na zárobku po dobu pracovnej neschopnosti uplatnil na súde včas.

Podľa § 106 ods. 1 OZ právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

Toto ustanovenie viaže začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby na vedomosť poškodeného o vzniknuté škode a škodcovi, t. j. osobe, ktorá za vzniknutú škodu zodpovedá. Obidve podmienky stanovené pre začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby pre uplatnenie nároku na náhradu škody na zdraví, t. j. vedomosť o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá, musia byť splnené kumulatívne.

Odvolací súd pri svojom rozhodnutí vychádzal úplne správne z názoru, že o osobe, ktorá zodpovedá za vzniknutú škodu, sa poškodený dozvie, akonáhle obdrží informáciu, na ktorej základe si môže urobiť úsudok o osobe konkrétneho škodcu, teda akonáhle získa vedomosť o skutkových okolnostiach, ktoré sú spôsobilé takýto záver o možnej zodpovednosti určitého subjektu urobiť. Nemusí ísť priamo o zistenie, postačuje, aby skutkové okolnosti, ktorými poškodený disponuje, mohli viesť k záveru o vymedzení zodpovedného subjektu. Rozhodujúce teda je, kedy poškodený o takýchto skutkových okolnostiach preukázateľne získal vedomosť, nie však, či a kedy si na ich základe utvoril právny záver o zodpovednosti určitej osoby či si overil jej identitu. Začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby nezávisí totiž na tom, či a kedy si poškodený zadováži dostatok dôkazov alebo kedy sa vytvorí pre neho priaznivejšia procesná situácia na to, aby skutkové okolnosti, o ktorých má vedomosť, mohol v súdnom konaní preukázať (porovnaj napríklad rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 12. augusta 2003, sp. zn. 21 Cdo 210/2003, prípadne uznesenie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 30. 9. 2003, sp. zn. 25 Cdo 871/2002). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 632
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Súvisiace články

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka sa pre 13. dôchodky obrátila na Ústavný súdhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-sa-pre-13-dochodky-obrati/457956-clanok.html

Výhrady prezidentky sa podľa neho týkajú výhradne legislatívneho procesu, v ktorom bol ...

Polícia upozorňuje na povinnosť vytvorenia záchranárskej uličkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-upozornuje-na-povinnost-vytvo/458091-clanok.html

Záchranársku uličku môže podľa polície použiť len vodič vozidla s právom prednostnej ...

Novela Zákonníka práce podľa odborníkov pomôže firmám aj zamestnancomhttps://www.teraz.sk/ekonomika/novela-zakonnika-prace-podla-odborn/458036-clanok.html

Zmeny v Zákonníku práce, ktoré tento týždeň schválil parlament, podľa odborníkov pomôžu ...

Prezidentka podpísala 2 zákony z balíka opatrení na podporu ekonomikyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/prezidentka-podpisala-2-zakony-z-bali/457958-clanok.html

Podľa novely Zákonníka práce budú môcť napríklad nezamestnaní dlhšie čerpať dávku v ...

Soudy nebudou muset přerušovat vězení všem ženám, které otěhotníhttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/soudy-nebudou-muset-prerusovat-vezeni-vsem-zenam-ktere-otehotni_541756.html

Soudy nebudou muset automaticky přerušovat výkon trestu těhotným ženám nebo matkám dítěte ...

Vláda schválila zákon o mimoriadnych opatreniach v zdravotníctvehttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-schvalila-zakon-o-mimoriadnych/457651-clanok.html

Po novom sa zakazuje počas krízovej situácie predávať osobný ochranný prostriedok FFP2, FFP3 ...

Nové časopisy

Justičná revue 2/2020

Justičná revue 2/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: