Utorok, 5. marec 2024 | meniny má Fridrich , zajtra Radoslav
Predplatné
Utorok, 5. marec 2024 | meniny má Fridrich , zajtra Radoslav
TlačPoštaZväčšiZmenši

165/2017 Z. z.

najpravo.sk • 30.8. 2017, 15:32

Dôvodová správa

 

  1. A.           Všeobecná časť

 

Navrhovaná zmena zákona o podmienkach výkonu volebného práva sleduje cieľ, aby v prípade  potreby vykonania takzvaných nových volieb podľa § 48 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov  sa vykonávali tak, aby nezasahovali do prípravy všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 a nekolidovali najmä s lehotami ustanovenými pre vykonanie všeobecných volieb v súvislosti s právami a povinnosťami kandidujúcich subjektov vo volebnej kampani podľa zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

 

Realizácia navrhovaného zákona nemá vplyv na  verejné rozpočty nad rámec už schválených rozpočtov orgánov verejnej moci a nemá vplyv na životné prostredie  ani na zamestnanosť. 

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej  republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

  1. B.            Osobitná časť

 

K čl. I

 

Ide o doplnenie tzv. prechodných ustanovení zákona, ktoré ustanovujú pravidlo, že nové voľby starostov obcí a poslancov obecných zastupiteľstiev v súvislosti s uvoľnením týchto funkcií v súčasnom volebnom období sa vykonajú podľa pravidiel platných pred prijatím nového volebného zákona. Navrhovaná zmena spočíva v doplnení nového paragrafu, ktorý určuje, že takéto voľby by bolo možné vyhlasovať len do 31. októbra tohto roka. To znamená, že  skutočnosti, ktoré vyvolávajú nové voľby by sa zohľadňovali na základe takto vyhlásených volieb len do moratória teda do 6 mesiacov pred vykonaním všeobecných volieb.

 

K čl. II

 

Navrhuje sa, aby zmena nadobudla účinnosť dňom 1. júla 2017, teda v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty, do ktorej je možné nové voľby na uvoľnené funkcie volených orgánov samosprávy obcí vyhlásiť.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 788

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: