TlačPoštaZväčšiZmenši

Študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pomohli v uplynulom semestri slovenským start-upom

19.2. 2019, 05:56 |  Zuzana Illýová

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sa dlhodobo usiluje o dôsledné prepojenie vzdelávacieho procesu s právnou praxou. Výsledkom toho je široká ponuka praktických predmetom, ktoré si študenti môžu počas štúdia zapísať. V zimnom semestri 2018/2019 mal svoju premiéru predmet Právna klinika pre start-upy, ktorý vznikol z iniciatívy a v spolupráci s advokátskou kanceláriou Ružička and Partners a JUDr. Alexandrou Andhov, LL.M., S.J.D. pôsobiacou na Právnickej fakulte Univerzity v Kodani. Cieľom predmetu bolo ponúknuť start-upom pomoc s právnymi problémami, ktorým čelia v začiatkoch svojho podnikania. Do predmetu sa zapojili predovšetkým start-upy, ktoré už dlhšie spolupracujú s Vedeckým parkom Univerzity Komenského v Bratislave.

Študenti počas semestra najskôr absolvovali dôslednú teoretickú prípravu v rámci ktorej zvládli témy korporátneho práva, práva duševného vlastníctva a tiež problematiku daňového práva. Túto prípravu odborne zabezpečovali JUDr. Darina Parobeková, LL.M.,  JUDr. Alexandra Andhov, LL.M., S.J.D. a doc. JUDr. Matej Kačaljak, PhD.

Začiatkom decembra prebehlo stretnutie študentov so zástupcami start-upov, ktorí prezentovali pestrú škálu právnych problémov, týkajúcich sa napríklad možnosti právnej ochrany softvéru, hardvéru, získania výnimky zo zákona pri testovaní jadrového systému, či prípravy zmlúv. Už samotné stretnutie so zástupcami start-upov bolo pre študentov výbornou príležitosťou pre získanie prehľadu o tom, aká je úloha právnika vo sfére biznisu a akým právnym otázkam čelia firmy v začiatkoch svojho podnikania. Výsledkom práce počas celého semestra bolo spracovanie jednotlivých výstupov, ktoré boli po kontrole zo strany lektorov predmetu zaslané start-upom. 

Autor: JUDr. Zuzana Illýová, PhD., riaditeľka Ústavu klinického právneho vzdelávania

Hodnotenie predmetu Právna klinika pre start-upy z pohľadu študenta:

Hovorí sa, že až prax je najlepšia škola, preto som veľmi rád, že Ústav klinického právneho vzdelávania túto tézu aspoň čiastočne vyvracia, a to zabezpečovaním výučby „praktických predmetov“ na našej fakulte, čím napomáha študentom lepšie sa vyrovnať s priepasťou, ktorá existuje medzi nadobudnutými teoretickými vedomosťami a právnymi nástrahami praktického života.

Je to všeobecná skutočnosť, že právo je vždy o krok pozadu za spoločenským vývojom a nedokáže na neho okamžite reagovať. V poslednom období sa na Slovensku rozbieha hnutie „start-upov“, teda biznisov, ktoré majú potenciál na rýchly exponenciálny rast a sú spravidla istým spôsobom inovatívne. Práve kvôli rýchlemu životnému cyklu týchto biznisov sa klasické zaužívané spôsoby podnikania a ich právnej úpravy nemusia javiť ako vhodné. Práve preto je znalosť rôznych možností úpravy týchto podnikateľských zámerov veľmi dôležitou zručnosťou právnika v tomto desaťročí a určite aj v tých nasledujúcich.

Klinické predmety na fakultách slúžia k prepojeniu praxe a teórie a ponúkajú študentom právnických fakúlt unikátnu možnosť aplikovať svoje nadobudnuté vedomosti na reálne prípady bez obavy vyvodzovania negatívnych dôsledkov a pod vedením najkvalifikovanejších odborníkov v danej oblasti.

Výučba samotného predmet „Právna klinika pre start-upy“ prebiehala dvomi formami. Na intenzívnych viachodinových stretnutiach, ktorých bolo dokopy päť, sme si osvojovali základné teoretické a zákonné východiská zakladania a fungovania start-upov, a teda ich životného cyklu od fázy nápadu cez získavanie financií až po fungovanie start-upov ako obchodných spoločností. Primárne sme sa sústredili na oblasť obchodného práva, daňového práva a práva duševného vlastníctva. Zároveň čo bolo veľmi dôležité, je skutočnosť, že výučbu zabezpečovali lektori, ktorí nie sú iba právnymi teoretikmi, ale zároveň sú aj praktizujúcimi právnikmi, ba dokonca niektorí sa sami angažovali v start-upoch. Práve vďaka tomu sme boli už od počiatku vedení a upozorňovaní na jednotlivé úskalia, ktoré sa v tomto životnom cykle start-upov môžu vyskytovať, ako sú napríklad problém získavania počiatočného kapitálu a jeho rôzne formy, taktiež daňové problémy pri rozbiehaní start-upov a aj nutnosť ochrany duševného vlastníctva, ktoré je do start-upov vkladané. Práve vďaka tomu si dovolím tvrdiť, že sme problematiku životného cyklu start-upov pokryli vcelku komplexne a neizolovali sme sa iba v oblasti právnej, ale aj praktickej, čo pri právnom poradenstve klientom býva taktiež veľmi dôležitým aspektom.

Rovnako dôležitá však bola aj druhá fáza, ktorá bola zameraná na riešenie skutočných problémov fungujúcich start-upov, ktoré boli ešte pred otvorením predmetu oslovené s ponukou na spoluprácu. Na záverečnom stretnutí jednotlivé start-upy študentom odprezentovali svoju činnosť a taktiež formulovali právne problémy, ktoré v rámci svojho momentálneho podnikateľského úsilia riešia. Následne s predstaviteľmi týchto start-upov študenti v skupinách konzultovali ich právne otázky. V rámci takýchto konzultáciína „nečisto“ si študenti môže skvele osvojiť vlastnosti dôležité pre právnika, teda najmä komunikačné zručnosti a iné „soft skills“. Výstupom z celého predmetu mali byť vypracované stanoviská od študentov, ktoré boli adresované konkrétnym klientom, a ktoré boli zamerané na preberané právne problémy. Písomnou formou takýchto stanovísk si študenti osvojujú základy právneho písomného prejavu, ktorý i dnes tvorí prevažnú časť práce praktizujúcich právnikov.

Čo je teda unikátne na takomto type predmetu je, že okrem nadobudnutia teoretických znalostí, ktoré tvoria všeobecný základ musia študenti tieto poznatky aj aplikovať na prípady, ktoré nie sú vyfabrikované na akademickej pôde, ale sú to prípady z reálneho života a predstavujú pre študentov najlepšie prepojenie teórie a praxe. Okrem iného si však študenti osvoja aj základy komunikácie s klientom, vzájomnú prácu v tíme, s ktorou je spojená zodpovednosť za kvalitu spracovaných výstupov ako aj ich včasné dodanie.

Práve absolvovanie takýchto predmetov, predstavuje pre študentov konkurenčnú výhodu na trhu práce, pretože ide o predmet, ktorý nepredstavuje jeden z tých, ktoré možno označiť za všeobecný základ, s ktorým vychádza každý študent právnickej fakulty po jej ukončení. Možno teda poďakovať za možnosť zúčastniť sa týchto predmetov, ktoré dávajú výhodu študentom oproti „bežným“ študentom, ktorí absolvujú iba „povinné jazdy“ predmetov.

Autori: Bc. Dominik Marko, Bc. Marek Baláž, študenti 2. ročníka magisterského stupňa štúdia

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 98
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: