TlačPoštaZväčšiZmenši

Skončenie pracovného pomeru v dôsledku COVID – 19

30.3. 2020, 19:32 |  Mária Mišeková

Prijaté preventívne nariadenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19 spôsobený koronavírusom vyvolali neľahkú pozíciu na strane zamestnávateľa ale rovnako i zamestnanca, s ktorým bol z tohto dôvodu skončený pracovný pomer.

V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, má možnosť zamestnávateľ skončiť pracovný pomer so zamestnancom dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením a skončením v skúšobnej dobe.

V ďalšom texte si priblížme skončenie pracovného pomeru so zameraním na dôvody spočívajúce v šírení ochorenia COVID – 19.

1. Skončenie pracovného pomeru dohodou

Skončenie pracovného pomeru dohodou, je dvojstranný právny úkon. Ak teda zamestnanec nesúhlasí so skončením pracovného pomeru dohodou, zamestnávateľ nie je oprávnený so zamestnancom skončiť pracovný pomer. V prípade, ak zamestnanec s dohodou o skončení pracovného pomeru súhlasí, radím aby sa pred jej podpisom oboznámil s jej obsahovým znením. 

Dohoda môže, no nemusí obsahovať dôvod, pre ktorý bol pracovný pomer skončený. Ak sa zamestnávateľ dohodol so zamestnancom na skončení pracovného pomeru z dôvodu COVID – 19, pre ktorý sa zamestnanec stal nadbytočným (§ 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce), je v záujme zamestnanca aby dôvod v dohode bol jasne uvedený. Pokiaľ v dohode tento dôvod uvedený nebude, zamestnanec prichádza o nárok na odstupné, ktorý mu vzniká skončením pracovného pomeru. Odstupné sa zamestnancovi vypláca v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru.

Odstupné je zamestnávateľ povinný vyplatiť v sume:

a)  1 x priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) 2 x priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov,

c) 3 x priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov,

d) 4 x priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov,

e) 5 x priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 20 rokov.

Dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Jeden rovnopis dohody ostáva zamestnávateľovi a jeden rovnopis je zamestnávateľ povinný odovzdať zamestnancovi.

2. Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer výpoveďou len zo zákonných dôvodov uvedených v § 63 Zákonníka práce. So zameraním sa na COVID – 19 bude zamestnávateľom najčastejšie využitý a nezameniteľný dôvod, upravený v § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka prácezamestnanec sa stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách“.

Výpoveď daná z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca musí byť písomná, doručená zamestnancovi a musí v nej byť uvedený zákonný dôvod, ktorý nemožno zameniť s iným dôvodom alebo ho neskôr vymeniť. Zákonným dôvodom v súvislosti s COVID – 19 je práve nadbytočnosť zamestnanca.

Doručenou výpoveď sa pracovný pomer neskončí. Pracovný pomer sa skončí až dňom uplynutia výpovednej lehoty, ktorá je:

a) 2 mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej 1 rok a menej ako 5 rokov,

b) 3 mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej 5 rokov.

Aj v tomto prípade obdobne ako pri skončení pracovného pomeru dohodou, má zamestnanec nárok na odstupné v sume:

a) 1 x priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov,

b) 2 x priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov,

c) 3 x priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov,

d) 4 x priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 20 rokov.

Špecifický prípad nastáva aj v prípade zrušenia zamestnávateľa alebo zmenou miesta výkonu práce zamestnanca, v dôsledku premiestnenia sa zamestnávateľa. Nepredpokladáme, že v tejto chvíli zamestnávatelia budú pristupovať až k takýmto riešeniam. Napriek tomu, aj tento dôvod by mohol zakladať skončenie pracovného pomeru výpoveďou upravený v § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce a mal by obdobné dôsledky ako dôvod nadbytočnosti zamestnanca.

3. Okamžité skončenie pracovného pomeru

Šíriace sa ochorenie COVID – 19 spôsobený koronavírusom nie je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru.

V prípade, ak zamestnanec medzičasom nebol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo zamestnanec závažným spôsobom neporušil pracovnú disciplínu, zamestnávateľ nie je oprávnený s ním skončiť pracovný pomer okamžitým skončením

4. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

V prípade, ak sa zamestnanec nachádza v skúšobnej dobe, je zamestnávateľ oprávnený s ním skončiť pracovný pomer bez uvedenia dôvodu kedykoľvek počas skúšobnej doby.

V prípade, ak so zamestnancom bude skončený pracovný pomer iným spôsobom ako vyššie priblížené možnosti, mohlo by to zakladať predpoklady neplatného skončenia pracovného pomeru, proti ktorému je možné podať žalobu na súd do dvoch mesiacov od neplatného skončenia pracovného pomeru.

Autorka:
JUDr. Mária Mišeková
advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii
Dr. Miroslava Králika, advokát
www.advokat.sk

Ilustračné foto: pixabay.com

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 114
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

O post ústavného sudcu sa uchádza deväť kandidátovhttps://www.teraz.sk/slovensko/o-post-ustavneho-sudcu-sa-uchadza-dev/479808-clanok.html

O post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa uchádzajú deviati kandidáti.

Hodnotiaca správa EÚ: Slováci najmenej veria v nezávislosť súdovhttps://www.teraz.sk/zahranicie/hodnotiaca-sprava-o-sudnictve-v-eu-s/479785-clanok.html

Európska komisia (EK) v piatok zverejnila porovnávací prehľad EÚ o súdnictve za rok 2020, ...

GDPR: Môže vás zamestnávateľ nútiť mať vašu fotku na webe firmy?https://uzitocna.pravda.sk/spotrebitel/clanok/556881-gdpr-moze-vas-zamestnavatel-nutit-mat-vasu-fotku-na-webe-firmy/

Viete vôbec, čo presne znamená dnes tak často používaná skratka GDPR?

Eurobarometer: Slováci poznajú pojem občan EÚ aj svoje práva v Úniihttps://www.teraz.sk/slovensko/eurobarometer-slovaci-poznaju-pojem-o/479773-clanok.html

Rastie aj počet Európanov, ktorí vedia, čo robiť, keď sa nedodržiavajú ich práva ako ...

M. Kolíková chce zrušiť sudcovskú imunitu, nechce trestať právny názorhttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-chce-zrusit-sudcovsku-i/479715-clanok.html

Kolíkovej legislatívne zámery sú súčasťou balíka, ktorý má zreformovať a očistiť ...

Študenti probácie a mediácie budú praxovať na súdoch na východe SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/studenti-probacie-a-mediacie-budu-pr/479706-clanok.html

Probační a mediační úradníci na súdoch budú študentov školiť aj vo väzenstve.

Nové časopisy

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: