TlačPoštaZväčšiZmenši

Skončenie pracovného pomeru v dôsledku COVID – 19

30.3. 2020, 19:32 |  Mária Mišeková

Prijaté preventívne nariadenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19 spôsobený koronavírusom vyvolali neľahkú pozíciu na strane zamestnávateľa ale rovnako i zamestnanca, s ktorým bol z tohto dôvodu skončený pracovný pomer.

V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, má možnosť zamestnávateľ skončiť pracovný pomer so zamestnancom dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením a skončením v skúšobnej dobe.

V ďalšom texte si priblížme skončenie pracovného pomeru so zameraním na dôvody spočívajúce v šírení ochorenia COVID – 19.

1. Skončenie pracovného pomeru dohodou

Skončenie pracovného pomeru dohodou, je dvojstranný právny úkon. Ak teda zamestnanec nesúhlasí so skončením pracovného pomeru dohodou, zamestnávateľ nie je oprávnený so zamestnancom skončiť pracovný pomer. V prípade, ak zamestnanec s dohodou o skončení pracovného pomeru súhlasí, radím aby sa pred jej podpisom oboznámil s jej obsahovým znením. 

Dohoda môže, no nemusí obsahovať dôvod, pre ktorý bol pracovný pomer skončený. Ak sa zamestnávateľ dohodol so zamestnancom na skončení pracovného pomeru z dôvodu COVID – 19, pre ktorý sa zamestnanec stal nadbytočným (§ 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce), je v záujme zamestnanca aby dôvod v dohode bol jasne uvedený. Pokiaľ v dohode tento dôvod uvedený nebude, zamestnanec prichádza o nárok na odstupné, ktorý mu vzniká skončením pracovného pomeru. Odstupné sa zamestnancovi vypláca v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru.

Odstupné je zamestnávateľ povinný vyplatiť v sume:

a)  1 x priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) 2 x priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov,

c) 3 x priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov,

d) 4 x priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov,

e) 5 x priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 20 rokov.

Dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Jeden rovnopis dohody ostáva zamestnávateľovi a jeden rovnopis je zamestnávateľ povinný odovzdať zamestnancovi.

2. Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer výpoveďou len zo zákonných dôvodov uvedených v § 63 Zákonníka práce. So zameraním sa na COVID – 19 bude zamestnávateľom najčastejšie využitý a nezameniteľný dôvod, upravený v § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka prácezamestnanec sa stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách“.

Výpoveď daná z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca musí byť písomná, doručená zamestnancovi a musí v nej byť uvedený zákonný dôvod, ktorý nemožno zameniť s iným dôvodom alebo ho neskôr vymeniť. Zákonným dôvodom v súvislosti s COVID – 19 je práve nadbytočnosť zamestnanca.

Doručenou výpoveď sa pracovný pomer neskončí. Pracovný pomer sa skončí až dňom uplynutia výpovednej lehoty, ktorá je:

a) 2 mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej 1 rok a menej ako 5 rokov,

b) 3 mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej 5 rokov.

Aj v tomto prípade obdobne ako pri skončení pracovného pomeru dohodou, má zamestnanec nárok na odstupné v sume:

a) 1 x priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov,

b) 2 x priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov,

c) 3 x priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov,

d) 4 x priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 20 rokov.

Špecifický prípad nastáva aj v prípade zrušenia zamestnávateľa alebo zmenou miesta výkonu práce zamestnanca, v dôsledku premiestnenia sa zamestnávateľa. Nepredpokladáme, že v tejto chvíli zamestnávatelia budú pristupovať až k takýmto riešeniam. Napriek tomu, aj tento dôvod by mohol zakladať skončenie pracovného pomeru výpoveďou upravený v § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce a mal by obdobné dôsledky ako dôvod nadbytočnosti zamestnanca.

3. Okamžité skončenie pracovného pomeru

Šíriace sa ochorenie COVID – 19 spôsobený koronavírusom nie je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru.

V prípade, ak zamestnanec medzičasom nebol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo zamestnanec závažným spôsobom neporušil pracovnú disciplínu, zamestnávateľ nie je oprávnený s ním skončiť pracovný pomer okamžitým skončením

4. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

V prípade, ak sa zamestnanec nachádza v skúšobnej dobe, je zamestnávateľ oprávnený s ním skončiť pracovný pomer bez uvedenia dôvodu kedykoľvek počas skúšobnej doby.

V prípade, ak so zamestnancom bude skončený pracovný pomer iným spôsobom ako vyššie priblížené možnosti, mohlo by to zakladať predpoklady neplatného skončenia pracovného pomeru, proti ktorému je možné podať žalobu na súd do dvoch mesiacov od neplatného skončenia pracovného pomeru.

Autorka:
JUDr. Mária Mišeková
advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii
Dr. Miroslava Králika, advokát
www.advokat.sk

Ilustračné foto: pixabay.com

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 156
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva bude viesť Porubänováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/563970-slovenske-narodne-stredisko-pre-ludske-prava-bude-viest-porubanova/

Novou výkonnou riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) sa ...

Ministerka Kolíková plánuje umožniť fungovanie zvereneckých fondovhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-sr-m-kolikova-planuje-umoznit/496064-clanok.html

Právna úprava súvisiaca so zvereneckými fondmi má nadväzovať na rekodifikáciu občianskeho ...

Tresty za týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti o ne sa sprísniahttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-tresty-za-tyranie-zvierat-a-zaned/495853-clanok.html

Účinnosť nadobudne novela v prípade podpisu prezidentkou SR 1. novembra 2020.

Návrh na umožnenie odoberania titulov posunuli do druhého čítaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/navrh-na-umoznenie-odoberania-titulov/495869-clanok.html

Novela by nemala zaviesť princíp retroaktivity, teda neumožní spätné odoberanie titulov.

Lipšic nebude kandidovať na post generálneho prokurátora, užitočnejší je v prvej líniihttps://www.webnoviny.sk/lipsic-nebude-kandidovat-na-post-generalneho-prokuratora-uzitocnejsi-je-v-prvej-linii/

Daniel Lipšic nebude kandidovať na post generálneho prokurátora.

Krádež zvieraťa by mohla byť trestným činom, navrhuje M. Kernhttps://www.teraz.sk/slovensko/kradez-zvierata-by-mohla-byt-trestn/495547-clanok.html

Prezídium policajného zboru SR pripravilo novelu zákona o trestných činoch, ktorá by to ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: