TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozšíria sa práva spotrebiteľov pri podomovom a zásielkovom predaji?

4.7. 2012, 06:07 |  najpravo.sk

Poslankyňa Národnej rady SR Helena Mezenská (OĽaNO) predložila národnej rade návrh novely zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Navrhované zmeny spočívajú v:

  • predĺžení zákonnej lehoty na odstúpenie pre spotrebiteľa,
  • zavedení povinnosti dodávateľa vrátiť spotrebiteľovi bezodkladne zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť po odstúpení od zmluvy,
  • zákaze podmieňovať uzavretie zmluvy predchádzajúcim zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti,
  • explicitnom vymedzení novej formy podomového predaja,
  • zavedení povinnosti predávajúceho pri tovare a službách, na ktorých predaj a poskytovanie je potrebná iná licencia ako koncesovaná živnosť, uzavierať zmluvu so spotrebiteľom v zastúpení zamestnancom s adekvátnou odbornou praxou a minimálne stredným odborným vzdelaním.

Nová forma podomového predajaMgr. Helena Mezenská (OĽaNO)

Poslankyňa má záujem zaviesť ďalšiu formu tzv. podomového predaja, pri ktorom požíva spotrebiteľ vyššiu zákonnú ochranu, za ktorý by sa považoval aj predaj tovaru v prevádzkových priestoroch obchodníka alebo prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku hneď po tom, ako bol spotrebiteľ oslovený na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom obchodníka. Túto zmenu poslankyňa odôvodňuje s ohľadom na dikciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 83/2011/EÚ o právach spotrebiteľov a praktické skúsenosti.

Vzdelanejší predávajúci?

Poslankyňa ďalej navrhuje právnu úpravu, podľa ktorej ak ide o podomový predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, na ktorých predaj alebo poskytovanie sa vyžaduje iné oprávnenie, povolenie alebo oznámenie podľa osobitného predpisu, musí zmluvu so spotrebiteľom uzavrieť osoba, ktorá má aspoň úplné stredné odborné vzdelanie a odbornú prax v oblasti, ktorá je predmetom zmluvného vzťahu, a je obchodným zástupcom predávajúceho. V prípade, ak nebude táto podmienka splnená zavádza sa sankcia neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy. Navrhované ustanovenie reaguje na praktiky zneužívajúce spotrebiteľa pri uzavieraní zmlúv, kedy boli spotrebitelia uvádzaní omylu – nekvalifikovanými zástupcami predávajúceho.

Predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má v prípade podomového predaja ako aj v prípade zásielkového predaja napríklad prostredníctvom internetových obchodov v súčasnosti právo odstúpiť od zmluvy aj bez udania dôvodu do siedmich pracovných dní. Novela by mohla túto lehotu aj v prípade podomového predaja aj v prípade zásielkového predaja predĺžiť na 14 dní. Po odstúpení od zmluvy by mal mať spotrebiteľ – zákazník právo na bezodkladné vrátenie kúpnej ceny. V súčasnosti je stanovená 15 dňová lehota na vrátenie kúpnej ceny predávajúcim.

Zákaz platby vopred

Poslankyňa navrhuje taktiež pri obidvoch vyššie spomínaných formách predaja zaviesť úpravu podľa ktorej by predávajúci nesmel predaj tovaru, vrátane jeho dodania, alebo poskytnutie služby spotrebiteľovi podmieňovať predchádzajúcim zaplatením ceny za tovar alebo službu.

Odopretie vrátenia tovaru

S odkazom na ustanovenia § 560 Občianskeho zákonníka sa novelou mieni zaviesť oprávnenie spotrebiteľa, podľa ktorého, ak predávajúci nevráti spotrebiteľovi cenu alebo preddavok zaplatený za tovar alebo za službu v lehote podľa § 8 ods. 3 zákona č. 108/2000 Z. z., je spotrebiteľ oprávnený vrátenie tovaru predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu vráti.

Podľa § 560 Občianskeho zákonníka ak si zo zmluvy majú účastníci plniť navzájom, môže sa domáhať splnenia záväzku len ten, kto sám splnil svoj záväzok skôr alebo je pripravený ho splniť. I ten, kto je povinný plniť vopred, môže svoje plnenie odoprieť až do tej doby, keď bude poskytnuté alebo zabezpečené vzájomné plnenie, ak je plnenie druhého účastníka ohrozené skutočnosťami, ktoré nastali u druhého účastníka a ktoré mu neboli známe, keď zmluvu uzavrel.

Osud novely zatiaľ nejasný

Poslankyňa predložila návrh novely do parlamentu len minulý týždeň, či sa s jej návrhom stotožní väčšina poslancov a posunú návrh do druhého čítania, sa však ukáže až na najbližšom rokovaní národnej rady.

Zdroj a foto: Národná rada SR
Ilustračné foto: stock.xchng 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 935
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora pokračujehttps://www.teraz.sk/slovensko/vypocuvanie-kandidatov-na-generalneh/509470-clanok.html

Členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR od pondelkového rána pokračujú vo ...

Námestníčka GP Viera Kováčiková zvažuje abdikáciuhttps://www.teraz.sk/slovensko/namestnicka-gp-viera-kovacikova-zv/509609-clanok.html

Kováčikovú do funkcie prvej námestníčky vymenovali v prvej polovici mája 2019.

TIS navrhuje odložiť voľbu kandidáta na GP na decemberhttps://www.teraz.sk/slovensko/tis-navrhuje-odlozit-volbu-kandidata/509606-clanok.html

Tvrdí, že je nutné preveriť pravdivosť výrokov uchádzačov, ktoré vyriekli na verejnom ...

Reforma súdnej mapy má zvýšiť kvalitu a transparentnosť rozhodnutí súdovhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/569591-reforma-sudnej-mapy-ma-zvysit-kvalitu-a-transparentnost-rozhodnuti-sudov/

Špecializácia sudcov a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Také sú hlavné ciele reformy ...

V Bratislave a Košiciach by mohli pôsobiť prvostupňové mestské súdyhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-bratislave-a-kosiciach-by-mohli-poso/509580-clanok.html

Venovať by sa mali občianskej, rodinnej a trestnej agende.

Kolíková: Vypočutie kandidátov na GP dáva vyniknúť dobrým rečníkomhttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-vypocutie-kandidatov-na-gp/509578-clanok.html

Kto sa počas vypočutia javí najpozitívnejšie, nemusí byť zároveň najlepším kandidátom, ...

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: