TlačPoštaZväčšiZmenši

Rozšíria sa práva spotrebiteľov pri podomovom a zásielkovom predaji?

4.7. 2012, 06:07 |  najpravo.sk

Poslankyňa Národnej rady SR Helena Mezenská (OĽaNO) predložila národnej rade návrh novely zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Navrhované zmeny spočívajú v:

  • predĺžení zákonnej lehoty na odstúpenie pre spotrebiteľa,
  • zavedení povinnosti dodávateľa vrátiť spotrebiteľovi bezodkladne zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť po odstúpení od zmluvy,
  • zákaze podmieňovať uzavretie zmluvy predchádzajúcim zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti,
  • explicitnom vymedzení novej formy podomového predaja,
  • zavedení povinnosti predávajúceho pri tovare a službách, na ktorých predaj a poskytovanie je potrebná iná licencia ako koncesovaná živnosť, uzavierať zmluvu so spotrebiteľom v zastúpení zamestnancom s adekvátnou odbornou praxou a minimálne stredným odborným vzdelaním.

Nová forma podomového predajaMgr. Helena Mezenská (OĽaNO)

Poslankyňa má záujem zaviesť ďalšiu formu tzv. podomového predaja, pri ktorom požíva spotrebiteľ vyššiu zákonnú ochranu, za ktorý by sa považoval aj predaj tovaru v prevádzkových priestoroch obchodníka alebo prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku hneď po tom, ako bol spotrebiteľ oslovený na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom obchodníka. Túto zmenu poslankyňa odôvodňuje s ohľadom na dikciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 83/2011/EÚ o právach spotrebiteľov a praktické skúsenosti.

Vzdelanejší predávajúci?

Poslankyňa ďalej navrhuje právnu úpravu, podľa ktorej ak ide o podomový predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, na ktorých predaj alebo poskytovanie sa vyžaduje iné oprávnenie, povolenie alebo oznámenie podľa osobitného predpisu, musí zmluvu so spotrebiteľom uzavrieť osoba, ktorá má aspoň úplné stredné odborné vzdelanie a odbornú prax v oblasti, ktorá je predmetom zmluvného vzťahu, a je obchodným zástupcom predávajúceho. V prípade, ak nebude táto podmienka splnená zavádza sa sankcia neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy. Navrhované ustanovenie reaguje na praktiky zneužívajúce spotrebiteľa pri uzavieraní zmlúv, kedy boli spotrebitelia uvádzaní omylu – nekvalifikovanými zástupcami predávajúceho.

Predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má v prípade podomového predaja ako aj v prípade zásielkového predaja napríklad prostredníctvom internetových obchodov v súčasnosti právo odstúpiť od zmluvy aj bez udania dôvodu do siedmich pracovných dní. Novela by mohla túto lehotu aj v prípade podomového predaja aj v prípade zásielkového predaja predĺžiť na 14 dní. Po odstúpení od zmluvy by mal mať spotrebiteľ – zákazník právo na bezodkladné vrátenie kúpnej ceny. V súčasnosti je stanovená 15 dňová lehota na vrátenie kúpnej ceny predávajúcim.

Zákaz platby vopred

Poslankyňa navrhuje taktiež pri obidvoch vyššie spomínaných formách predaja zaviesť úpravu podľa ktorej by predávajúci nesmel predaj tovaru, vrátane jeho dodania, alebo poskytnutie služby spotrebiteľovi podmieňovať predchádzajúcim zaplatením ceny za tovar alebo službu.

Odopretie vrátenia tovaru

S odkazom na ustanovenia § 560 Občianskeho zákonníka sa novelou mieni zaviesť oprávnenie spotrebiteľa, podľa ktorého, ak predávajúci nevráti spotrebiteľovi cenu alebo preddavok zaplatený za tovar alebo za službu v lehote podľa § 8 ods. 3 zákona č. 108/2000 Z. z., je spotrebiteľ oprávnený vrátenie tovaru predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu vráti.

Podľa § 560 Občianskeho zákonníka ak si zo zmluvy majú účastníci plniť navzájom, môže sa domáhať splnenia záväzku len ten, kto sám splnil svoj záväzok skôr alebo je pripravený ho splniť. I ten, kto je povinný plniť vopred, môže svoje plnenie odoprieť až do tej doby, keď bude poskytnuté alebo zabezpečené vzájomné plnenie, ak je plnenie druhého účastníka ohrozené skutočnosťami, ktoré nastali u druhého účastníka a ktoré mu neboli známe, keď zmluvu uzavrel.

Osud novely zatiaľ nejasný

Poslankyňa predložila návrh novely do parlamentu len minulý týždeň, či sa s jej návrhom stotožní väčšina poslancov a posunú návrh do druhého čítania, sa však ukáže až na najbližšom rokovaní národnej rady.

Zdroj a foto: Národná rada SR
Ilustračné foto: stock.xchng 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 915
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Prezidentka predĺžila výkon funkcie 6 sudcom nad 65 rokov, 14 odvolalahttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-predlzila-vykon-funkcie-6/502446-clanok.html

Súdna rada SR schválila na septembrovom zasadnutí návrh na odvolanie 82 sudcov, ktorí dosiahli ...

Zákaz vychádzania platí aj pre súdne pojednávania, ministerstvo ich odporúča zrušiť či odročiťhttps://www.webnoviny.sk/zakaz-vychadzania-plati-aj-pre-sudne-pojednavania-ministerstvo-ich-odporuca-zrusit-ci-odrocit/

Výnimka zo zákazu vychádzania a obmedzenia pohybu neplatí pre súdne pojednávania, verejné ...

Zadržanému Kováčikovi pozastavili výkon funkcie, prokurátori ho vyzvali k rezignáciihttps://www.webnoviny.sk/zadrzanemu-prokuratorovi-kovacikovi-pozastavili-vykon-funkcie-urad-si-docasne-preberie-biro/

Generálna prokuratúra SR potvrdila pozastavenie funkcie prokurátora obvinenému špeciálnemu ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: