TlačPoštaZväčšiZmenši

Pripravujú sa zásadné zmeny v oblasti zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

12.4. 2021, 18:17 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo tzv. predbežnú informáciu o pripravovanom právnom predpise, ktorým je návrh zákona, ktorým sa mení a doplna zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dôvody prípravy nového právneho predpisu

Právna úprava zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci pochádza z roku 2003,  pričom bola novelizovaná v minimálnom rozsahu. V priebehu rokov však rozhodovacia činnosť súdov i aplikačná prax ukazujú, že súčasná právna úprava, najmä vo vzťahu k určeniu orgánu konajúceho v mene štátu podľa ustanovení zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je neefektívna, nakoľko do úvahy prichádza veľmi široký okruh subjektov a vyskytujú sa prípady, kedy v mene štátu majú konať subjekty, ktoré nemajú na túto činnosť vytvorené kapacity.

V poslednom období sa ukazuje ako nevyhnutné zjednodušiť ustanovenia týkajúce sa orgánu konajúceho v mene štátu a zaviesť efektívny mechanizmus určenia príslušného orgánu hneď po uplatnení nároku voči štátu i (resp. predovšetkým) v problematických prípadoch, keď viaceré orgány štátu odmietajú svoju príslušnosť na konanie. Chýbajú jasné a jednoduché pravidlá, podľa ktorých by otázku orgánu konajúceho v mene štátu vyriešila výkonná moc hneď po uplatnení nároku na náhradu škody žiadosťou o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody. Pravidlá určenia príslušného orgánu na konanie v mene štátu by mali reflektovať i na potrebu konania v mene štátu pri zodpovednosti štátu za škodu vzniknutú porušením práva Európskej únie.

Jasné určenie okruhu subjektov konajúcich v mene štátu umožní okrem iného zosúladenie vedenia evidencie o uplatnených nárokoch a prípadne i o súdnych sporoch, čo je predpokladom pre odhad výdavkov štátu a predchádzanie zbytočným sporom. V tejto súvislosti je potrebné zrevidovať právnu úpravu ústrednej evidencie a zhodnotiť jej využitie.    

Súčasná právna úprava taktiež explicitne neupravuje zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú uznesením o vznesení obvinenia, ak sa trestné konanie neskončilo odsúdením, pričom rozhodovacia činnosť takúto zodpovednosť jednoznačne a opakovane potvrdzuje. Absentuje výslovná úprava takejto zodpovednosti štátu, ktorá by reflektovala na jej špecifiká oproti upravenej zodpovednosti za škodu spôsobenej nezákonným rozhodnutím.

Napokon súčasná úprava evidencie uplatnených nárokov neplní podľa ministerstva zamýšľaný účel, a preto je potrebná jej úprava tak, aby spĺňala účel, na ktorý je a má byť zriadená.

Základné ciele novej právnej úpravy

V súlade so záväzkami vyplývajúcimi z návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021 je cieľom pripravovanej právnej úpravy zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä

  • zjednodušiť pravidlá určenia orgánu konajúceho v mene štátu a zaviesť efektívny mechanizmus určenia príslušného orgánu konajúceho v mene štátu v problematických prípadoch,
  • určiť pravidlá určenia orgánu konajúceho v mene štátu v prípade uplatňovania zodpovednosti štátu za škodu vzniknutú porušením práva Európskej únie,
  • prehodnotiť právnu úpravu orgánu konajúceho v mene štátu tak, aby bola aplikovaná vo všetkých prípadoch uplatňovania nárokov voči štátu aj na základe iných právnych dôvodov, s výnimkou existencie osobitnej právnej úpravy,
  • zúžiť príslušnosť orgánu konajúceho v mene štátu s ohľadom na efektívne využívanie právnych služieb a vybudované kapacity daného štátneho orgánu,
  • zaviesť pravidlá vzájomnej spolupráce ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy pri predbežnom prerokovaní nároku na náhradu škody a pri zastupovaní záujmov štátu,
  • zrevidovať právnu úpravu jednotlivých prípadov zodpovednosti štátu za škodu, vrátane výslovnej legislatívnej úpravy zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú uznesením o vznesení obvinenia ako nezákonným rozhodnutím, ak sa trestné konanie neskončilo odsúdením,
  • zrevidovať právnu úpravu regresnej náhrady, spôsobu a rozsahu náhrady škody,
  • zrevidovať právnu úpravu ústrednej evidencie za účelom zosúladenia vedenia evidencie o uplatnených nárokoch a prípadne aj o súdnych sporoch.

Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2 a to do konca apríla 2021.

Kontaktné údaje:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

sekcia legislatívy

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

email: alena.hambalekova@justice.sk

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: september 2021

 


 

Zdroj: slov-lex.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 58
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Súvisiace články

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

Premlčanie nároku spotrebiteľa o vrátenie súm neoprávnene zaplatených v rámci plnenia zmluvy o úvere na základe nekalých podmienok

1. Zásada efektivity sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že na žalobu podanú ...

VEĽKÝ SENÁT NS SR: K nedodržaniu zásady ne bis in idem v správnom trestaní, nelegálne zamestnávanie

bez zovšeobecneného právneho záveru

Dôvody pre nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu

Nevyhovenie dôkaznému návrhu strany sporu možno založiť len tromi dôvodmi. Prvým je argument, podľa ktorého tvrdená skutočnosť, ku ktorej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti: Rozpočet ZVJS je pre ďalšie roky neprijateľnýhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-rozpocet-zvjs-je/547546-clanok.html

Súčasne nastavený rozpočet prevádzkových výdavkov a bežných transferov Zboru väzenskej a ...

M. Kolíková: Nevidím žiadny dôvod na odstúpeniehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-nevidim-ziadny-dovod-n/547444-clanok.html

Poslanci koaličných strán SaS a Za ľudí deklarujú ministerke podporu. Za jej odvolanie by ...

Koaličná rada diskutuje o odvolávaní Kolíkovej,problém má zrejme OĽANOhttps://www.teraz.sk/slovensko/koalicna-rada-diskutuje-o-odvolavani/547332-clanok.html

Kolíková považuje za dobré zaoberať sa otázkou konfliktu záujmu.

Novelu zákona o obetiach trestných činov schválili poslanci NR SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/obete-trestnych-cinov-by-mohli-byt-od/547283-clanok.html

Zriadiť by sa mali aj intervenčné centrá na pomoc obetiam domáceho násilia v každom ...

VIDEO: Poslanci odmietli správu o činnosti verejnej ochrankyne právhttps://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-odmietli-spravu-o-cinnosti-ve/547296-clanok.html

Množstvo osôb sa na Patakyovú obrátilo v súvislosti s preskúmaním zásahu do práv a slobôd ...

Viacerí poslanci ocenili správu ombudsmanky a vyzdvihli jej úradhttps://www.teraz.sk/slovensko/viaceri-poslanci-ocenili-spravu-ombuds/547267-clanok.html

Poslanec Ondrej Dostál (SaS) ocenil, že ombudsmanka Mária Patakyová sa venuje aj témam, ktoré ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2021

Právny obzor 2/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 2/2021

Justičná revue 2/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2021

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2021

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

PoUtStŠtPiSoNe
: