TlačPoštaZväčšiZmenši

Od januára zmeny v prospech slušných podnikateľov

11.10. 2011, 10:49 |  najpravo.sk

​Prezident podpísal novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorú predložila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Novela prináša dlhoočakávané zmeny v konkurze a reštrukturalizácii. Už od januára budú môcť veritelia iniciovať konkurzné konanie voči dlžníkovi skôr, teda v čase keď už síce dlžník má problémy, ale zároveň ešte aj majetok na uspokojenie pohľadávok. Jednoduchší bude po novom aj proces prihlasovania pohľadávok. Po novom majú niesť aj členovia štatutárnych orgánov vyššiu zodpovednosť za neriešenie úpadku dlžníka včas.

„Schválenie novely je pozitívnym signálom pre slušných podnikateľov. Nastal čas skoncovať so špekulatívnymi praktikami, keď zadlžený podnik vyhlásil konkurz príliš neskoro, t. j. v čase, keď už nemá žiaden majetok a veritelia nemohli byť uspokojení. Prípadne keď došlo k príprave konkurzného konania s „dohodnutými spriaznenými veriteľmi“, ktoré malo slúžiť len na prevedenie majetku z jednej firmy do druhej“, uviedla počas schvaľovania návrhu predkladateľka ministerka Žitňanská.

Schválené zmeny umožnia reálne využívanie veriteľských návrhov na vyhlásenie konkurzu z dôvodu platobnej neschopnosti dlžníka, čo pomôže vytvoriť prirodzený tlak na dodržiavanie platobnej disciplíny.

Rovnako sa zjednodušuje proces prihlasovania pohľadávok. Jednou prihláškou sa bude dať prihlásiť viacero pohľadávok a povinnosť prihlásiť pohľadávku bude len u správcu.

Zároveň bude možné prihlásiť pohľadávku kedykoľvek počas konkurzu, teda aj po uplynutí základnej 45-dňovej lehoty. V praxi to znamená väčšiu šancu uspokojenia pohľadávok najmä pre menšie firmy a živnostníkov – pre tých, ktorí uvedenú lehotu nestihli, keďže si napríklad hneď nevšimli informáciu o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, čo im prinieslo jednak  účtovné problémy z pohľadu odpisu ich pohľadávky ako aj stratu možnosti dosiahnuť aspoň čiastočné uspokojenie ich pohľadávky.

Zvyšuje sa aj zodpovednosť štatutárov. Ak nepodajú návrh na vyhlásenie konkurzu včas, budú musieť doplatiť do konkurznej podstaty sumu vo výške dlžníkovho základného imania.

Novela prináša aj nové pravidlá, pokiaľ ide o uspokojovanie pohľadávok spriaznených veriteľov. Tie budú po novom uspokojené až v poslednom rade.

Zdroj: Tlačová správa MS SR na www.justice.gov.sk
Ilustračné foto: www.sxc.hu

Od januára realitou zmeny v prospech slušných podnikateľov
​Prezident potvrdil zmeny v konkurze a reštrukturalizácii predložené ministerkou Žitňanskou
​Prezident podpísal novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorú predložila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Novela prináša dlhoočakávané zmeny v konkurze a reštrukturalizácii. Už od januára budú môcť veritelia iniciovať konkurzné konanie voči dlžníkovi skôr, teda v čase keď už síce dlžník má problémy, ale zároveň ešte aj majetok na uspokojenie pohľadávok. Jednoduchší bude po novom aj proces prihlasovania pohľadávok. Po novom majú niesť aj členovia štatutárnych orgánov vyššiu zodpovednosť za neriešenie úpadku dlžníka včas.
„Schválenie novely je pozitívnym signálom pre slušných podnikateľov. Nastal čas skoncovať so špekulatívnymi praktikami, keď zadlžený podnik vyhlásil konkurz príliš neskoro, t. j. v čase, keď už nemá žiaden majetok a veritelia nemohli byť uspokojení. Prípadne keď došlo k príprave konkurzného konania s „dohodnutými spriaznenými veriteľmi“, ktoré malo slúžiť len na prevedenie majetku z jednej firmy do druhej“, uviedla počas schvaľovania návrhu predkladateľka ministerka Žitňanská.
Schválené zmeny umožnia reálne využívanie veriteľských návrhov na vyhlásenie konkurzu z dôvodu platobnej neschopnosti dlžníka, čo pomôže vytvoriť prirodzený tlak na dodržiavanie platobnej disciplíny.
Rovnako sa zjednodušuje proces prihlasovania pohľadávok. Jednou prihláškou sa bude dať prihlásiť viacero pohľadávok a povinnosť prihlásiť pohľadávku bude len u správcu.
Zároveň bude možné prihlásiť pohľadávku kedykoľvek počas konkurzu, teda aj po uplynutí základnej 45-dňovej lehoty. V praxi to znamená väčšiu šancu uspokojenia pohľadávok najmä pre menšie firmy a živnostníkov – pre tých, ktorí uvedenú lehotu nestihli, keďže si napríklad hneď nevšimli informáciu o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, čo im prinieslo jednak  účtovné problémy z pohľadu odpisu ich pohľadávky ako aj stratu možnosti dosiahnuť aspoň čiastočné uspokojenie ich pohľadávky.
Zvyšuje sa aj zodpovednosť štatutárov. Ak nepodajú návrh na vyhlásenie konkurzu včas, budú musieť doplatiť do konkurznej podstaty sumu vo výške dlžníkovho základného imania.
Novela prináša aj nové pravidlá, pokiaľ ide o uspokojovanie pohľadávok spriaznených veriteľov. Tie budú po novom uspokojené až v poslednom rade.
Zdroj: Tlačová správa MS SR na www.justice.gov.sk
Ilustračné foto: www.sxc.huOd januára realitou zmeny v prospech slušných podnikateľov
​Prezident potvrdil zmeny v konkurze a reštrukturalizácii predložené ministerkou Žitňanskou
​Prezident podpísal novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorú predložila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Novela prináša dlhoočakávané zmeny v konkurze a reštrukturalizácii. Už od januára budú môcť veritelia iniciovať konkurzné konanie voči dlžníkovi skôr, teda v čase keď už síce dlžník má problémy, ale zároveň ešte aj majetok na uspokojenie pohľadávok. Jednoduchší bude po novom aj proces prihlasovania pohľadávok. Po novom majú niesť aj členovia štatutárnych orgánov vyššiu zodpovednosť za neriešenie úpadku dlžníka včas.
„Schválenie novely je pozitívnym signálom pre slušných podnikateľov. Nastal čas skoncovať so špekulatívnymi praktikami, keď zadlžený podnik vyhlásil konkurz príliš neskoro, t. j. v čase, keď už nemá žiaden majetok a veritelia nemohli byť uspokojení. Prípadne keď došlo k príprave konkurzného konania s „dohodnutými spriaznenými veriteľmi“, ktoré malo slúžiť len na prevedenie majetku z jednej firmy do druhej“, uviedla počas schvaľovania návrhu predkladateľka ministerka Žitňanská.
Schválené zmeny umožnia reálne využívanie veriteľských návrhov na vyhlásenie konkurzu z dôvodu platobnej neschopnosti dlžníka, čo pomôže vytvoriť prirodzený tlak na dodržiavanie platobnej disciplíny.
Rovnako sa zjednodušuje proces prihlasovania pohľadávok. Jednou prihláškou sa bude dať prihlásiť viacero pohľadávok a povinnosť prihlásiť pohľadávku bude len u správcu.
Zároveň bude možné prihlásiť pohľadávku kedykoľvek počas konkurzu, teda aj po uplynutí základnej 45-dňovej lehoty. V praxi to znamená väčšiu šancu uspokojenia pohľadávok najmä pre menšie firmy a živnostníkov – pre tých, ktorí uvedenú lehotu nestihli, keďže si napríklad hneď nevšimli informáciu o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, čo im prinieslo jednak  účtovné problémy z pohľadu odpisu ich pohľadávky ako aj stratu možnosti dosiahnuť aspoň čiastočné uspokojenie ich pohľadávky.
Zvyšuje sa aj zodpovednosť štatutárov. Ak nepodajú návrh na vyhlásenie konkurzu včas, budú musieť doplatiť do konkurznej podstaty sumu vo výške dlžníkovho základného imania.
Novela prináša aj nové pravidlá, pokiaľ ide o uspokojovanie pohľadávok spriaznených veriteľov. Tie budú po novom uspokojené až v poslednom rade.
Zdroj: Tlačová správa MS SR na www.justice.gov.sk
Ilustračné foto: www.sxc.hu
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1020
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Zaujímajú ťa súčasné témy a trendy v oblasti súdnictva a spravodlivosti? Rád či rada analyzuješ komplexné problémy, ...

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

DE IURE 1/2021

DE IURE 1/2021

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

DE IURE 1-2/2020

DE IURE 1-2/2020

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

PoUtStŠtPiSoNe
: