TlačPoštaZväčšiZmenši

Nové pravidlá pre výkony rozhodnutí vo veciach maloletých

24.5. 2016, 17:43 |  najpravo.sk

​Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do pripomienkového konania návrh novej vyhlášky upravujúcej výkony rozhodnutí vo veciach maloletých. Medzirezortné pripomienkové konanie bude prebiehať do 13. júna 2016, pričom vyhláška by mala nadobudnúť účinnosť už 1. júla 2016 súčasne s Civilným mimosporovým poriadkom. Tí, ktorých sa týka, by sa pre veľmi krátku legisvakačnú lehotu mali problematikou zaoberať čo najskôr.

Návrh vyhlášky vznikol v nadväznosti na nové civilné procesné kódexy, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. júla tohto roka. „Vyhláška zavádza aj nové a podrobnejšie postupy pri výkone rozhodnutí. ​Návrh novej vyhlášky v prvom rade zohľadňuje tri základné princípy vyplývajúce z Dohovoru o právach dieťaťa, a to princíp najlepšieho záujmu dieťaťa, princíp rešpektovania práv dieťaťa a princíp vypočutia názoru dieťaťa.“ konštatuje ministerstvo.

Reakcia na problémy pri výkone rozhodnutí

Nová legislatívna úprava reaguje na aplikačné problémy, ktoré sa pri výkone rozhodnutí podľa doterajšej právnej úpravy objavovali. Po novom budú musieť súdy napríklad zisťovať, či sa povinný podrobuje rozhodnutiu a či existujú ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa povinný nemôže podrobovať rozhodnutiu. Cieľom je korigovať doterajšiu prax niektorých súdov. „Evidujeme totiž prípady, že súdy po podaní návrhu na výkon rozhodnutia automaticky ukladajú pokuty za to, že sa nedarí uskutočniť stretnutie rodiča s dieťaťom. K ukladaniu týchto sankcií dochádza aj bez predchádzajúceho skúmania dôvodov, prečo k stretnutiu nedošlo. Pritom často tieto dôvody existovali nie na strane povinného, ale práve na strane oprávneného alebo samotného dieťaťa.  Podľa návrhu vyhlášky ak súd zistí, že existujú ospravedlniteľné dôvody, neuskutoční sa výkon rozhodnutia.“ uviedla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

Namiesto núteného výkonu povinné poradenstvo

Ďalšia novinka sa týka situácie, keď už bude musieť dôjsť k výkonu rozhodnutia. Na zjemnenie dopadov výkonu na dieťa, alebo na dosiahnutie dobrovoľného rešpektovania súdneho rozhodnutia, bude môcť súd po novom nariadiť rodičom a dieťaťu povinnosť zúčastniť sa na sociálnom poradenstve, psychologickom poradenstve alebo na inom odbornom poradenstve. V praxi sa ukázalo poradenstvo alebo mediácia ako veľmi dobrý prostriedok ako sa vyhnúť „násilnému“ odoberaniu dieťaťa.  Poradenstvo v praxi môže byť poskytované referátom poradensko-psychologických služieb oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, školským zariadením výchovného poradenstva alebo neštátnym akreditovaným zariadením.

 „Výkon takýchto rozhodnutí je vždy svojím spôsobom nešťastná situácia, pretože jej spravidla predchádza nejaké zlyhanie v rodine. Zrejme nikdy sa takýchto rozhodnutí nezbavíme. Ale ak sa už dejú, je dôležité, aby sa diali podľa pravidiel a s potrebnou mierou empatie“, uviedla ministerka spravodlivosti L. Žitňanská.

Ako uvádza web ministerstva, návrh vyhlášky pripravovala od februára 2016 pracovná skupina zriadená na Ministerstve spravodlivosti SR, ktorú okrem odborníkov ministerstva spravodlivosti tvorili aj zástupcovia z rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, z rezortu školstva, vedy, výskumu a športu, z rezortu vnútra, rezortu zdravotníctva, ako aj sudcovia, vyšší súdni úradníci či psychológovia zaoberajúci sa predmetnou agendou. Vyhláška nadväzuje na nový Civilný mimosporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016. Ten napríklad zasa dáva možnosť súdu odložiť výkon rozhodnutia, ak by dieťaťu takýto výkon rozhodnutia ublížil a ak by bol v rozpore s jeho najlepším záujmom.

Priebeh procesu

Návrh vyhlášky ide štandardným legislatívnym procesom. Nasledujúcich 15 dní bude materiál zverejnený v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Ministerstvo spravodlivosti je otvorené vecnej diskusii a uvíta pripomienky, ktoré pomôžu citlivejšiemu výkonu rozhodnutí. V danej veci naďalej pokračuje komunikácia s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Rovnako sme však pripravení prijať aj pripomienky ďalších subjektov, či pripraviť okrúhly stôl s členmi pracovnej skupiny a poslancami počas pripomienkového konania. Práve pripomienkové konanie môže byť  priestorom na prípadné  doriešenie úloh a kompetencií sociálnej kurately pri realizácii výkonu, ktoré boli aj v prípade Marca podrobené diskusii.konštatuje ministerstvo.

Návrh vyhlášky si prečítajte TU.

Osobitnú časť dôvodovej správy si prečítajte TU.

Zdroj: MS SR
Ilustračné foto: sxc.hu

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1143
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Obmedzená sloboda prejavu za reprodukciu tzv. čierneho vtipu v zábavnom televíznom programe

Čierny humor si veľa krát vyberá za „obeť“ svojich vtipov témy, ktoré narážajú na isté mantinely dané spoločnosťou. Takýmito ...

Interpretácia § 56 ods. 5 Exekučného poriadku v znení do 31. marca 2017

Ak ale možno zo všetkých krajským súdom vyzdvihnutých súvislostí usudzovať, že cieľom citovanej právnej úpravy bolo poskytnutie ...

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Šikuta: S pripomienkami sudcov správneho kolégia k NSS sa stotožňujemhttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-s-pripomienkami-sudcov-spravne/512107-clanok.html

Pripomienky sudcov správneho kolégia ku kreovaniu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR ...

Kolíková požiadala o podporu reformy justície a ústavných zmienhttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-poziadala-o-podporu-reformy/512098-clanok.html

Ministerka vysvetlila, že predložené zmeny zahŕňajú napríklad vymedzenie kompetencií Súdnej ...

Juraj Kliment sa vzdal členstva v Súdnej rade, oznámil to listomhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-kliment-sa-vzdal-clenstva-v-sudnej/512097-clanok.html

Moje rozhodnutie treba vnímať v kontexte očakávanej zmeny ústavy, vysvetľuje Kliment.

Sudcovská rada KS v Nitre: Nové obvody sťažia prístup ľudí k súdomhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovska-rada-ks-v-nitre-nove-obvody/512052-clanok.html

Rada súhlasí so snahou o špecializáciu sudcov, no zároveň upozorňuje, že na krajských ...

Prezidentka 10. decembra vymenuje Žilinku za generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-z-caputova-10-decembra-v/512109-clanok.html

Žilinku zvolili za nového generálneho prokurátora poslanci Národnej rady SR vo verejnej voľbe.

Rada prokurátorov víta zvolenie Žilinku a očakáva riešenie pálčivých problémovhttps://www.webnoviny.sk/rada-prokuratorov-vita-zvolenie-zilinku-a-ocakava-riesenie-palcivych-problemov/

Rada prokurátorov očakáva od nového generálneho prokurátora riešenie pálčivých problémov ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: