Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Návrh novej súdnej mapy už má aj legislatívnu podobu, pripomienkovať ju môžete do konca januára 2021

najpravo.sk • 15.12. 2020, 17:28

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovania návrh nového zákona o sídlach a obvodoch súdov. Cieľom návrhu je podľa ministerstva legislatívne pokryť realizáciu novej súdnej mapy tak, aby bol naplnený hlavný zámer reformy, a síce  špecializácia sudcov, zlepšenie kvality rozhodnutí a z dlhodobejšieho hľadiska aj rýchlejšie a predvídateľnejšie rozhodovanie súdov. Bonusom vyplývajúcim zo zväčšenia súdnych obvodov má byť podľa ministerstva aj zníženie rizika existencie a pretrvania korupčných väzieb v súdnictve.

Okrem samotného nového zákona o sídlach a obvodoch súdov má tento zákon súčasne meniť aj 27 ďalších zákonov.

Materiál je možné pripomienkovať do 31. januára 2021. „Vzhľadom na dôležitosť materiálu a s ohľadom na nadchádzajúce vianočné a s tým spojené aj dovolenkové obdobie je lehota pripomienkového konania predĺžená na dvojnásobok oproti štandardu, teda až na 30 dní. vysvetľuje ministerstvo na svojom webovom sídle.

Odvolacie obvody

V rámci všeobecného súdnictva ministerstvo navrhuje zriadiť tri odvolacie obvody, ktoré rešpektujú hranice obvodov navrhovaných prvostupňových súdov, a to východoslovenský, stredoslovenský a západoslovenský obvod. Sídla odvolacích súdov by v zmysle návrhu mali byť umiestnené do ich spádových centier, ktorými sú Trnava, Banská Bystrica a Prešov. Na odvolacích súdoch sa predpokladá špecializácia senátov na občianskoprávnu, rodinnú, trestnoprávnu a obchodnoprávnu agendu.

Nové správne súdy

V Nitre, Žiline a Košiciach majú vzniknúť nové správne súdy. Osobitne sa tak vyčlení správna agenda, ktorá bola do roku 1989 veľmi zanedbávaná, keďže v nej ide o spory so štátom. Vybudovať efektívne správne súdnictvo považuje ministerstvo za dôležitý prínos navrhovanej reformy. Uvedené tri správne súdy vzniknú ako prvostupňové súdy pre Najvyšší správny súd.

Registrový súd

Reforma súdnej mapy sa dotýka aj agendy registrových súdov, t.j. súdov vybavujúcich agendu obchodného registra. Návrh zákona predpokladá, že v Slovenskej republike bude po novom pôsobiť len jeden registrový súd, a to Okresný súd Žilina, ktorého obvodom bude celé územie Slovenskej republiky.

Vzťahy medzi zanikajúcimi a nástupníckymi súdmi

Predkladaný návrh zákona zároveň rieši aj usporiadanie vzťahov medzi zanikajúcimi okresnými súdmi a nástupnickými okresnými súdmi. Nástupníctvo sa týka ako výkonu súdnictva (presun uzavretých aj živých spisov), tak aj personálu (sudcovia, administratíva), majetku, či práv a povinností zo všetkých existujúcich právnych vzťahov. Aj v tejto súvislosti sa navrhovanou úpravou zakladá možnosť pre ministra spravodlivosti zriadiť dočasné pracovisko krajského a rovnako okresného súdu aj mimo jeho sídla, za podmienky, že sa tým sleduje zabezpečenie riadneho výkonu súdnictva a chodu súdu.

Výberové konania na predsedov súdov pre nové súdne obvody

„Aj keď z programového vyhlásenia vlády vyplýva, že má byť aspoň zvážená možnosť spustiť výberové konania na predsedov súdov pre nové súdne obvody, v tejto časti nechávame maximálne otvorený priestor na vecnú, odbornú diskusiu v rámci pripomienkovania a materiál predkladáme v troch alternatívach. Prvá alternatíva predpokladá, že proces výberového konania sa spustí na všetkých okresných a krajských súdoch, vrátane nových mestských súdov. Druhá alternatíva predpokladá, že proces výberového konania na funkciu predsedu súdu sa spustí len na tých súdoch, ktorým sa mení obvod a súčasne sa výberové konanie spustí aj pre nové mestské súdy. Tretia alternatíva predpokladá, že proces výberového konania na funkciu predsedu súdu sa spustí len v Bratislave a v Košiciach pre zriaďované mestské súdy.“ uviedlo dnes ministerstvo.

Materiál si môžete prečítať TU (PRECHOD NA SLOV-LEX)

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2505

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: