TlačPoštaZväčšiZmenši

GÁBOR GÁL: Kontrolu právneho štátu chcú aj ministri spravodlivosti

4.12. 2019, 18:21 |  najpravo.sk

​V pondelok a utorok sa v Bruseli konalo zasadnutie Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci (JHA). Slovenskú delegáciu v rámci časti spravodlivosť viedol minister spravodlivosti Gábor Gál. Šéf slovenskej justície pripomenul, že hlavnými bodmi ministerských rokovaní boli digitalizácia justície v rámci EÚ, zaisťovanie osôb a alternatívne tresty, odškodňovanie obetí trestných činov a novo zavádzaný proces monitorovania princípov právneho štátu vo všetkých členských krajinách EÚ. Ministri spravodlivosti členských štátov EÚ na svojom zasadnutí prijali niekoľko rozhodnutí, ktoré pomôžu zefektívniť justičnú spoluprácu, podporili alternatívne tresty a prijali aj závery k právach obetí.

Zmeny zásadných nariadení

Rada prijala všeobecné smerovanie k dvom pozmeňujúcim nariadeniam – jednému o vykonávaní dôkazov a druhému o doručovaní písomností v občianskych a obchodných veciach. Na základe týchto mandátov začne predsedníctvo rokovania s Európskym parlamentom ako spoluzákonodarcom. Návrhy nariadení sledujú modernizáciu justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach pri vykonávaní dôkazov a doručovaní písomností. Navrhovanými zmenami sa zvýši efektívnosť a rýchlosť cezhraničných súdnych konaní tým, že sa využijú výhody digitalizácie a moderné technológie, a tým sa zlepší prístup účastníkov konania k spravodlivosti a spravodlivému procesu.

Rada schválila Závery o budúcnosti justičnej spolupráce v civilných veciach. Ministri v diskusii zdôraznili potrebu sústredenia sa na riadnu implementáciu a konsolidáciu  existujúcich právnych aktov. Ministri tiež potvrdili multilatrálny prístup k spolupráci s tretím štátmi, ale viacerí vyzvali Európsku komisiu k poskytnutiu mechanizmu, ktorý umožní členským štátom dojednať dvojstranné zmluvy s tretími štátmi v osobitných prípadoch, kde multilaterálne riešenie nie je možné.  Minister Gál zábery podporil a navrhol, aby sa EÚ v budúcnosti zaoberala témou uznávania rozhodnutí o súdnych trovách a poplatkoch, keďže v tejto oblasti chýba harmonizovaná úprava, čo spôsobuje praktické problémy pri cezhraničnom ich vymáhaní. 

Detencia

Ministri prijali aj Závery o alternatívnych opatreniach k detencii. Rada považuje za potrebné podporovať využívanie sankcií nespojených s odňatím slobody ako účinný nástroj pre nápravu a reintegráciu páchateľov do spoločnosti a nástroj na riešenie preplnenosti kapacít väzníc. Na vnútroštátnej úrovni sa navrhuje najmä preskúmať možnosti širšieho využitia sankcií nespojených s odňatím slobody, ako aj  umožniť využitie alternatívnych sankcií aj v prípravnom konaní.

Práva obetí

Ministri odobrili tiež Závery o právach obetí. V záveroch sa hodnotí komplexný rámec EÚ vytvorený v tejto oblasti, ktorý sa týka legislatívnych a nelegislatívnych nástrojov. Upriamujú pozornosť na zlepšenie odškodňovania obetí trestných činov, pričom Rada momentálne nevidí priestor na harmonizáciu pravidiel odškodňovania štátom, ale navrhuje aspoň preskúmanie možnosti zjednotenia definícii obetí oprávnených požadovať odškodnenie od štátu.

Ministri vzali na vedomie záverečnú správu 8. kola vzájomných hodnotení, ktoré sa týkalo trestnej činnosti v oblasti životného prostredia. Zobrali tiež na vedomie správu predsedníctva o trestnom práve EÚ v oblasti životného prostredia. 8. kolo vzájomných hodnotení sa zameralo na dve formy trestnej činnosti, ktoré spôsobujú závažné problémy z dôvodu ich rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie: nezákonné obchodovanie s odpadom a nezákonná výroba alebo manipulácia s nebezpečnými materiálmi. Správa okrem iného zdôrazňuje nízku mieru odhaľovania trestných činov v oblasti životného prostredia a obsahuje odporúčania zamerané na zlepšenie situácie v oblasti boja proti trestným činom v oblasti životného prostredia.

Európska prokuratúra

Na zasadnutí vystúpila aj hlavná európska prokurátorka Laura C. Kövesi. Ministrov uistila, že chce, aby bola Európska prokuratúra zriadená načas, teda v novembri 2020. Vyzdvihla doterajšiu prípravnú prácu Európskej komisie, ale poukázala aj na nedostatočné finančné prostriedky na riadne fungovanie úradu. Minister Gál vyjadril podporu hlavnej európskej prokurátorke a zdôraznil, že potrebujeme Európsku prokuratúru, ktorá bude mať reálne kapacity vyšetrovať trestné  činy ktoré prevezme od národných prokuratúr, a preto bude potrebné navýšenie rozpočtu nového európskeho úradu.

Švédsko uviedlo, že má záujem pripojiť sa k Európskej prokuratúre, momentálne prebiehajú intenzívne vnútroštátne diskusie. Po pripojení Švédska k posilnenej spolupráci ostane mimo Európskej prokuratúry iba Poľsko a Maďarsko a štáty, ktoré sa kvôli osobitným protokolom plnohodnotne nezúčastňujú na justičnej spolupráci v EÚ (Dánsko, Írsko a Veľká Británia). Ministri spravodlivosti EÚ schválili nariadenie o zriadení Európskej prokuratúry v októbri 2017, jej zriadenie bolo jednou z priorít MS SR počas predsedníctva Slovenska v Rade EÚ v druhom polroku 2016.

Hodnotenie právneho štátu

Počas pracovného obeda ministri diskutovali o pripravovanom hodnotení právneho štátu v členských štátoch EÚ, pričom sa zhodli, že Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci by mala v budúcnosti zohrávať aktívnejšiu rolu pri hodnoteniach, keďže veľa aspektov právneho štátu je práve v pôsobnosti ministerstiev spravodlivosti (nezávislé a nestranné súdnictvo, boj proti korupcii). Výstupy z diskusií ministrov spravodlivosti by mali slúžiť ako podklad pre ministrov zahraničných vecí, ktorý budú o právnom štáte naďalej rokovať na Rade pre všeobecné otázky. „Ministri spravodlivosti chcú mať možnosť vyjadriť sa k téme, ktorá odborne spadá do ich pôsobnosti. Tie politické závery bude posudzovať Rada EÚ pre všeobecné záležitosti," priblížil Gábor Gál.

Zdroj a foto: TS MS SR

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 91
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Cestovný pas nahlásený ako stratený sa po nájdení nepoužívahttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-cestovny-pas-nahlaseny-ako/442696-clanok.html

Ak občan bezodkladne nenahlási stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, ...

V pondelok bude Súdna rada opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-pondelok-bude-sudna-rada-opat-voli/442690-clanok.html

Súdna rada bude v pondelok opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SR.

Ústavný súd zákon o eKase nepozastavil. Bude posudzovať jeho ústavnosťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/ustavny-sud-zakon-o-ekase-nepozastav/442629-clanok.html

Ústavný súd (ÚS) SR prijal na ďalšie konanie návrh skupiny opozičných poslancov na ...

Exekútorov ubúda, za posledné dva roky komora neregistruje žiadneho nového koleguhttps://www.webnoviny.sk/exekutorov-ubuda-za-posledne-dva-roky-komora-neregistruje-ziadneho-noveho-kolegu/

Komora exekútorov neregistruje za ostatné dva kalendárne roky žiadneho nového kolegu.

Lučanský: Prvý krok v boji proti korupcii bola nezávislá voľba šéfa PZhttps://www.teraz.sk/slovensko/lucansky-prvy-krok-v-boji-proti-koru/442584-clanok.html

Milan Lučanský zároveň očakáva, že novým spôsobom riadenia a iným štýlom postupov sa ...

Najčastejšie sa falšujú 50-eurové bankovky, dajú sa však rozpoznaťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/najcastejsie-sa-falsuju-50-eurove-b/442534-clanok.html

V druhom polroku 2019 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1309 kusov falzifikátov ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: