TlačPoštaZväčšiZmenši

GÁBOR GÁL: Kontrolu právneho štátu chcú aj ministri spravodlivosti

4.12. 2019, 18:21 |  najpravo.sk

​V pondelok a utorok sa v Bruseli konalo zasadnutie Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci (JHA). Slovenskú delegáciu v rámci časti spravodlivosť viedol minister spravodlivosti Gábor Gál. Šéf slovenskej justície pripomenul, že hlavnými bodmi ministerských rokovaní boli digitalizácia justície v rámci EÚ, zaisťovanie osôb a alternatívne tresty, odškodňovanie obetí trestných činov a novo zavádzaný proces monitorovania princípov právneho štátu vo všetkých členských krajinách EÚ. Ministri spravodlivosti členských štátov EÚ na svojom zasadnutí prijali niekoľko rozhodnutí, ktoré pomôžu zefektívniť justičnú spoluprácu, podporili alternatívne tresty a prijali aj závery k právach obetí.

Zmeny zásadných nariadení

Rada prijala všeobecné smerovanie k dvom pozmeňujúcim nariadeniam – jednému o vykonávaní dôkazov a druhému o doručovaní písomností v občianskych a obchodných veciach. Na základe týchto mandátov začne predsedníctvo rokovania s Európskym parlamentom ako spoluzákonodarcom. Návrhy nariadení sledujú modernizáciu justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach pri vykonávaní dôkazov a doručovaní písomností. Navrhovanými zmenami sa zvýši efektívnosť a rýchlosť cezhraničných súdnych konaní tým, že sa využijú výhody digitalizácie a moderné technológie, a tým sa zlepší prístup účastníkov konania k spravodlivosti a spravodlivému procesu.

Rada schválila Závery o budúcnosti justičnej spolupráce v civilných veciach. Ministri v diskusii zdôraznili potrebu sústredenia sa na riadnu implementáciu a konsolidáciu  existujúcich právnych aktov. Ministri tiež potvrdili multilatrálny prístup k spolupráci s tretím štátmi, ale viacerí vyzvali Európsku komisiu k poskytnutiu mechanizmu, ktorý umožní členským štátom dojednať dvojstranné zmluvy s tretími štátmi v osobitných prípadoch, kde multilaterálne riešenie nie je možné.  Minister Gál zábery podporil a navrhol, aby sa EÚ v budúcnosti zaoberala témou uznávania rozhodnutí o súdnych trovách a poplatkoch, keďže v tejto oblasti chýba harmonizovaná úprava, čo spôsobuje praktické problémy pri cezhraničnom ich vymáhaní. 

Detencia

Ministri prijali aj Závery o alternatívnych opatreniach k detencii. Rada považuje za potrebné podporovať využívanie sankcií nespojených s odňatím slobody ako účinný nástroj pre nápravu a reintegráciu páchateľov do spoločnosti a nástroj na riešenie preplnenosti kapacít väzníc. Na vnútroštátnej úrovni sa navrhuje najmä preskúmať možnosti širšieho využitia sankcií nespojených s odňatím slobody, ako aj  umožniť využitie alternatívnych sankcií aj v prípravnom konaní.

Práva obetí

Ministri odobrili tiež Závery o právach obetí. V záveroch sa hodnotí komplexný rámec EÚ vytvorený v tejto oblasti, ktorý sa týka legislatívnych a nelegislatívnych nástrojov. Upriamujú pozornosť na zlepšenie odškodňovania obetí trestných činov, pričom Rada momentálne nevidí priestor na harmonizáciu pravidiel odškodňovania štátom, ale navrhuje aspoň preskúmanie možnosti zjednotenia definícii obetí oprávnených požadovať odškodnenie od štátu.

Ministri vzali na vedomie záverečnú správu 8. kola vzájomných hodnotení, ktoré sa týkalo trestnej činnosti v oblasti životného prostredia. Zobrali tiež na vedomie správu predsedníctva o trestnom práve EÚ v oblasti životného prostredia. 8. kolo vzájomných hodnotení sa zameralo na dve formy trestnej činnosti, ktoré spôsobujú závažné problémy z dôvodu ich rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie: nezákonné obchodovanie s odpadom a nezákonná výroba alebo manipulácia s nebezpečnými materiálmi. Správa okrem iného zdôrazňuje nízku mieru odhaľovania trestných činov v oblasti životného prostredia a obsahuje odporúčania zamerané na zlepšenie situácie v oblasti boja proti trestným činom v oblasti životného prostredia.

Európska prokuratúra

Na zasadnutí vystúpila aj hlavná európska prokurátorka Laura C. Kövesi. Ministrov uistila, že chce, aby bola Európska prokuratúra zriadená načas, teda v novembri 2020. Vyzdvihla doterajšiu prípravnú prácu Európskej komisie, ale poukázala aj na nedostatočné finančné prostriedky na riadne fungovanie úradu. Minister Gál vyjadril podporu hlavnej európskej prokurátorke a zdôraznil, že potrebujeme Európsku prokuratúru, ktorá bude mať reálne kapacity vyšetrovať trestné  činy ktoré prevezme od národných prokuratúr, a preto bude potrebné navýšenie rozpočtu nového európskeho úradu.

Švédsko uviedlo, že má záujem pripojiť sa k Európskej prokuratúre, momentálne prebiehajú intenzívne vnútroštátne diskusie. Po pripojení Švédska k posilnenej spolupráci ostane mimo Európskej prokuratúry iba Poľsko a Maďarsko a štáty, ktoré sa kvôli osobitným protokolom plnohodnotne nezúčastňujú na justičnej spolupráci v EÚ (Dánsko, Írsko a Veľká Británia). Ministri spravodlivosti EÚ schválili nariadenie o zriadení Európskej prokuratúry v októbri 2017, jej zriadenie bolo jednou z priorít MS SR počas predsedníctva Slovenska v Rade EÚ v druhom polroku 2016.

Hodnotenie právneho štátu

Počas pracovného obeda ministri diskutovali o pripravovanom hodnotení právneho štátu v členských štátoch EÚ, pričom sa zhodli, že Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci by mala v budúcnosti zohrávať aktívnejšiu rolu pri hodnoteniach, keďže veľa aspektov právneho štátu je práve v pôsobnosti ministerstiev spravodlivosti (nezávislé a nestranné súdnictvo, boj proti korupcii). Výstupy z diskusií ministrov spravodlivosti by mali slúžiť ako podklad pre ministrov zahraničných vecí, ktorý budú o právnom štáte naďalej rokovať na Rade pre všeobecné otázky. „Ministri spravodlivosti chcú mať možnosť vyjadriť sa k téme, ktorá odborne spadá do ich pôsobnosti. Tie politické závery bude posudzovať Rada EÚ pre všeobecné záležitosti," priblížil Gábor Gál.

Zdroj a foto: TS MS SR

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 5
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktorú ...

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Zaujímavé odkazy

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

J. Čižnár dočasne pozastavil funkciu prokurátorovi B. Palovičovihttps://www.teraz.sk/slovensko/j-ciznar-docasne-pozastavil-funkciu/434405-clanok.html

Čižnár pozastavil Palovičovi funkciu ešte v novembri na základe návrhu krajskej prokurátorky ...

Š. Harabinovi zanikne jeho funkcia sudcu na konci decembrahttps://www.teraz.sk/slovensko/s-harabinovi-zanikne-jeho-funkcia-sudc/434375-clanok.html

Národná rada SR prijala novelu zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá od 15. októbra zakazuje ...

V. Sklenka sa vzdal funkcie sudcuhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-sklenka-sa-vzdal-funkcie-sudcu/434366-clanok.html

Sudca Okresného súdu (OS) Bratislava I Vladimír Sklenka sa vzdal funkcie sudcu.

ÚS rozhodne o návrhu pozastaviť účinnosť moratória na prieskumyhttps://www.teraz.sk/slovensko/us-rozhodne-o-navrhu-pozastavit-uci/434337-clanok.html

Prezidentka SR vo štvrtok (5.12.) napadla na ÚS predĺženie zákazu zverejňovať volebné ...

Prezidentka podpísala novelu, upraví sa vymáhanie náhradného výživnéhohttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-novelu-upravi-s/434308-clanok.html

Podľa doteraz platného zákona boli stanovené viaceré podmienky pri náhradnom výživnom.

Drgonec: Súdna rada mala verejne hlasovať už dávno, ale jej konanie sa zlepšiť nemusíhttps://www.webnoviny.sk/drgonec-sudna-rada-mala-verejne-hlasovat-uz-davno-ale-jej-konanie-sa-zlepsit-nemusi/

Súdna rada SR mala hlasovať verejne od samého začiatku, pretože nikdy neexistoval rozumný ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 10/2019

Justičná revue 10/2019

Časopis pre právnu prax.

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: