Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
Predplatné
Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Miestne referendum

najpravo.sk • 17.1. 2013, 17:28

Územná samospráva sa uskutočňuje na zhromaždeniach obyvateľov obce, miestnym referendom, referendom na území vyššieho územného celku, orgánmi obce alebo orgánmi vyššieho územného celku.

Miestnym referendom sa rozhoduje o dôležitých otázkach života a rozvoja obce. Čiže miestnym referendom vykonávajú obyvatelia obce samosprávu obce.

Obecné zastupiteľstvo vyhlási (teda musí vyhlásiť) miestne referendum, ak ide o

  • a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
  • b) odvolanie starostu,
  • c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov,
  • d) zmenu označenia obce.

Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

Okrem prípadu podľa písm. c/ obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.

Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.

Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka; oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli v obci, ako aj spôsobom v obci obvyklým.

Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli. Obec ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1025

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: