Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania

najpravo.sk • 7.6. 2013, 12:41

Tkáč, J. – Griga, M.: Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania, IURA EDITION, 2012, 157 strán, mäkká väzba

Nedá sa skonštatovať, že problematika verejného obstarávania by bola v právnickej literatúre frekventovanou. Práve naopak, verejnému obstarávaniu sa v literatúre doposiaľ venovalo len veľmi málo publikácií či odborných článkov.

Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ako čo najracionálnejšie, najtransparentnejšie a najspravodlivejšie zabezpečovať potreby verejného sektora súkromnými silami. Účelom predpisov verejného obstarávania je potom regulácia činností verejných obstarávateľov pri verejnom obstarávaní.

Nová publikácia známej a populárnej edície „Judikatúra" vydavateľstva IURA EDITION predstavuje snahu jej zostaviteľov, odborníkov v oblasti verejného obstarávania, o výber v praxi najčastejšie využiteľných rozhodnutí Súdneho dvora týkajúcich sa problematiky verejného obstarávania.


Publikácia sa člení na 5 kapitol:

  1. Princípy verejného obstarávania
  2. Subjekty verejného obstarávania v judikatúre súdneho dvora
  3. Nepoužitie postupov verejného obstarávania
  4. Dohľad nad verejným obstarávaním
  5. Neobvykle nízka ponuka

Prvá kapitola obsahuje rozhodnutia venujúce sa napríklad zákazu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, zásade transparentnosti, zásade rovnakého zaobchádzania, určeniu predmetu zmluvy a kritérií jej uzavretia. Druhá kapitola čitateľovi ponúkne judikatúru zaoberajúcu sa pojmom verejný obstarávateľ, mierou kontroly verejného obstarávateľa nad ovládanou osobou, judikáty sa týkajú okrem iného aj zdravotných poisťovní, verejnoprávnych subjektov financovaných štátom a pod. Tretia kapitola nazvaná „Nepoužitie postupov verejného obstarávania" ponúka názory súdov na in-house výnimky, na účasť súkromného sektora na činnosti verejného obstarávateľa, na vecný rozsah smerníc, ale aj na výnimky z postupov verejného obstarávania. Vo štvrtej kapitole zaujmú okrem iného aj rozhodnutia týkajúce sa procesných podmienok postupov preskúmavania rozhodnutí verejného obstarávateľa, nápravy porušení predpisov verejného obstarávania, podania žaloby či plynutia prekluzívnej lehoty. V poslednej, piatej kapitole zostavitelia upriamili pozornosť na judikáty analyzujúce podmienky vylúčenia neobvykle nízkej ponuky, vysvetlenia neobvykle nízkej ponuky a i.

Autori publikácie si nedali za cieľ poskytnúť komplexný prehľad judikatúry Súdneho dvora týkajúcej sa verejného obstarávania. Predložené rozhodnutia majú uviesť čitateľa do problematiky predpisov verejného obstarávania na „európskej úrovni" a poskytnúť mu základný pohľad na problematiku princípov verejného obstarávania, subjektov verejného obstarávania, revíznych konaní a použiteľnosti predpisov verejného obstarávania či problematiku neobvykle nízkej ceny.

Okrem stručného úvodu pri tej-ktorej časti knihy, ktorý poskytne čitateľovi informácie o konkrétnej problematike, rozhodnutia obsahujú predovšetkým krátky pohľad autorov na prínos konkrétneho rozhodnutia pre právnu teóriu a prax venujúcu sa verejnému obstarávaniu, zjednodušený skutkový stav obsahujúci rozhodné okolnosti pre právne posúdenie Súdnym dvorom a samotný výrok Súdneho dvora vo veci samej.

Publikácia je určená širokej odbornej verejnosti, pričom je ideálnym každodenným pomocníkom pre uchádzačov a verejných obstarávateľov. Predložená publikácia napomáha k správnemu eurokonformnému výkladu verejného obstarávania.

Doposiaľ v edícii „Judikatúra" vydavateľstva IURA EDITION vyšli:

Kliknutím na vybratú publikáciu si ju môžete zakúpiť v e-shope vydavateľa. 

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva (zostavil JUDr. Edmund Horváth)

Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov (zostavil JUDr. Edmund Horváth)

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov (zostavil JUDr. Edmund Horváth)

Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve (zostavil JUDr. Edmund Horváth)

Judikatúra vo veciach náhrady škody (zostavili JUDr. Katarína Nemcová a JUDr. Peter Vojtko)

Judikatúra vo veciach priestupkového práva (zostavili JUDr. Eva Babiaková, CSc. a JUDr. Jeannette Hajdinová)

Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov (zostavil JUDr. Edmund Horváth)

Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov (zostavil JUDr. Edmund Horváth)

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania (zostavili JUDr. Juraj Tkáč a JUDr. Marek Griga) 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2629

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: