Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí

najpravo.sk • 5.2. 2017, 17:33

Mičinský, Ľ. – Olík, M.: Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí, Wolters Kluwer, 12/2016, 532 strán vo formáte A5, tvrdá väzba

Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí sa dá charakterizovať ako kľúčový prostriedok zabezpečujúci efektívne fungovanie medzinárodného rozhodcovského konania. Odkedy Dohovor vstúpil do platnosti ho prijalo viac ako 150 zmluvných štátov, čo nepochybne zvýrazňuje jeho dôležitosť v oblasti medzinárodných rozhodcovských konaní. Za najväčší úspech Dohovoru sa dá považovať vyváženie záujmu umožnenia medzinárodného rozhodcovského konania a záujmu štátov na zachovaní ich základných právnych princípov. Ako ďalej konštatujú autori v predslove publikácie, je nepochybné, že ide o jednu z najúspešnejších medzinárodných zmlúv druhej polovice 20. storočia v oblasti medzinárodnej obchodnej spolupráce.

Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí

Komentár k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí, tzv. Newyorskému dohovoru, je prvou publikáciou svojho druhu - tak v Českej republike, ako aj v Slovenskej republike.

Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí

Kniha podrobne vysvetľuje jednotlivé články Dohovoru z pohľadu medzinárodnej aplikácie, ako aj lokálnych špecifík v Českej a Slovenskej republike. Články Dohovoru sú komentované vo vzájomných súvislostiach s ďalšími slovenskými a českými lokálnymi predpismi a výklad je systematicky doplnený o judikatúru zahraničných súdov, články autorít v medzinárodnom rozhodcovskom konaní, ako aj o zaujímavé aktuálne prípady z praxe (napr. prípad arbitráží Yukos, a pod.).

Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí

Publikácia je písaná dvojjazyčne, t. j. po česky ako aj po slovensky, pričom český jazyk je využívaný predovšetkým v častiach, ktoré sa týkajú právnej úpravy v Českej republike. V texte sa vyskytujú tiež výrazy v anglickom jazyku, keďže terminológia rozhodcovského konania a medzinárodného obchodu sa vyvíjala a zaužívala najmä v tomto jazyku. Autori však predpokladajú, že cieľovej skupine, pre ktorú je komentár určený, táto jazyková rôznorodosť nebude robiť problém. Práve naopak, zachovanie pôvodného textu často pomáha k vysvetleniu problematiky.

Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí

Komentár ide ďaleko za hranice výkladu samotného uznávania a výkonu rozhodcovských rozhodnutí a rozoberá aj súvisiace otázky, napríklad dôvody pre zrušenie rozhodcovských rozhodnutí, ktoré v právnom poriadku Českej republiky a Slovenskej republiky kopírujú dôvody na neuznanie cudzích rozhodcovských rozhodnutí. Autori tiež poukazujú na to, že aj keď Dohovor je medzinárodnou zmluvou zjednocujúcou oblasť uznávania a výkonu cudzích rozhodcovských rozsudkov, konkrétne prípady strán  domáhajúcich sa uznania a výkonu môžuá predstavovať komplexné právne situácie, za ktorých je potrebné posudzovať nielen vzájomné pôsobenie Dohovoru a národného práva, ale aj aplikáciu Dohovoru v prostredí, v ktorom pôsobia aj iné bilaterálne alebo multilaterálne medzinárodné zmluvy.

 Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí

Napriek tomu, že kniha je primárne určená právnikom zaoberajúcim sa riešením sporov a vymáhaním pohľadávok na národnej a medzinárodnej úrovni, nemala by chýbať v knižnici žiadneho profesionála (advokáta, sudcu či exekútora), ktorý prichádza do kontaktu s otázkami medzinárodného práva a právnym stykom s cudzinou v obchodných vzťahoch.

Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí

Publikáciu "Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí" si môžete zakúpiť priamo u vydavateľa TU (VSTUP DO OBCHODU).

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2685

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: