Piatok, 14. jún 2024 | meniny má Vasil , zajtra Vít
Predplatné
Piatok, 14. jún 2024 | meniny má Vasil , zajtra Vít
TlačPoštaZväčšiZmenši

Dôvodová správa k zákonu č. 508/2021 Z. z.

najpravo.sk • 25.3. 2022, 12:39

Dôvodová správa

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci NR SR Miloš Svrček, Juraj Šeliga, Radovan Sloboda a poslankyňa NR SR Romana Tabák.

 Cieľom predloženého návrhu sú nasledovné zmeny v zákone o cestnej premávke:

 Spresnenie bočného odstupu najmä pri predbiehaní zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

 Predbiehanie (predchádzanie) je dynamický jazdný úkon, vykonávaný v pohybe, za jazdy, pri ktorom zvyčajne dochádza aj k vybočeniu zo smeru jazdy, a je teda potrebné zohľadniť viaceré faktory, aby bolo predbiehanie bezpečné a nikoho neohrozilo. Jedným z kľúčových aspektov bezpečného predbehnutia je dodržanie dostatočného bočného odstupu od predbiehaného vozidla. Faktory vplývajúce na „dostatočnosť“ bočného odstupu v súčasnosti vyplývajú len zo všeobecných pravidiel cestnej premávky, podstatné je, že to musí byť taký bočný odstup, aby nedošlo k ohrozeniu, resp. obmedzeniu predbiehaného vozidla. Najmä z preventívnych a edukačných dôvodov je však žiaduce, aby boli základné faktory, ktoré musia vodiči pri predbiehaní zohľadniť, výslovne uvedené priamo pri samotnom pravidle o predbiehaní. Navrhuje sa preto doplnenie pravidla o predbiehaní tak, aby vodič musel prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky, čo sú základné parametre dodržania bezpečnosti.

 Okrem základných parametrov bezpečného predbiehania sa navrhuje do zákona ustanoviť navyše aj minimálnu bočnú vzdialenosť, ktorú by mal predchádzajúci vodič dodržať pri predchádzaní malých motocyklov, cyklistov a chodcov (odstup spravidla najmenej 1 meter pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km/h a najmenej 1,5 m v ostatných prípadoch). Dodržanie tejto vzdialenosti by v zásade malo reflektovať na vyššie uvedené kritériá, nemožno ju však brať absolútne, ale skôr ako odporúčanie, pričom prioritné bude pri spornej situácii neohrozenie predchádzaného účastníka. Minimálny bočný odstup je definovaný prostredníctvom číselného vyjadrenia napr. aj v Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Belgicku a v ďalších krajinách. Keďže sa to týka predovšetkým cyklistov, možno predpokladať, že predmetná právna úprava prispeje k tomu, aby v niektorých situáciách vodiči viac premýšľali nad tým, či aktuálne cyklistu predbehnú alebo nie, pričom daná právna úprava bude mať na dané situácie pozitívny dopad.

 Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

 Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

B. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Navrhuje sa nanovo upraviť pravidlo o predbiehaní. Prvá veta ostáva bezo zmeny, čiže vodič vozidla, pred ktoré sa predchádzajúce vozidlo zaraďuje, nesmie byť ohrozený ani obmedzený.

Druhá veta o dodržiavaní bočného odstupu sa dopĺňa o základné kritériá dostatočnosti bočného odstupu, ktoré v súčasnosti vyplývajú len zo všeobecných pravidiel. Bočný odstup teda závisí najmä od rýchlosti (iný odstup sa vyžaduje pri rýchlosti 30 km/h a iný pri rýchlosti 90 km/h), vozidiel (je rozdiel, ak motocyklista predbieha osobné vozidlo a je rozdiel, ak kamión predbieha cyklistu), poveternostných podmienok (slnečné počasie vs. hmla, poľadovica, mokro) a od stavu a povahy vozovky (je rozdiel predbiehať na dvojpruhovej smerovo rozdelenej vozovke a na úzkej ceste s rozbitou krajnicou). Výslovné uvedenie týchto základných kritérií bočného odstupu zlepší povedomie vodičov o tomto dôležitom aspekte predbiehania, čím môže napomôcť zvýšeniu bezpečnosť cestnej premávky.

V novej (tretej) vete sa zavádzajú konkrétne minimálne hodnoty bočného odstupu pri predchádzaní malého motocykla (motocykle s max. rýchlosťou do 45 km/h a objemom motora do 50 cm3, čiže napr. mopedy a skútre), cyklistu a chodca, ktoré v súčasnosti v zákone uvedené nie sú. Je potrebné zdôrazniť, že ide o minimálne vzdialenosti, ktoré nie sú zakotvené absolútne, čiže ak pri zohľadnení všetkých aspektov danej situácie podľa predchádzajúcej vety bude potrebné predbiehať napríklad cyklistu s väčším bočným odstupom, predbiehajúci vodič sa nemôže vyviňovať tým, že dodržal predpísanú minimálnu vzdialenosť, ak došlo k ohrozeniu cyklistu.

Na druhej strane však tento minimálny odstup nie je obligatórny. Znamená to, že za bežných okolností by sa mala v zásade dodržať minimálna vzdialenosť 1,5 m, resp. 1 m; pri niektorých atypických situáciách však zachovaná byť nemusí (napr. pri rozbiehaní sa na svetelne riadených križovatkách, pri predbiehaní cyklistu idúceho v cyklistickom pruhu alebo ochrannom pruhu pre cyklistov a pod.).

K bodu 2

V súvislosti so zmenami pri prebiehaní vodičov malých motocyklov, cyklistov a chodcov sa navrhuje upraviť pravidlá vodičov aj voči vodičom samovyvažovacích vozidiel a kolobežiek s pomocným motorčekom. Vzhľadom na príbuznosť týchto dopravných prostriedkov s bicyklami už v súčasnosti viaceré pravidlá týkajúce sa cyklistov korešpondujú s pravidlami pre tieto dopravné prostriedky (napr. používanie cyklistickej infraštruktúry). Absentuje však vymedzenie pravidiel vodičov voči týmto účastníkom cestnej premávky, čo sa dopĺňa. V súvislosti napríklad s bočným odstupom pri predbiehaní to bude znamenať povinnosť dodržať predpísané minimálne bočné odstupy aj pri predbiehaní kolobežkára s pomocným motorčekom (kolobežkár bez motorčeka sa posudzuje rovnako ako chodec) a vodiča samovyvažovacieho vozidla.

K čl. II

Účinnosť zákona sa vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu a potrebu legisvakancie (predovšetkým vo vzťahu k zmenám v pravidle o predbiehaní) navrhuje od 1. marca 2022.

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 307
PoUtStŠtPiSoNe
: