TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmeny v agentúrnom zamestnávaní od 1.3.2015

5.2. 2015, 18:30 |  najpravo.sk

Od začiatku roka 2015 mala vstúpiť do platnosti novela Zákonníka práce, avšak prezident SR ju v decembri 2014 vrátil do parlamentu. 28. januára 2015 parlament prelomil veto a schválil novelu viac-menej v pôvodnom znení. Advokátska kancelária Accace Legal, ktorá sa špecializuje na pracovnoprávne poradenstvo a korporátne služby, prináša prehľad najvýznamnejších zmien, ktoré predstavila novela.

Novelizovaný Zákonník práce vstúpi do platnosti od 1. marca 2015 a zmeny sa dotknú najmä ustanovenia o dočasnom pridelení zamestnanca.

Pod dočasným pridelením zamestnanca sa po novom rozumie výkon práce zamestnanca, prostredníctvom ktorého zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania vykonáva činnosť pre právnickú alebo fyzickú osobu ak:

  • právnická alebo fyzická osoba ukladá zamestnancovi pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu a dáva mu na tento účel pokyny
  • táto činnosť sa vykonáva prevažne v priestoroch právnickej alebo fyzickej osoby a prevažne jej pracovnými prostriedkami alebo sa táto činnosť prevažne vykonáva na jej zariadeniach
  • ide o činnosť, ktorú má právnická alebo fyzická osoba ako predmet svojej činnosti

Zamestnanca nebude možné dočasne prideliť v prípade vykonávania rizikových prác, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 4. kategórie alebo ak by ho chcel užívateľský zamestnávateľ prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi. Za užívateľského zamestnávateľa sa v tejto súvislosti bude považovať právnická alebo fyzická osoba, ku ktorej zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu dočasne pridelí na výkon práce zamestnanca v pracovnom pomere.

Pracovné cesty dočasne prideleného zamestnanca

Po novom bude môcť vyslať zamestnanca na pracovnú cestu iba užívateľský zamestnávateľ. Za pravidelné pracovisko zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu počas dočasného pridelenia bude považované miesto jeho výkonu práce počas dočasného pridelenia.

Ako uvádza Erika Bodáková, advokátka Accace Legal, „týmto ustanovením sa novela snaží obmedziť obchádzanie zákona, kedy sa veľká časť mzdy zamestnanca vyplácala cez cestovné náhrady.“

Podmienky dočasného pridelenia

Dočasné pridelenie sa bude môcť dohodnúť len na dobu určitú. Výnimkou bude, ak je dočasné pridelenie dohodnuté na obdobie zastupovania zamestnanca počas materskej alebo rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej PN alebo dlhodobého uvoľnenia na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie.

Dočasné pridelenie, ktoré bolo dohodnuté pred 1. marcom 2015 sa skončí najneskôr 28. februára 2017.

Dĺžka dočasného pridelenia

Po novom sa môže dočasné pridelenie dohodnúť najdlhšie na 24 mesiacov. V rámci tohto obdobia sa môže dočasné pridelenie predĺžiť maximálne 4-krát.

Ako upozorňuje Bodáková, „toto platí aj v prípade, ak je zamestnanec dočasne pridelený rôznymi zamestnávateľmi k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi alebo ak medzi jednotlivými predĺženiami nie je obdobie aspoň 6 mesiacov.“ V prípade sezónnych prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, opakujú sa každý rok a nepresahujú 8 mesiacov v kalendárnom roku, stačí ak sú medzi jednotlivými predĺženiami 4 mesiace.

Automatický vznik pracovného pomeru

Ak dočasné pridelenie poruší podmienky o dobe určitej alebo možnosť maximálne 4-krát predĺžiť pracovný pomer, zamestnanec sa automaticky stane zamestnancom užívateľského zamestnávateľa. Nový zamestnávateľ má povinnosť informovať zamestnanca o tejto zmene najneskôr do 5 pracovných dní.

Ako dopĺňa Bodáková, „podmienky, ktoré sa štandardne stanovujú v pracovnej zmluve, by sa mali určiť na základe dohody o dočasnom pridelení, alebo pracovnou zmluvou uzatvorenou s pôvodným zamestnávateľom a zamestnancom“. Takýto pracovný pomer bude uzatvorený na dobu neurčitú. Táto zmena sa netýka dočasného pridelenia z dôvodu zastupovania zamestnanca.

Rovnosť mzdy

Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania sú povinní poskytnúť zamestnancovi rovnako priaznivú mzdu ako má porovnateľný zamestnanec užívateľského zamestnávateľa. Ak táto povinnosť nie je splnená, užívateľský zamestnávateľ je povinný najneskôr do 15 kalendárnych dní od výplatného termínu rozdiel v mzde zamestnancovi vyplatiť.

Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania sú zároveň povinní poskytnúť užívateľskému zamestnávateľovi údaje, ktoré sú potrebné na to, aby mohol skontrolovať, či zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania dodržiava tieto povinnosti.

Evidencia dočasne pridelených zamestnancov

Užívateľský zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu dočasne pridelených zamestnancov, ktorá obsahuje identifikačné údaje zamestnanca, zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania, ktorí mu zamestnanca dočasne pridelili, a dátum vzniku a skončenia dočasného pridelenia.

 

O spoločnosti Accace

Accace je medzinárodným poskytovateľom poradenských služieb a kompletného outsourcingu v oblasti spracovania účtovníctva, mzdovej agendy, daňového a právneho poradenstva. S viac ako 250 zamestnancami a 1400 klientmi sa radí medzi popredných poskytovateľov poradenských služieb nie len na Slovensku ale aj v regióne strednej a východnej Európy.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 795
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Krádež zvieraťa by mohla byť trestným činom, navrhuje M. Kernhttps://www.teraz.sk/slovensko/kradez-zvierata-by-mohla-byt-trestn/495547-clanok.html

Prezídium policajného zboru SR pripravilo novelu zákona o trestných činoch, ktorá by to ...

Via Iuris: Prezidentka má právo zvážiť odvolanie sudcov nad 65 rokovhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-prezidentka-ma-pravo-zvaz/495614-clanok.html

V minulosti sa o odchádzajúcich sudcoch rozhodovalo jednotlivo.

Pre COVID-19 otvoril Ústavný súd svoje brány verejnosti iba virtuálnehttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-pre-koronavirus-otvoril/495550-clanok.html

Ústavný súd (ÚS) SR vo štvrtok v rámci piateho ročníka Dňa otvorených dverí otvára svoje ...

Zbrojní průkaz zřejmě zůstane na deset let, po pěti letech má být přezkumhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zakon-o-zbranich-snemovna-vybor-pro-bezpecnost.A200924_112623_domaci_kop

Lidem, kteří mají zbrojní průkaz, zůstane zřejmě na deset let a jeho platnost se jim ...

Matovič: Novela zákona o VŠ by mala byť retroaktívnahttps://www.teraz.sk/slovensko/novela-zakona-o-vs-umoznujuca-odna/495386-clanok.html

Novela zákona o vysokých školách z dielne koaličných poslancov umožňujúca odňať titul by ...

Novela zákona o športe má ukázať vôľu investovať do férového športuhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-novela-zakona-o-sporte-ma-ukaz/495284-clanok.html

Prostredníctvom zvýšenia odbornej úrovne a zjednotenia rozhodovacej praxe by malo opatrenie ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: