Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
Predplatné
Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
TlačPoštaZväčšiZmenši

Sudcovia odmietajú znovuzavedenie oddelení platobných rozkazov

najpravo.sk • 6.6. 2016, 20:27

Znovuzavedenie registrov Ro, Rob nie je optimálne riešenie, tvrdí združenie Za otvorenú justíciu vo svojej pripomienke k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.

Na objasnenie témy si prečítajte aj tieto články:

 

Zdôvodnenie tohto kroku v dôvodovej správe nemá podľa združenia zákonné opodstatnenie. Tvrdenie, že je potrebné zaviesť registre Ro, Rob preto, lebo platobné rozkazy by mali vydávať vyšší súdni úradníci (VSU) a nie sudcovia nemôže podľa združenia obstáť. Je to podľa združenia len nepochopenie organizácie práce a tvorby rozvrhu práce na jednotlivých súdoch. To, v akom registri je zapísaný návrh na vydanie  platobného rozkazu nerozhoduje o tom, kto ho vydáva. Nič nebráni tomu, aby platobný rozkaz mohol vydávať VSU v agende C, či Cb. V súčasnosti platobné rozkazy vydávajú VSU v oddelení sudcu, teda v registroch C, Cb. Každý sudca (alebo niekoľkí z nich) majú vo svojom oddelení prideleného VSÚ, ktorý pre nich pracuje a nič mu nebráni platobný rozkaz vydať. Takto je nastavená organizácia práce .

V rozpore so súčasným stavom v nadväznosti na nové procesné predpisy je podľa združenia aj tvrdenie, že dôvodom je koncepčná zmena rozhodovania o náhrade trov konania podľa ktorej sa mení to, že o trovách konania nie je povolaný rozhodnúť súd, ktorý platobný rozkaz vydal. Táto okolnosť podľa dôvodovej správy môže spôsobiť, že v prípade odvolania proti výroku o trovách v platobnom rozkaze vydanom sudcom by o ňom rozhodoval príslušný krajský súd, čo by mohlo spôsobiť  nerovný prístup k právu na  súdnu ochranu.

„Znovuzavedenie  registrov Ro, Rob nemôže zaručiť, že sudca nebude  vydávať platobný rozkaz. Naďalej (tak ako v minulosti , tak aj podľa  predpisov účinných od 1.7.)  môže predsa sudca vydávať  platobný rozkaz v prípadoch, kedy nebol podaný návrh na vydanie platobného rozkazu, pretože mu zákonná úprava nebráni vec ukončiť takýmto spôsobom. Na zamedzenie vzniku  situácie  uvádzanej v dôvodovej správe by bola potrebná zmena procesného predpisu, nie zavedenie registra Ro, Rob. Je potrebné zdôrazniť, že zabezpečiť, aby platobné rozkazy vydávali len VSU sa dá aj v registroch C, Cb tak ako to funguje teraz.“ tvrdí združenie vo svojej pripomienke.

Článok pokračuje po reklame

Ďalej uvádza, že ak je prioritou MS SR presunúť agendu platobných rozkazov na jeden súd, ktorý by mal v kompetencii túto agendu, je zbytočné do tejto doby meniť zabehnutý a osvedčený systém. Prinieslo by to veľa zbytočnej administratívnej záťaže na prechodný čas.  „Ak má byť prioritou zrýchlenie  súdneho  konania a odstraňovanie  prieťahov, či  zabezpečenie  jednotného výkazníctva a v dôsledku toho optimalizovanie súdov, tak práve návrat k týmto registrom zabráni splneniu týchto predsavzatí pretože:"

  • Zrušením  registrov  Ro, Rob,  sa konečne zabezpečila jednotnosť výkazov v prípade skutočného nápadu i skutočných výkonov, a to na každom súde za rovnakých podmienok, čo dovtedy nebolo možné. Veľmi často sa totiž stávalo, že jedna vec sa práve vďaka prevodom z týchto registrov štatisticky viacnásobne vykazovala, čím sa na niektorých súdoch skresľovalo  výkazníctvo. Nebolo nič  výnimočné, že VSÚ dal  pokyn previesť vec z registra Ro, či Rob do registra C, či Cb. Keď sa s tým sudca nestotožnil,  dal ju vrátiť do tohto registra  a mal vec  vykázanú ako skončenú. Stávalo sa i to, že v konečnom dôsledku sa vec  do tohto registra opätovne vrátila, napr. ak v spotrebiteľských  veciach dospel VSÚ k záveru, že nie je možné PR vydať, prevedie vec do registra C,  s čím sa sudca nestotožní a dá pokyn vrátiť vec do odd. Ro a vydať platobný rozkaz. Po vydaní platobného rozkazu ak sa ho nepodarilo účastníkom doručiť, vec sa  opätovne previedla do registra  C.  V inom prípade ak bol   sudca toho názoru, že nebolo dostatočne prevedené šetrenie pobytu účastníka, tak vec vrátil  do Ro registra  s pokynom, aby  VSÚ došetril  jeho pobyt. Bol vydaný platobný rozkaz, ale v dôsledku podaného odporu sa vec znovu previedla do registra C.
  • Tým, že sa rušili registre Ro, Rob sa ušetrila administratívna činnosť, zefektívnilo sa rozhodovanie, znížili sa prieťahy. Bežnou praxou výkazníctva v minulosti ( pred zrušením týchto registrov)  bolo na súdoch, že sa  počítali  prieťahy v konaní od doby prevedenia z registra Ro, či Rob do C, či Cb, nie od skutočného nápadu na súd . Práve z dôvodov nevykazovania skutočnej dĺžky konania bolo  možné previesť vec z C či Cb registra späť do registra Ro, či Rob. Do pozornosti v tejto súvislosti je potrebné dať aj to, že  prieťahy, v ktorých sa účastníci  domáha odškodnenia na ústavnom súde alebo ESĽP, sa nepočítajú od prevedenia do registra sudcu, ale od nápadu veci na súd, teda do registra Ro, či Rob. Ak je vec v oddelení Ro, Rob nemá sudca možnosť ustrážiť dĺžku konania. Po prevode  z registra Ro, Rob do C, či Cb dostane vec nové číslo, hoci je na súde niekoľko rokov, a sudcovi sa vykazuje prieťah až od nápadu veci do jeho oddelenia.
  • Ďalším dôvodom predĺženia konania bolo duplicitné hľadanie strany v konaní, raz v oddelení Ro, Rob, a následne v oddelení C,Cb,  keď sa vec k sudcovi dostala  po niekoľkých rokoch.
  • Zrušenie registrov Ro, Rob znamenalo zníženie nákladov a zaťaženosti administratívy v tom smere, že zanikla povinnosť nahrávať v súdnom manažmente prechod spisov z jedného registra do druhého, ako aj celý obeh spisov medzi podateľňou a jednotlivými súdnymi oddeleniami,
  • Zapisovanie nápadu veci priamo do registra C, či Cb, teda vypustenie registrov Ro, Rob, bolo zrozumiteľnejšie aj pre účastníka konania, ktorý absolútne nerozumie tomu, prečo sa jeho vec vedie pod dvoma spisovými značkami na jednom súde a prečo sa čas na vybavenie jeho veci nepočíta od doby, kedy  na súd napadla, ale od doby, kedy sa zapísala do konkrétneho registra. Dĺžka konania sa sa vykazuje  v štatistikách od nápadu v C veciach zvlášť, oddelene od Ro, Rob konania.

Združenie tiež podotklo, že aj v trestných veciach sa trestný rozkaz vydáva v oddelení T, a nie v samostatnom registri podobnom  Ro, či Rob, hoci tiež ide o tzv. skrátené konanie.

Zdroj: ZOJ
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1206

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: