TlačPoštaZväčšiZmenši

Slovensko uspelo na Súdnom dvore v Luxemburgu v spore týkajúcom sa zdravotných poisťovní

11.6. 2020, 17:36 |  najpravo.sk

Týmto sa potvrdilo rozhodnutie Európskej komisie z roku 2014, ktoré nekonštatovalo porušenie pravidiel štátnej pomoci zo strany SR 

Súdny dvor dnes (11. 6. 2020) vyniesol rozsudok v spojených veciach  C-262/18 P a C-271/18 P Európska komisia v. Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. a Slovenská republika v. Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. Celý text rozsudku bude zverejnený na stránke Súdneho dvora.  

Tento rozsudok je pre Slovenskú republiku veľmi dobrou správou. Ako povedala Beatrix Ricziová, zástupkyňa SR pre súdmi EÚ: „Veľmi nás teší, že sa nám po mnohých rokoch zložitých súdnych sporov podarilo obhájiť, že Slovenská republika pri rôznych opatreniach v prospech štátnych zdravotných poisťovní neporušila pravidlá štátnej pomoci. Išlo o veľmi dôležitý spor pre slovenský systém zdravotného poistenia.“  Súdny dvor totiž v spore súkromných zdravotných poisťovní zo SR s Európskou komisiou a Slovenskou republikou potvrdil argumenty EK a SR, že činnosť Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. („VšZP“) a bývalej Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. („SZP“) nemožno považovať za „hospodársku činnosť“ a tieto subjekty teda nie sú „podniky“ v zmysle relevantných ustanovení práva EÚ (čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ). Slovenskú republiku v tomto spore zastupovalo Ministerstvo spravodlivosti SR prostredníctvom Kancelárie zástupcu SR pred súdmi EÚ, ktorú vedie Beatrix Ricziová, zástupkyňa SR pred súdmi EÚ. 

V tomto konaní Súdny dvor rozhodoval o odvolaní Európskej komisie (vec C-262/18 P) a odvolaní Slovenskej republiky (vec C-271/18 P) proti rozsudku Všeobecného súdu z 5. februára 2018, ktorým Všeobecný súd vyhovel žalobe podanej súkromnou spoločnosťou Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. (spoločnosť „Dôvera“) proti Európskej komisii, ktorú podporovala Slovenská republika, a zrušil rozhodnutie Európskej komisie z 15. októbra 2014 o opatreniach, ktoré poskytla Slovenská republika v prospech SZP a VšZP (vec T-216/15).  

Uvedené rozhodnutie Európskej komisie z roku 2014 predstavovalo záver jej vyšetrovania, ktoré začalo na základe sťažnosti predloženej spoločnosťou Dôvera už v roku 2007. Dôvera vtedy poukazovala na zvýšenie základného imania štátneho poskytovateľa zdravotného poistenia – SZP a označila toto opatrenie za nedovolenú štátnu pomoc. Napokon sa vyšetrovanie Európskej komisie rozšírilo na šesť sporných opatrení. Okrem už spomínaného zvýšenia základného imania SZP išlo aj o splatenie dlhu SZP spoločnosťou Veriteľ, dotáciu poskytnutú SZP ministerstvom zdravotníctva, zvýšenie základného imania VšZP, zriadenie tzv. systému vyrovnávania rizík a prevod poistných kmeňov zrušených zdravotných poisťovní na VšZP a SZP. Napokon však Európska komisia prijala rozhodnutie v prospech Slovenskej republiky, keďže dospela k záveru, že „nemožno činnosť povinného zdravotného poistenia organizovanú a vykonávanú v Slovenskej republike považovať za hospodársku činnosť,“ a teda VšZP a SZP nemožno považovať za podniky na účely ustanovení práva EÚ o štátnej pomoci. 

S týmto právnym záverom Európskej komisie sa nestotožnila spoločnosť Dôvera, ktorá v roku 2015 podala na Všeobecný súd žalobu o neplatnosť jej rozhodnutia. V konaní ju podporila aj spoločnosť Union zdravotná poisťovňa, a. s. ako ďalší súkromný poskytovateľ verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike. 

Všeobecný súd síce pripustil prítomnosť významných sociálnych, solidárnych a regulačných znakov v slovenskom systéme povinného zdravotného poistenia, ale zároveň sa domnieval, že v dôsledku umožnenia tvorby zisku zdravotnými poisťovňami v Slovenskej republike a intenzívnej súťaže medzi nimi čo do kvality a poskytovaných služieb je poskytovanie verejného zdravotného poistenia v SR hospodárskou činnosťou. Preto žalobe Dôvery vyhovel. 

Toto rozhodnutie Všeobecného súdu v samostatných odvolaniach podaných na Súdny dvor napadli tak Európska komisia ako aj Slovenská republika. V odvolacom konaní sa na podporu ich tvrdení pridala aj Fínska republika. 

Súdny dvor sa v svojom dnešnom rozsudku stotožnil s názorom generálneho advokáta Priit Pikamäe (ktorý dňa 19. decembra 2019 v tejto veci predniesol svoje návrhy), ktorý  konštatoval, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď precenil vplyv úrovne hospodárskej súťaže umožnenej slovenským systémom povinného zdravotného poistenia a dospel tak k nesprávnemu záveru, že SZP a VšZP výkonom činnosti hospodárskej povahy patria pod pojem „podnik“ v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. 

Súdny dvor vo svojom dnešnom rozsudku jednak zrušil napadnuté rozhodnutie Všeobecného súdu a jednak aj sám rozhodol o žalobných dôvodoch vznesených Dôverou pred Všeobecným súdom a rozhodol tak, že žalobu Dôvery zamieta. Definitívne sa tým potvrdilo rozhodnutie Európskej komisie z roku 2014, ktoré nekonštatovalo porušenie pravidiel štátnej pomoci zo strany Slovenskej republiky. 

Súdny dvor tak definitívne ukončil niekoľko rokov trvajúci a príslušnými súdnymi inštanciami Európskej únie prejednávaný právny spor medzi dvoma slovenskými súkromnými zdravotnými poisťovňami na jednej strane a Slovenskou republikou a Európskou komisiou na strane druhej.


 

Tlačové komuniké Súdneho dvora EÚ je k dispozícii TU.

Zdroj: TS MS SR
Ilustračné foto: curia.europa.eu

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 19
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna rada pri prvom zasadnutí zhodnotila zlý stav Najvyššieho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/bez-funkcneho-ns-nemozno-hovorit-o-p/479544-clanok.html

Predseda súdnej rady na stretnutí prisľúbil, že bude podporovať všetky kroky, ktoré budú ...

Školy budú môcť viesť verejný zoznam plagiátorov, hovorí Kolíkováhttps://www.teraz.sk/slovensko/skoly-budu-moct-viest-verejny-zozn/479502-clanok.html

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR po vzore Česka pripravilo zákon, ktorý už je ...

Návrh koalície podľa Via Iuris otvára priestor na politické zasahovanie do funkcie generálneho prokurátorahttps://www.webnoviny.sk/navrh-koalicie-podla-via-iuris-otvara-priestor-na-politicke-zasahovanie-do-funkcie-generalneho-prokuratora/

Rozhodovať o prípadnom porušení povinností generálneho prokurátora (GP) by mal naďalej len ...

Ministerka Kolíková predstavila reformu justície, plánuje vytvoriť aj najvyšší správny súdhttps://www.webnoviny.sk/ministerka-kolikova-predstavila-reformu-justicie-planuje-vytvorit-aj-najvyssi-spravny-sud/

Národná rada Slovenskej republiky, prezidentka a vláda budú môcť do Súdnej rady SR nominovať ...

Len za december podali na OS BA I 39.000 návrhov na obchodný registerhttps://www.teraz.sk/slovensko/jgolian-len-za-december-podali-na-os-b/479175-clanok.html

Na obchodnom úseku Okresného súdu (OS) Bratislava I je aktuálne priemerná nevybavenosť na ...

Ústavný súd nebude môcť zamietať podnety z procesných dôvodov, docieli to reforma justíciehttps://www.webnoviny.sk/ustavny-sud-nebude-moct-zamietat-podnety-z-procesnych-dovodov-docieli-to-reforma-justicie/

Pripravovaná reforma justície má za cieľ zmeniť pravidlá konania pred ústavným súdom a ...

Nové časopisy

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: