TlačPoštaZväčšiZmenši

Prvý ročník medzinárodného sympózia „Mediácia na pulze času“

16.12. 2019, 16:38 |  PR

Asociácia mediátorov Slovenska v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ Košice, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Asociáciou rodinných mediátorov Bratislava, Asociáciou mediačných centier Slovenska, PF Univerzity Palackého Olomouc  a ďalšími partnermi pripravila prvý ročník Medzinárodného odborného sympózia Mediácia na pulze času, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 29.-30. 11. 2019 v Košiciach v priestoroch Hotela Košice. Vedeckými partnermi podujatia boli odborné časopisy Clinical Social Work and Health Intervention a Sociálno-zdravotnícke SPEKTRUM. Mediálnym partnerom najprávo.sk a Rádio Lumen.

Cieľom odborného sympózia bolo vytvoriť priestor pre diskusiu a analýzu významu mediácie v spoločnosti; tá si už našla svoje miesto v rôznych odvetviach, preto je potrebné efektívne vytvárať priestor pre mediáciu a jej multidisciplinárne využitie.

Tematickými okruhmi boli mediácia – rodina, dieťa škola, mediácia ako metóda v práci úradov sociálno-právnej ochrany, mediácia a súdne konania, mediácia a legislatíva, mediácia a zdravotníctvo, mediácia v obciach a mestách, mediácia v kontexte iných profesií a mnohé ďalšie zaujímavé okruhy. Na sympóziu vystúpili slovenskí i zahraniční odborníci.

„Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej zúčastnené osoby pomocou mediátora riešia spor, vzniknutý z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu; možno ňou riešiť spory z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov. Mediácia je moderný a kultúrny spôsob riešenia sporov, je neformálna a dobrovoľná a čo je veľmi dôležité – pomáha uzdravovať medziľudské vzťahy. Samotný proces mediácie je veľmi diskrétny a osobný a všetky zúčastnené strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s mediáciou,“ uviedla jedna z hlavných organizátorov sympózia JUDr. Magdaléna Drgoňová, podpredsedníčka Asociácie mediátorov Slovenska.

Riešenie sporov mediáciou upravuje zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii. Jedným z motivačných faktorov pre využitie mediácie je, že ju možno využiť v ktorejkoľvek fáze sporu i po začiatku súdneho konania, pričom ak sa mediáciou dospeje k dohode, účastníkom sa vráti stanovená percentuálna čiastka zaplateného súdneho poplatku – do začiatku pojednávania vo veci samej sa im vráti 90% zaplatených súdnych poplatkov, po začatí pojednávania 50% a ak účastníci mediácie vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30% zo zaplateného poplatku.

Asociácia mediátorov Slovenska (AMS) vznikla na základe skúseností s alternatívnym riešením sporov a hlási sa k hnutiu presadzujúcemu alternatívne riešenie sporov predovšetkým vo forme mediácie a uprednostňuje dobrovoľné, kontrolované, neutrálne riešenie konfliktov treťou stranou pred inými spôsobmi, akými sú rozhodnutie autority, používanie násilia alebo pasívny postoj ku konfliktom. AMS sa hlási k myšlienke všemožne hľadať riešenia, vedúce k výslednému stavu výhra – výhra. Asociácia združuje ľudí, ktorí pracujú ako mediátori – podmienkou členstva je absolvovanie vzdelania, kurzu, tréningu v mediácii, vedených akreditovaným odborníkom v oblasti mediácie. V registri mediátorov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, je  evidovaných 904 aktívnych mediátorov, máme 15 mediačných centier a 16 mediačných vzdelávacích inštitúcií.

V úvode sympózia vystúpili predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka, starosta MČ Košice – Západ, Mgr. Marcel Vrchota, Dr.h.c., doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., prorektor VŠ bezpečnostného manažérstva v Košiciach a doc. JUDr. Regina Hučková, PhD., prorektorka košickej UPJŠ.

Ako pripomenul odborný garant sympózia a predseda Asociácie mediátorov Slovenska PhDr. Ernest Kováč v tomto roku si pripomíname 15 rokov mediácie na Slovensku, a to je dôvod na zamyslenie sa, čo sa na tomto poli podarilo zrealizovať a na čom treba popracovať, aby si mediácia našla ešte lepšiu pozíciu, aby ľudia chápali, že mediácia je lepšia alternatíva, ktorá pomáha nájsť cestu z ich častokrát neriešiteľnej situácie a aby sa v čoraz väčšej miere mediácia využívala vo všetkých oblastiach.

Jednotlivé odborné príspevky z celého spektra od právnických, filozofických, historických, etických, sociálnych až po trestnoprávne, podnikateľské či manažérske svojou pestrosťou poukázali na potrebu mediácie u nás i v zahraničí. Na sympózium prijali pozvanie viacerí zahraniční odborníci z Rumunska, Českej republiky, Poľska, Nemecka, Ukrajiny. Potešujúce bolo i vystúpenie o víziách, cieľoch, metódach a formách rovesníckej mediácie; otvorená komunikácia a riešenie konfliktov učí mladých ľudí rešpektovať rôzne názory a je nesporne prínosom aj pre ich budúce životné i profesijné pôsobenie.

V závere sympózia boli podpísané dohody medzi: Asociáciou mediátorov Slovenska (AMS), zastúpenou PhDr. Ernestom Kováčom a Conflict Studies Center (Rumunsko), zastúpeným riaditeľom Christianom Radu Cherejim, AMS a Craiova Mediation Center (Rumunsko), zastúpeným Constantinom Adi Gavrilăom a AMS a Ternopil National Economic University Ukrajina), zastúpenou Ulianou Korutsovou. V týchto dohodách je zakotvená vzájomná spolupráca v oblastiach výmeny študentov, učiteľov, technického a administratívneho personálu, výskumu mediácie, problematiky ľudských práv ako aj tréningov a organizovaní kurzov mediácie.

 „Teším sa, že sa toto podujatie podarilo zorganizovať v Košiciach. Za uplynulé obdobie sa mediácia už dostala do povedomia ľudí a je pomerne známa, ale stále ešte potrebujeme priestor na propagáciu. Máme pätnásťročné skúsenosti – v niečom je to dosť, ale v niečom ešte stále málo a pred nami sú výzvy, ako mediáciu posunúť na stále vyššiu úroveň. Víziou je práca s mladými ľuďmi; učme ich nazerať na konflikt, problém, nie na človeka. Ukazujme im cestu ku komunikácii a dohode. Priestor na to vidíme v zavedení vzdelávania o mediácii nielen na základných či stredných školách, ale aj na akademickej pôde,“ skonštatoval na záver predseda AMS PhDr. Ernest Kováč.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 134
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka udelila milosť 47-ročnej žene odsúdenej pre spreneveruhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-udelila-milost-47-rocnej-/522338-clanok.html

Odsúdenej bol zároveň uložený trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho ...

Signatári výzvy sudcov sa ohradzujú voči vyjadreniam ministerkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/signatari-vyzvy-sudcov-a-advokatov-sa/522206-clanok.html

Kolíková považuje tvrdenia, že nekomunikuje o návrhu reformy súdnej mapy, prinajmenšom za ...

Anketa: Čo hovoria právnici na testovanie?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575367-anketa-co-hovoria-pravnici-na-testovanie/

Od 27. januára až do 7. februára platí zákaz vychádzania.

Advokát: Výkon väzby sa nemôže podriaďovať nefunkčnosti vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/karasvykon-vazby-sa-nemoze-podriad/521981-clanok.html

Podmienky výkonu kolúznej väzby sa mu zdajú na hrane dôstojného zaobchádzania s obvineným.

M. Žilinka: Prioritou bude objasňovanie a stíhanie daňových deliktovhttps://www.teraz.sk/ekonomika/m-zilinka-prioritou-bude-objasnovani/521971-clanok.html

Obsah rokovania s prezidentom finančnej správy ho utvrdil o úprimnej snahe oboch orgánov ...

Žilinkove reformy podporuje väčšina prokurátorov, zmenu štruktúry úradu považujú za krok vpredhttps://www.webnoviny.sk/zilinkove-reformy-podporuje-vacsina-prokuratorov-zmenu-struktury-uradu-povazuju-za-krok-vpred/

Zástupca špeciálneho prokurátora a 19 prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: