Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nové nariadenie vo veciach vyživovacej povinnosti

Admin 3 • 5.7. 2011, 22:01

Od 18.6.2011 platí vo všetkých členských štátoch Európskej únie (okrem Dánska) nové Nariadenie Rady (ES) č.4/2009 z 18.12.2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti.

Jeho cieľom je zabezpečiť účinné a rýchle uplatnenie nároku na výživné, ale tiež vymáhanie pohľadávok na výživné v inom členskom štáte EÚ, ak povinná osoba výživné dobrovoľne neplatí. Nariadenie okrem iného zakotvuje povinnosť poskytovania bezplatnej právnej pomoci v prípadoch výživného pre dieťa mladšie ako 21 rokov.

Za účelom účinného prístupu občanov Európskej únie k spravodlivosti pri presadzovaní ich práv na výživné, nariadenie tiež zavádza mechanizmus poskytovania právnej pomoci hradenej štátom. Ústredné orgány podľa nariadenia poskytujú právnu pomoc a právne poradenstvo vo veciach vyživovacej povinnosti a plnia ďalšie úlohy pri jeho efektívnom vykonávaní v každom členskom štáte EÚ. V Slovenskej republike túto funkciu bude plniť Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.

Občanom, ktorí majú právoplatné rozhodnutie súdu o výživnom, pomáhalo aj doteraz Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže v pátraní po partnerovi v zahraničí, ktorí výživné neplatí. Práve táto forma pomoci sa môže teraz zefektívniť. Do účinnosti nariadenia mohlo Centrum pomáhať pri zisťovaní pobytu rodičov povinných platiť výživné až potom, ako súd právoplatne rozhodol, že výživné musia platiť. Podľa vyššie uvedeného nariadenia Rady Európskeho spoločenstva bude Centrum rodičom nápomocné ešte viac s pátraním im bude môcť pomáhať už pred rozhodnutím súdu.

Nariadenie navyše rozširuje právomoc Centra poskytovať pomoc a poradenstvo občanom nielen pri výživnom na maloleté deti, ale aj pri výživnom manželov, rozvedených manželov, švagrovskom výživnom (existuje v niektorých krajinách EÚ, keď súd môže rozhodnúť, že v prípade ak povinný rodič nemá peniaze na platenie výživného, prechádza táto povinnosť na jeho príbuzných).

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže pri pátraní po rodičoch povinných platiť výživné na svoje deti a pri plnení ďalších svojich úloh, kontaktuje svoje partnerské organizácie v krajinách Európskej únie, tie môžu v pátraní využiť registre obyvateľov, údaje poisťovní, matriky a podobne, a to v súlade s ich vnútroštátnym právom. V pátraní v tejto fáze nepomáha polícia. Tá môže podľa slovenskej legislatívy po rodičovi pátrať na podnet rodiča až potom, ak si rodič povinní platiť výživné neplní túto povinnosť najmenej počas troch mesiacov. V tom prípade ide o podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy. Ak rodič podá trestné oznámenie, po partnerovi začne pátrať aj polícia, prípadne Interpol.

V minulom roku riešilo Centrum 1 613 prípadov vymáhania výživného v cudzine a 801 prípadov súvisiacich s budúcim vymáhaním výživného v cudzine (išlo najmä o prípravu dokladov vo veciach výživného, právne poradenstvo, súčinnosť pri pátraní po pobyte rodiča a pod). Cez účty Centra prešli v roku 2010 sumy výživného vo výške 554 309 € (16 699 113,-Sk). Suma celkom 481 693,00 € prišla slovenským občanom z cudziny, suma 72 616,00 € odišla zo Slovenska do zahraničia. Najviac prípadov sa týkalo susedných štátov (predovšetkým Českej republiky), ale aj USA či Veľkej Británie.

Plné znenie Nariadenia Rady (ES) č.4/2009 z 18.12.2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti nájdete TU (KLIKNITE).

Zdroje informácií:

Internetová stránka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže www.cipc.sk
Internetová stránka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk
Portál práva Európskej únie eur-lex.europa.eu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3120

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: