Nájdených výsledkov: 225

460/2019 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA A. Všeobecná časť     Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na ...

356/2019 Z. z.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA   A. Všeobecná časť   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. ...
Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto rozhodujúcim právom sa tiež riadia aj účinky ...

Účinky insolvenčného konania na prebiehajúce súdne konanie v inom štáte

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto rozhodujúcim právom sa tiež riadia aj účinky ...
Bezvýnimočná povinnosť odvolacieho súdu postupovať podľa § 390 CSP

Bezvýnimočná povinnosť odvolacieho súdu postupovať podľa § 390 CSP

Pri splnení predpokladov na použitie § 390 CSP je tu daná zákonná povinnosť krajského súdu postupovať dôsledne podľa tohto ustanovenia bez možnosti akýchkoľvek úvah od tohto ...

55/2019 Z. z.

Dôvodová správa.
Plná moc pre realitnú kanceláriu

Plná moc pre realitnú kanceláriu

Právny poriadok Slovenskej republiky rozoznáva sprostredkovateľskú zmluvu podľa ust. § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka, ako aj zmluvu o sprostredkovaní podľa ust. 642 a nasl. Obchodného ...
PoUtStŠtPiSoNe
: