Nájdených výsledkov: 221
Bezvýnimočná povinnosť odvolacieho súdu postupovať podľa § 390 CSP

Bezvýnimočná povinnosť odvolacieho súdu postupovať podľa § 390 CSP

Pri splnení predpokladov na použitie § 390 CSP je tu daná zákonná povinnosť krajského súdu postupovať dôsledne podľa tohto ustanovenia bez možnosti akýchkoľvek úvah od tohto ...

55/2019 Z. z.

Dôvodová správa.
Plná moc pre realitnú kanceláriu

Plná moc pre realitnú kanceláriu

Právny poriadok Slovenskej republiky rozoznáva sprostredkovateľskú zmluvu podľa ust. § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka, ako aj zmluvu o sprostredkovaní podľa ust. 642 a nasl. Obchodného ...

373/2018 Z. z.

D Ô V O D O V Á   S P R Á V A A.           Všeobecná ...

345/2018 Z. z.

Dôvodová správa A. Všeobecná časť Návrh novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ...
ESĽP: Slovenské orgány opomenuli prešetriť možný rasový motív skutku

ESĽP: Slovenské orgány opomenuli prešetriť možný rasový motív skutku

Za situácie, keď slovenský právny poriadok neumožňuje poškodeným vystupovať v trestnom konaní v postavení vedľajšieho účastníka alebo súkromného žalobcu, ako je to v niektorých ...

291/2018 Z. z.

DÔVODOVÁ SPRÁVA   DÔVODOVÁ SPRÁVA   A. Všeobecná časť   Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky predložil do legislatívneho procesu návrh zákona, ...
PoUtStŠtPiSoNe
: