Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
Predplatné
Streda, 17. júl 2024 | meniny má Bohuslav , zajtra Kamila
TlačPoštaZväčšiZmenši

Podielové spoluvlastníctvo (návrh na zrušenie a vyporiadanie)

Stanislava Ďurišová • 24.1. 2024, 15:45

Vzor návrhu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva slúži na podanie návrhu na súd, aby súd zrušil a vyporiadal podielového spoluvlastníctvo.

Všeobecne o podielovom spoluvlastníctve

Akákoľvek vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Zrušenie podielového spoluvlastníctva

Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.

Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.

Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti.

Ako upraviť návrh

Vzor návrhu obsahuje poznámky a zvýraznené častí, ktoré vám uľahčia jeho úpravu. V návrhu je nutné dbať na to, aby ste riadne označili účastníkov konania, predmetnú nehnuteľnosť podľa údajov z listu vlastníctva, resp. inú vec a správne formulovali petit, k čomu vám náš návrh pomôže. 

V petite je nutné uviesť, aby súd zrušil podielové spoluvlastníctvo, rozdelil vec ak je to možné, prikázal vec jednému spoluvlastníkovi alebo nariadil jej predaj, povinnosť náhradu ostatným spoluvlastníkom a náhradu trov konania.

 

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 4389

Nový príspevok

Zrušenie podieloveho vlastníctva manželov na byt

S manželom vlastníme byt, ktorý nám daroval syn a máme ho s maželom v podielovom spoluvlastníctve t.j. ja mám 1/2 a manžel 1/2. Chceli by sme obaja podielové vlastníctvo zmeniť na bezpodielové čiže 1/1 manžel 1/1 ja. Ako najjednoduchšie tento úkon vykonať zmluvou alebo ... pýtame sa. Ďakujeme

KV | 25.09.2019 21:34
PoUtStŠtPiSoNe
: