Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
Predplatné
Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
TlačPoštaZväčšiZmenši

Neprípustnosť podania odporu proti platobnému rozkazu vedľajším účastníkom

najpravo.sk • 6.4. 2014, 21:31

Oznámením tretieho subjektu, že vstupuje do konania ako vedľajší účastník na strane žalovaného v štádiu skráteného (rozkazného) konania, nenastávajú účinky vzniku vedľajšieho účastníctva tohto subjektu. Vylučuje to zmysel a účel inštitútu vedľajšieho účastníctva v spojení so zmyslom a účelom inštitútu skráteného konania. Neprichádza preto do úvahy podanie odporu proti platobnému rozkazu takýmto subjektom.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. októbra 2013, sp. zn. 6 Cdo 357/2012)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Bratislava V (ďalej aj „ súd prvého stupňa" alebo „prvostupňový súd") uznesením zo 4. mája 2012 č. k. 26 Ro 1370/2011-35 odmietol odpor podaný Združením na ochranu občana spotrebiteľa HOOS so sídlom v Prešove, Važecká č. 16 (ďalej len „ZDRUŽENIE") proti platobnému rozkazu z 15. novembra 2011 č. k. 26 Ro 1370/2011-18, ktorým bola žalovanej uložená povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 2 114,71 EUR spolu s 13%-nými úrokmi z omeškania zo sumy 1 758,38 EUR od 9. 2. 2006 do zaplatenia a povinnosť zaplatiť jej aj náhradu trov konania spolu vo výške 363,38 EUR na účet jej právneho zástupcu, to všetko do pätnástich dní od doručenia platobného rozkazu. Odmietnutie odporu odôvodnil ustanovením § 174 ods. 3 písm. c/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p") majúc za to, že ZDRUŽENIE nie je oprávnené na jeho podanie, pretože účastníkmi konania sú len žalobkyňa a žalovaná.

Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací (ďalej aj „odvolací súd") na odvolanie ZDRUŽENIA uznesením z 25. júla 2012 sp. zn. 6 Co 223/2012 uznesenie súdu prvého stupňa o odmietnutí odporu potvrdil a zároveň rozhodol o zamietnutí žiadosti ZDRUŽENIA o prerušenie konania. Potvrdenie prvostupňového uznesenia odôvodnil jeho vecnou správnosťou poukazujúc na to, že platná právna úprava právo podať odpor priznáva výslovne len odporcovi (§ 174 ods. 2 O. s. p.). Vzhľadom na výslovné riešenie tejto otázky vnútroštátnym právom nepovažoval za dôvodné predloženie prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru Európskej únie.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2470

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: