Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
Predplatné
Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nesprávnosť alebo neúplnosť označenia strany sporu v žalobe

najpravo.sk • 15.6. 2020, 16:59

Nedostatok podmienky konania nie je vadou žaloby z hľadiska jej správnosti, či úplnosti a vada žaloby naopak nepredstavuje nedostatok podmienky konania. Nesprávnosť alebo neúplnosť označenia strany sporu v žalobe je dôvodom na postup podľa § 129 CSP a nie dôvodom na zastavenie konania podľa § § 62 CSP.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. apríla 2020, sp. zn. 8Cdo/61/2020, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

1/ Okresný súd Vranov nad Topľou uznesením z 28. augusta 2019 č.k. 5 Csp 94/2019- 40 konanie zastavil a žiadnej zo strán nepriznal náhradu trov konania. V odôvodnení uviedol, že z Registra obyvateľov SR zistil, že fyzická osoba označená menom a priezviskom F. S. s dátumom narodenia XX. N. XXXX sa v evidencii obyvateľov SR nenachádza. Vychádzajúc z citovaných ustanovení a vzhľadom na to, že žalovaná označená žalobkyňou, t.j. s dátumom narodenia XX. N. XXXX (správne malo byť XX. N. XXXX) ako subjekt neexistuje, pričom ide o taký nedostatok konania, ktorý nemožno odstrániť. V tejto súvislosti poukázal na právny názor vyslovený v rozsudku Najvyššieho súdu SR sp.zn. 5 Cdo 130/2001, ktorý následne citoval a tiež na skutočnosť, že žalovaná bola rovnako označená jednak v žalobe a jednak v zmluve uzavretej so žalobkyňou. O trovách konania rozhodol podľa § 256 ods. 1 CSP v spojení s § 262 ods. 1, 2 CSP.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2789
PoUtStŠtPiSoNe
: