Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Zo súdnej praxe 5/2015

najpravo.sk • 5.2. 2016, 11:41

Články

Ochrana údajov o osobe (doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.)

Fama crescit eundo alebo prečo sa Civilný sporový poriadok nazýva Civilný sporový poriadok (doc. JUDr. Marek Števček, PhD.)

Judikatúra

  • Občianske právo

42.  Procesné dôsledky nedoručenia vyjadrenia k odvolaniu

§ 237 ods. 1 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku

čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

43.  Zastavenie exekúcie a zavinenie oprávneného

§ 196, § 197 ods. 1 a § 203 zákona č. 233/1995 Z .z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (Exekučný poriadok)

44.  Porušenie predkupného práva

§ 40a Občianskeho zákonníka

§ 140 Občianskeho zákonníka

§ 602 až § 606 Občianskeho zákonníka

45.  Medzitýmny rozsudok v konaní o vyporiadnie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

§ 125 Občianskeho súdneho poriadku

46. Právo na zákonného sudcu

čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

  • Obchodné právo

47.  Dovolacie dôvody

Prípustnosť dovolania

§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku

§ 241 ods. 2 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku

48.  Trovy konania

Dôvody pre podanie dovolania

§ 138 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku

§ 237 Občianskeho súdneho poriadku

  • Trestné právo

49.  Rozhodovanie o väzbe po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým spolu s povolením obnovy konania bol zrušený výrok o vykonávanom treste odňatia slobody

§ 403 Trestného poriadku

§ 10 ods. 4 Trestného poriadku

50.  Náležitosti výroku o zrušení skoršieho trestu pri ukladaní súhrnného trestu

§ 41 ods. 1 a § 41 ods. 2 Trestného zákona

§ 42 ods. 1 Trestného zákona

51.  Aktuálnosť dôkazných prostriedkov

§ 2 ods. 10 Trestného poriadku

§ 34 ods. 4 Trestného zákona

  • Správne právo

52.  Porušenie vodného zákona

§ 39 ods. 2 písm. a), b), e), § 62, § 74 ods. 1 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

§ 246c ods. 1 prvá veta v spojení s § 10 ods. 2, § 219 Občianskeho súdneho poriadku

Časopis Zo súdnej praxe si môžete predplatiť TU (KLIKNITE PRE VSTUP DO E-SHOPU).

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 5483

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: