TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2012

24.5. 2016, 18:35 |  najpravo.sk

SPRÁVNE PRÁVO

Výber z judikatúry Súdneho dvora EÚ

Vec C-40/11 Jošikazu Iida proti Stadt Ulm

Vec C-534/11 Mehmet Arslan proti Polícii ČR, Krajské riaditeľstvo Ústeckého kraja, odbor cudzineckej polície

Vec C-544/10 Deutsches Weintor eG proti Land Rheinland-Pfalz

Vec C-364/10 Maďarsko proti Slovensku

Vec C-41/11 Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL proti Région wallonne

Vec C- 43/10 Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias a i.Pro-Braine a i. (C-121/11)

Vec C-121/11 Pro-Braine ASBL a i. proti Commune de Braine-le-Château

Vec 301/10 Európska komisia proti Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska

Vec C-567/10 Inter-Environnement Bruxelles ASBL a i. proti Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Vec C-165/11 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky proti PROFITUBE spol. s.r.o

TRESTNÉ PRÁVO

Výber z judikatúry Súdneho dvora EÚ

Vec C-42/11 Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge

Aktuálne návrhy na začatie prejudiciálneho konania

Vec C-399/11 Stefano Melloni

Vec C-60/12 Marián Baláž

Výber z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Vec Ľudovít PUKY proti Slovenskej republike (sťažnosť č. 45383/07)

Vec KOKY a ďalší proti Slovenskej republike (sťažnosť č. 13624/03)

Vec M.T. a S.T. proti Slovenskej republike (sťažnosť č. 59968/09)

Vec EREMIÁŠOVÁ A PECHOVÁ proti Českej republike (sťažnosť č. 23944/04)

Vec NEŠTINA proti Slovenskej republike (sťažnosť č. 23146/09)

Vec LOYKA proti Slovenskej republike (sťažnosť č. 16502/09)

Oznámené prípady proti SR

Vec Dušan PRIWITZER proti Slovenskej republike (sťažnosť č. 34840/08, podaná 10. júla 2008)

Nové právne predpisy

Smernica Európskeho parlamentu a rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní

Smernica Európskeho parlamentu a rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV

Novela zákona o Európskom zatýkacom rozkaze

OBCHODNÉ PRÁVO

Aktuálne návrhy na začatie prejudiciálneho konania

Vec C-68/12 Slovenská sporiteľňa, a. s. proti Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky – návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovensko)

Vec C-324/12 Novontech-Zala Kft proti LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH - návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Handelsgericht Wien (Rakúsko)

Výber z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Vec Kotov proti Rusku (sťažnosť č. 54522/00) rozsudok Veľkej komory z 3. apríla 2012

Výber z judikatúry Všeobecného súdu Európskej únie

Vec T-194/10 Maďarsko proti Európskej Komisii rozsudok Všeobecného súdu (siedma komora) z 8. novembra 2012

Konania súvisiace so SR na Všeobecnom súde Európskej únie

Vec T-352/09 Novácke chemické závody proti Komisii

Vec T-392/09 1. garantovaná a. s. proti Komisii

Vec T-136/11 Pelicantravel.com s. r. o., Bratislava, Slovenská republika, proti Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu /ÚHVT/

OBČIANSKE PRÁVO

Výber z judikatúry Súdneho dvora EÚ

Vec C-49/11 Content Services Ltd proti Bundesarbeitskammer

Vec C-190/11 Daniela Mühlleitner proti Ahmad Yusufi, Wadat Yusufi

Vec C-428/11 Purely Creative Ltd a spol. proti Office of Fair Trading

Vec C-22/11 Finnair Oyj proti Timy Lassooy

Vec C-321/11 Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor proti Iberia, Líneas Aéreas de Espana SA

Vec C-139/11 Joan Cuadrench Moré proti Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Vec C-136/11 Westbahn Management GmbH proti ÖBB Infrastruktur AG

Vec C-286/12 Európska komisia proti Maďarsku

Aktuálne návrhy na začatie prejudiciálneho konania

Vec C-373/12 GIC Cash a.s. proti Marián Gunčaga- návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Krajským súdom v Prešove (Slovensko)

Vec C-316/12 J. Sebastian Guevara Kamm/TAM Airlines S.A. proti TAM Lihnas Aereas S. A.- návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Landgericht Frankfurt am Main (Nemecko)

Vec C-342/12 Worten — Equipamentos para o Lar, S.A. proti ACT — Autoridade para as Condiçoes de Trabalho- návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Tribunal do Trabalho de Viseu (Portugalsko)

Vec C-351/12 Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA) proti Léčebné lázně Mariánské lázně, a. s.- návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Krajským soudem v Plzni (Česká republika)

Vec C-386/12 Siegfried János Schneider- návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Sofijski gradski săd (Bulharsko)

Vec C-387/12 Hi Hotel HCF SARL proti Uwe Spoering návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Bundesgerichtshof (Nemecko)

Výber z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Vec 209/10 Tresa proti Slovenskej republike

Vec 13439/10 Laduna proti Slovenskej republike

Vec 14325/08 Zborovský proti Slovenskej republike

Vec 43259/07 Bucha proti Slovenskej republike

Nové právne predpisy

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení Európskeho osvedčenia o dedičstve

AKTIVITY ODBORU DOKUMENTÁCIE, ANALYTIKY A ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV

Konferencia k 20. výročiu ratifikácie dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (25. mája 2012, Praha)

Prístup k súdu v konaniach týkajúcich sa životného prostredia - národné špecifiká a vplyv práva EÚ"- ACA – Europe, 23. novembra 2012

Diplomatický protokol v praxi

XVII. Jerevanská medzinárodná konferencia

Jerevan, 5. - 6. október 2012

Návšteva Kasačného súdu Arménskej republiky

Jerevan, 7. - 12. október 2012

Celé číslo Bulletinu si prečítajte TU.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 388
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sadzobník pokút 2020: Toto sú najvyššie pokuty za bežné priestupky za volantomhttps://www.cas.sk/clanok/947268/sadzobnik-pokut-2020-toto-su-najvyssie-pokuty-za-bezne-priestupky-za-volantom/

Výška pokút ostáva zachovaná pre aktuálny rok v rovnakej výške ako v rokoch 2019 a 2018.

Šéf ústavného súdu Fiačan preverí informácie o Mamojkovi, o disciplinárke ešte nerozhodolhttps://www.webnoviny.sk/sef-ustavneho-sudu-fiacan-preveri-informacie-o-mamojkovi-o-disciplinarnom-stihani-este-nerozhodol/

Šéf Ústavného súdu SR Ivan Fiačan preverí všetky informácie o sudcovi Mojmírovi Mamojkovi.

Kauza Kočnerova Threema nebol jediný problém Okresného súdu Bratislava I, chýbali mu aj sudcoviahttps://www.webnoviny.sk/kauza-kocnerova-threema-nebol-jediny-problem-okresneho-sudu-bratislava-i-chybali-mu-aj-sudcovia/

Okresný súd Bratislava I mal problémy aj predtým, než v justícii začala rezonovať ...

Zeman jmenoval ústavním soudcem Šámala. Soud je tak po více než roce kompletníhttps://www.lidovky.cz/domov/zeman-jmenoval-ustavnim-soudcem-samala-soud-je-tak-po-vice-nez-roce-kompletni.A200220_153034_ln_domov_ele

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek na Pražském hradě jmenoval dosavadního předsedu ...

Prezidentka a verejná ochrankyňa práv sa zaoberali témou seniorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-a-verejna-ochrankyna-prav/447462-clanok.html

Sú to zistenia, ktoré sú dôležité aj pre výkon môjho mandátu. Venovali sme sa ...

Ministerstvo spravodlivosti sa postupne sťahuje do novej budovy s nájmom za viac ako milión eurhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-spravodlivosti-sa-postupne-stahuje-do-novej-budovy-s-najmom-za-viac-ako-milion-eur/

Ministerstvo spravodlivosti SR si už oficiálne prebralo novú budovu v areáli Výskumného ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: