TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2013

24.5. 2016, 18:42 |  najpravo.sk

Správne právo

Výber z judikatúry Súdneho dvora EÚ

Vec C-416/10 Jozef Križan a i. proti Slovenskej inšpekcii životného prostredia

Vec C-68/12 Slovenská sporiteľňa, a.s. proti Protimonopolnému úradu SR

Aktuálne návrhy na začatie prejudiciálneho konania

Vec C-543/12 Zeman

Vec C-31/13 Maďarsko proti Komisii - Odvolanie podané 22.januára 2013 Maďarskom proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 18. novembra 2012 vo veci T-194/10, Maďarsko proti Komisii

Žaloby podané proti Slovenskej republike na Súdnom dvore Európskej únie

Vec C-331/11 Európska komisia proti Slovenskej republike

Vec C-305/12 Európska komisia proti Slovenskej republike

Výber z judikatúry Všeobecného súdu EÚ

Vec T-352/09 Novácke chemické závody proti Európskej komisii

Spojené veci T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENVa T-309/06

RENV - Budějovický Budvar, národní podnik proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu

Trestné právo

Výber z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie

Vec C-469/03 Filomeno Mario Miraglia

Vec C-436/04 Leopold Henri Van Esbroeck

Vec C-467/04 Giuseppe Francesco Gasparini a spol.

Vec C-150/05- Jean Leon van Straaten

Vec C-288/05- Jürgen Kretzinger

Vec C-367/05- Norma Kraaijenbrink

Vec C-297/07- Klaus Bourquain

Vec C-491/07- Vladimír Turanský

Vec C-261/09- Gaetano Montello

Vec C-617/10 Hans Åkerberg Fransson

Vec C-396/11 Ciprian Vasile Radu

Vec C-399/11 Stefano Melloni

Výber z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Vec I.G. a ďalší proti Slovenskej republike (sťažnosť č. 15966/04)

Vec Hauser proti Slovenskej republike

Obchodné právo

Aktuálne návrhy na začatie prejudiciálneho konania

Vec C-452/12 NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd proti Inter-Zuid Transport BV

Vec C-510/12 Bloomsbury NV proti Belgickému kráľovstvu

Vec C-557/12 KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH proti ÖBB Infrastruktur AG

Vec C-1/13 Cartier Parfums - Lunettes SAS, Axa Corporate Solutions Assurance SA proti Ziegler France SA, Montgomery Transports Sàrl, Société Inko Trade SRO, Jaroslav Matěja, Société Groupama Transport

Výber z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie

Vec C-68/12 Protimonopolný úrad SR proti Slovenskej sporiteľni, a. s.

Vec C-445/11 P Bavaria NV proti Komisii

Vec C-452/11 P Heineken Nederland BV a i. proti Komisii

Vec C-32/11 Allianz Hungária Biztosító Zrt. a i. proti Gazdasági Versenyhivatal

Vec C-415/11 Mohamed Aziz proti Catalunyacaixa

Vec C-116/11 Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU „ADAX“/Ryszard Adamiak proti Christianapol sp. z o.o

Vec C-215/11 Iwona Szyrocka proti SiGer Technologie GmbH

Výber z judikatúry Všeobecného súdu Európskej únie

Vec T-352/09 Novácke chemické závody proti Európskej komisii

Vec T-392/09 1. garantovaná a. s. proti Európskej komisii

Vec T-136/11 pelicantravel.com s. r. o., Bratislava, Slovenská republika, proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT)

Nové právne predpisy

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/30/EÚ z 25. októbra 2012

Občianske právo

Súdny dvor Európskej únie

Vec C-472/11 Banif Plus Bank Zrt proti Csaba Csipai, Viktória Csipai

Vec C-229, 230/11 Alexander Heimann (C-229/11),

Konstantin Toltschin (C-230/11) proti Kaiser GmbH

Vec C-152/11 Johann Odar proti Baxter Deutschland GmbH

Vec C-456/11 Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG proti Samskip GmbH

Vec C-325/11 Krystyna Alder, Ewald Alder proti Sabine Orłowskej, Czesławovi Orłowskému

Vec C-332/11 ProRail BV proti Xpedys NV, FAG Kugelfischer GmbH, DB Schenker

Rail Nederland NV, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV

Vec C-410/11 Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo proti Iberia Líneas Aéreas de Espana SA

Aktuálne návrhy na začatie prejudiciálneho konania

Vec C-482/12 Peter Macinský, Eva Macinská proti Getfin s.r.o., Financreal s.r.o.

Vec C-460/12 SKP, k. s. proti Jánovi Brílovi

Vec C-470/12 Pohotovosť, s.r.o. proti Miroslavovi Vašutovi

Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný OS Svidník (Slovensko)

Vec C-515/12 UAB 4finance proti Valstybine vartotoju teisiu apsaugos tarnyba a Valstybine mokesčiu inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos

Vec C-537/12 Banco Popular Espanol S.A. proti Maria Teodolinda Rivas Quichimbo a Wilmar Edgar Cun Pérez

Vec C-564/12 NP Paribas Personal Finance SA, Facet SA proti Guillaume Delmatti

Vec C-1/13 Cartier Parfums — Lunettes SAS, Axa Corporate Solutions Assurance SA proti Ziegler France SA, Montgomery Transports Sàrl, Société Inko Trade SRO, Jaroslav Matěja, Société Groupama Transport

Vec C-452/12 NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd proti Inter-Zuid Transport BV

Vec C-478/12 Armin Maletic, Marianne Maletic proti lastminute.com GmbH a TUI Österreich GmbH

Európsky súd pre ľudské práva

Vec 53807/09 Nadežda Hudecová a ďalší proti Slovenskej republike

Nové právne predpisy

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. 12. 2012

Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1260/2012 zo 17. decembra 2012

Aktivity Odboru dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov

Príspevok JUDr. I. Rumanu: „Verejnoprávne dôsledky porušenia čl. 101 a 102 ZFEU – právna prax slovenských súdov“

Účasť predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na kongrese združenia AHJUCAF (12.-16. marec 2013, Bejrút) Správa zo zahraničnej pracovnej cesty v Trieri (24.-25. januára 2013)

Celé číslo Bulletinu si môžete prečítať TU.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 358
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Pasívna vecná legitimácia v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzieho pozemku

V prípade užívania cudzieho pozemku bez právneho titulu umiestnením stavby na ňom je pasívne vecne legitimovaným skutočný vlastník stavby ...

Nútené procesné spoločenstvo v konaní, že vec patrí do dedičstva (§ 78 ods. 1 CSP)

V konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, možno považovať za ustálený záver, že až do vyporiadania dedičstva ...

CSP: Absencia odvolacích dôvodov; prípustnosť odstránenia vady odvolania z vlastnej iniciatívy odvolateľa

Treba rozlišovať medzi dopĺňaním odvolacích dôvodov v zmysle § 365 ods. 3 C. s. p. a dopĺňaním odvolania o chýbajúce náležitosti v ...

Dôvody pre prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 39 ods. 2 CSP)

Ak žalovaný, ktorý žije v obvode iného, ako miestne príslušného súdu navrhne prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti a samotný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

G. Gál: Jankovskú odvolám, ak polícia potvrdí jej väzby na Mariana Khttp://www.teraz.sk/slovensko/g-gal-jankovsku-odvolam-ak-polici/414687-clanok.html

Kým vyšetrovatelia informácie nepotvrdia, bude Gál podľa svojich slov rešpektovať prezumpciu ...

SaS chce odstrániť povinnosť nakrúcať videozáznam o priebehu STKhttp://www.teraz.sk/ekonomika/sas-chce-odstranit-povinnost-nakrucat/414738-clanok.html

Povinnosť nakrúcať videozáznam o priebehu výkonu technickej a emisnej kontroly na staniciach ...

Na Slovensku zbankrotovali desaťtisíce ľudí, problémom sú špekulantihttps://ekonomika.sme.sk/c/22197180/na-slovensku-zbankrotovali-desattisice-ludi-problemom-su-spekulanti.html

Inštitút osobného bankrotu doteraz využili na Slovensku desaťtisíce ľudí.

Ombudsmanka predstavila informačného sprievodcu o jej kompetenciáchhttp://www.teraz.sk/slovensko/ombudsmanka-predstavila-informacneho-s/414605-clanok.html

Ombudsmankin informačný sprievodca má ľuďom priblížiť, v akých prípadoch sa môžu ...

Češi opomíjejí závěti. Sepsalo ji jen sedm procent lidí nad 50 lethttps://www.lidovky.cz/domov/jen-sedm-procent-lidi-nad-50-let-sepsalo-zavet-charitativnich-testamentu-pribyva.A190823_174358_ln_domov_form

Více než Češi myslí na závěti i v dalších zemích.

Kandidátov na sudcov ÚS je zatiaľ 11, pribudli P. Kohút a B. Gerberyhttp://www.teraz.sk/slovensko/kandidatov-na-sudcov-us-je-zatial-11/414451-clanok.html

Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do pondelka 26. augusta do 12.00 h. Poslanci parlamentu ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 5/2019

Justičná revue 5/2019

Časopis pre právnu prax.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Bulletin slovenskej advokácie 6/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: