Streda, 19. jún 2024 | meniny má Alfréd , zajtra Valéria
Predplatné
Streda, 19. jún 2024 | meniny má Alfréd , zajtra Valéria
TlačPoštaZväčšiZmenši

Svedecké výpovede získané pred vznesením obvinenia ako podklad rozhodovania o väzbe

najpravo.sk • 5.1. 2018, 17:30

Vykonané dokazovanie má vždy podporiť príslušné štádium trestného konania, v prípade väzobného rozhodovania, je ako jeden z materiálnych predpokladov väzby relevantné dôvodné podozrenie, nie istota zo spáchania skutkov obžalovaným, ktorá je relevantným podkladom až pre odsúdenie. Vzhľadom na túto okolnosť sú v štádiu väzobného rozhodovania svedecké výpovede získané pred vznesením obvinenia ako podklad rozhodovania akceptovateľné.

(uznesenie Ústavného súdu SR z 20.9.2017, sp. zn. III. ÚS 569/2017)

I.

1. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 19. júna 2017 doručená sťažnosť (ďalej len „sťažovateľ“), , zastúpeného spoločnosťou Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Tomčovčík, s. r. o., Nerudova 14, Košice, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Tomáš Tomčovčík, doplnená podaním doručeným ústavnému súdu 31. augusta 2017. V sťažnosti sťažovateľ namieta porušenie jeho základných práv podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5; čl. 46 ods. 1 a 4 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práv podľa čl. 5 ods. 3 a 4 a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) uzneseniami Okresného súdu Svidník (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 1 Tp 10/2016 z 3. septembra 2016, sp. zn. 1 T 10/2016 zo 16. novembra 2016 a uzneseniami Krajského súdu v Prešove (ďalej len „krajský súd“) sp. zn. 4 Tpo 22/2016 zo 6. decembra 2016, sp. zn. 1 Tos 5/2017 z 31. januára 2017, sp. zn. 1 Tos 12/2017 z 20. apríla 2017 a sp. zn. 10 Tos 15/2017 z 15. augusta 2017.

2. Z obsahu sťažnosti a jej príloh vyplynulo, že proti sťažovateľovi bolo vedené trestné stíhanie pre zločiny sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1 a 2 písm. b) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“), výroby detskej pornografie podľa ustanovenia § 368 ods. 1 Trestného zákona, rozširovania detskej pornografie podľa § 369 ods. 1 a 2 písm. b) Trestného zákona a vydierania podľa § 189 ods. 1 a 2 písm. b) Trestného zákona, v rámci ktorého bol sťažovateľ uznesením okresného súdu sp. zn. 1 Tp 10/2016 z 3. septembra 2016 v spojení s uznesením krajského súdu sp. zn. 4 Tpo 20/2016 z 20. septembra 2016 vzatý do väzby z dôvodov podľa § 71 ods. 1 písm. c) zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“). Z príloh sťažnosti súčasne vyplynulo, že vec sťažovateľa sa nachádza v štádiu súdneho konania, keď bol prvostupňovým, zatiaľ neprávoplatným rozsudkom uznaný vinným zo zločinov sexuálneho zneužívania podľa § 201 Trestného zákona, výroby detskej pornografie podľa § 368 ods. 1 Trestného zákona a prečinu rozširovania detskej pornografie podľa § 369 ods. 1 Trestného zákona.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1848

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: